AI-bladen

Loading...

25 producten

Pagina
Van hoog naar laag sorteren
 1. AI-54: Elektrische veiligheid, 2e herziene druk
  Deze uitgave beschrijft de elektrische veiligheid met als belangrijkste doel inzicht geven in de gevaren van elektriciteit, zodat het beter duidelijk zal zijn welke beschermingsmaatregelen men kan treffen om deze gevaren te voorkomen. Juist binnen het vakgebied elektrotechniek wordt gebruikgemaakt van veel normen waarin de aspecten van die beschermingsmaatregelen zijn uitgewerkt. Dit kan zijn voor de vaste elektrische installatie, vast opgestelde machines en verplaatsbare apparatuur.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 17 dec. 2012
  • |
  • Bestelcode 9789012577137
  € 54,52 € 59,43
 2. AI-01: Arbobeleid, 15e herziene druk
  Voor een succesvol en renderend bedrijf kun je niet zonder een goed arbobeleid. Maar hoe zet je zo’n beleid nu eigenlijk op? Arbobeleid geeft het antwoord op vele vragen. De risico-inventarisatie en -evaluatie, voorlichting over veilig werken en de begeleiding van zieke werknemers: alle onderwerpen worden belicht.

  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 25 okt. 2016
  • |
  • Bestelcode 9789012398688
  € 54,52 € 59,43
 3. AI-61 Risico-inventarisatie- en evaluatie, 3e druk
  Deze uitgave gaat over de methoden en valkuilen bij de risico-inventarisatie en -evaluatie.
  De risico-inventarisatie en -evaluatie (ook wel RI&E genoemd) wordt binnen Europa beschouwd als een van de belangrijkste
  instrumenten om op een gestructureerde wijze te werken aan het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 8 feb. 2017
  • |
  • Bestelcode 9789012398695
  € 51,92 € 56,59
 4. AI-58: Machineveiligheid, 1e druk
  Hoe werk je veiliger met arbeidsmiddelen en zorg je voor een veiliger machinepark? Wat komt er kijken bij de aanschaf, ingebruikname en indienststelling van machines. Hoe zit het met CE-markering? Welke nieuwe richtlijnen komen op ons af?
  Met dit Arbo-Informatieblad bent u helemaal up-to-date en heeft u duidelijke handreikingen voor het veiliger werken met machines en andere arbeidsmiddelen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 21 dec. 2011
  • |
  • Bestelcode 9789012572002
  € 54,52 € 59,43
 5. AI-40 Aansprakelijkheid 4e editie, 2017
  Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte kan de werkgever worden beboet wegens overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. In ernstige gevallen kan een bedrijf of werkgever zelfs langs strafrechtelijke weg worden vervolgd. Maar ook de werknemer die slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval of beroepsziekte kan een schadevergoeding eisen van zijn werkgever. Dan zal in een civiele procedure worden vastgesteld of de werkgever al dan niet aan zijn zorgverplichting heeft voldaan of dat de werknemer zijn schade zelf moet dragen.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 2 jan. 2018
  • |
  • Bestelcode 9789012401579
  € 56,79 € 61,90
 6. AI-05: Veilig werken in besloten ruimten, 5e druk
  Veilig werken in besloten ruimten, zoals opslagkamers van olietankers, riolen of kruipruimten in gebouwen.
  Zorg dat u weet hoe u dat doet. Met dit arbo-informatieblad heeft u een actueel overzicht van risico's en oplossingen Lees verder
  • Boek
  • |
  • 22 sep. 2011
  • |
  • Bestelcode 9789012573474
  € 54,52 € 59,43
 7. AI-29: Fysieke belasting, 5e druk
  Deze uitgave is een oriëntatie op het onderwerp fysieke belasting bij het werk. Het blad biedt een algemene uitleg over fysieke belasting, welke vormen er zijn en hoe fysieke belasting gemeten kan worden.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 26 sep. 2012
  • |
  • Bestelcode 9789012576895
  € 54,52 € 59,43
 8. AI-11: Machineveiligheid: afschermingen en beveiligingen, 6e druk
  Machines moeten veilig zijn voor de mensen die ermee werken. Volgens de arbowet- en -regelgeving ligt de verantwoordelijkheid hiervoor zowel bij de werkgever als de werknemer.
  Het is echter niet zo eenvoudig om de juiste en meest effectieve manier te vinden voor het beveiligen van een machine.
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • 26 sep. 2012
  • |
  • Bestelcode 9789012576819
  € 54,52 € 59,43
 9. AI-45: Risicobeheersing, 2e druk
  Bij de uitvoering van risicovolle taken worden vaak onvoldoende of geen juiste veiligheidsmaatregelen getroffen, met ongevallen en/of schade tot gevolg. Dit komt vaak doordat de risico’s niet bekend zijn. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 7 mrt. 2013
  • |
  • Bestelcode 9789012577694
  € 54,52 € 59,43
 10. AI-24: Binnenmilieu 3e druk
  De gemiddelde Nederlander brengt 90% van zijn/haar tijd binnen door. Thuis, maar vooral op kantoor, op school of in een ander utiliteitsgebouw. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu hier van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen. Met als neveneffect: een toegenomen productiviteit.

  In deze uitgave worden verschillende deelonderwerpen van binnenmilieu behandeld: thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, geluid, licht en uitzicht. Lees verder
  • Boek
  • |
  • 27 mrt. 2013
  • |
  • Bestelcode 9789012577762
  € 54,52 € 59,43

25 producten

Pagina
Van hoog naar laag sorteren