Chemiekaartenboek, 2019, 34e editie

Gegevens voor veilig werken met chemicaliën

Uw bestelling
Chemiekaartenboek, 2019, 34e editie
€ 800,37 € 872,40
Levertijd: 5 tot 7 werkdagen – Printing on demand
 • Gratis verzending
 • Veilig betalen: factuur bij levering of keuze voor iDeal
 • 14 dagen retourrecht
 • Boek
 • |
 • Bestelcode 9789012403207
Bestel het Chemiekaartenboek 2019. Met de 34ste editie van Chemiekaarten® beschikt u ook in 2019 over de meest actuele gegevens en adviezen om op veilige wijze te kunnen werken met chemische stoffen. Aan het einde van elk het jaar een nieuwe editie van Chemiekaarten® met de meest recente gegevens, met dit jaar een aantal belangrijke wijzigingen. Op alfabetische volgorde worden meer dan 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandeld. Op de kaart staat de informatie die nodig is om veilig met chemicaliën te kunnen werken. Elke kaart vermeldt alle eigenschappen van een stof die uit het oogpunt van veiligheid van belang zijn.


Met de 34ste editie van Chemiekaarten® beschikt u ook in 2019 over de meest actuele gegevens en adviezen om op veilige wijze te kunnen werken met chemische stoffen. Aan het einde van elk het jaar een nieuwe editie van Chemiekaarten® met de meest recente gegevens, met dit jaar een aantal belangrijke wijzigingen. Op alfabetische volgorde worden meer dan 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandeld. Op de kaart staat de informatie die nodig is om veilig met chemicaliën te kunnen werken. Elke kaart vermeldt alle eigenschappen van een stof die uit het oogpunt van veiligheid van belang zijn.

Nieuwe informatie in editie 2019
 • 150 verschillende kaarten zijn bijgewerkt naar de huidige stand van zaken, bij 101 kaarten zijn de grenswaarden en/of interventiewaarden aangepast
 • De veranderingen in de 10e aanpassing op de CLP etikettering (Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie van 4 mei 2017) die vanaf 1 december 2018 van kracht is, is verwerkt in de aangepaste kaarten. De 11e aanpassing op de CLP etikettering (Verordening (EU) 2018/669 van 16 april 2018) bevat geen veranderingen in klassering van stoffen en hoefde niet verder meegenomen te worden
 • De stoffen in het boek zijn getoetst op hun aanwezigheid in de meest recente SZW-lijst van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid van kankerverwekkende stoffen en processen, de SZW lijst van mutagene stoffen en de niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (2 juli 2018)
 • Ook zijn de stoffen bijgewerkt met de door het RIVM laatst herziene interventiewaarden (december 2017). De wettelijke Nederlandse grenswaarden zijn verwerkt naar aanleiding van de actualisering van bijlage XIII van de arbeidsomstandighedenregeling (Regeling van 7 februari 2017, Stcrt 8098, en de Regeling van 13 juli 2018, Stcrt 41167, in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/164)
 • Tot slot zijn de laatste gegevens van de volledige geregistreerde stoffen volgens de REACH wetgeving in het boek opgenomen

Chemiekaarten® 2019 geeft duidelijkheid over de gevaren van chemische stoffen

 • Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens
 • U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten
 • Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische en medische experts
 • Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit
 • Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, risico’s, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk

Uniek bij ons: experts met een chemische of medische achtergrond

Chemiekaarten beschrijft niet alleen de fysische en chemische eigenschappen van een stof. Er is ook ruim aandacht voor preventie- en noodmaatregelen. Uniek hierbij is de redactionele samenwerking tussen onafhankelijke medische en chemische experts. In de 34e editie 2019 vindt u de nieuwste inzichten over het veilig omgaan met chemische stoffen verwerkt.

Ook voor u?
De uitgave Chemiekaarten® is onmisbaar voor chemici, veiligheidsregio’s, onderwijs, brandweer, apotheken, ziekenhuizen, laboratoria, adviesbureaus, overheid, gemeenten, toezichthouders en verder voor iedereen die direct met chemicaliën werkt.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Chemiekaarten en gerelateerde producten van Sdu? Neem dan contact op met onze klantenservice via info@sdu.nl of bel 070 378 9880.
Productdetails
Bestelcode 9789012403207
Producttype Boek
Aantal pagina’s 1666
Bestelvorm Losse verkoop
Subtitel Gegevens voor veilig werken met chemicaliën
Book Type W-boek
Levertijd 5 tot 7 werkdagen – Printing on demand
Beschikbaarheid Leverbaar
Publication date (product detail) 2 okt. 2018
NUR code 913
Name of series Chemiekaarten
Editors Patrick van Leeuwen, Brigitte van de Leur
Edition 34e editie