Uw bestelling
Commentaar Financieel Recht (abonnement) boeken
Factuur bij levering
    • Gratis verzending
    • Veilig betalen: achteraf of met iDeal
    • 14 dagen retourrecht
  • Intekening
  • |
  • Bestelcode COMFINABO
Deze actuele uitgave biedt in drie delen een complete weergave van de gehele Wft. Neemt u een abonnement, dan ontvangt u automatisch 15% korting op de losse verkoopprijs.
Commentaar Financieel Recht biedt in drie delen een complete weergave van de gehele (Wft) en de per artikel geclusterde toelichtingen van de minister van Financiën.

Commentaar Financieel Recht bestaat uit:
• Deel 1 Wft
• Deel 2 AmvB’s
• Deel 3 Memorie van Toelichting Wft

Deel I Wft
In Deel I, Wet op het financieel toezicht, uit de reeks Commentaar Financieel Recht, wordt de Wft door een grote groep deskundige auteurs van commentaar voorzien. Er is aandacht voor de geschiedenis van de totstandkoming van de diverse bepalingen, de oorsprong in de sectorale wetgeving van vóór 1 januari 2007 en de relevante jurisprudentie en literatuur bij de diverse bepalingen. Deze uitgave is bestemd voor juristen, compliance officers, accountants, toezichthouders en beleidsmakers die werkzaam zijn in de financiële sector.

Deel II Nadere regelgeving Wft
In Deel II worden de AMvB’s behorende bij de Wft van commentaar voorzien. Naast de AMvB’s worden ook een aantal artikelen van de Wft die in Deel I ontbreken becommentarieerd.

Deel III Memorie van Toelichting
Deze uitgave bevat een belangrijk gedeelte van de parlementaire geschiedenis van de Wft, die in werking trad op 1 januari 2007. Gedurende het wetgevingsproces is de indeling van de wet ingrijpend gewijzigd. Daarbij zijn artikelen verplaatst en vernummerd, zonder dat de Memorie van Toelichting is verplaatst. De auteur heeft dit verwerkt in de uitgave en tevens is een transponeringstabel opgenomen waarin voor elk artikel uit de oude toezichtswetgeving de plaats in de Wft te vinden is.

Abonnement Commentaar Financieel Recht
Neem een abonnement op Commentaar Financieel Recht en ontvang automatisch de te verschijnen delen. Dit houdt in dat u direct deze drie delen ontvangt en vervolgens ook de herziene edities met een korting van 15% op de geldende verkoopprijs.

Losse exemplaren
Commentaar Financieel Recht is ook als los exemplaar verkrijgbaar:


Productdetails
Bestelcode COMFINABO
Producttype Intekening
Bestelvorm Abonnement
Beschikbaarheid Leverbaar
Editors mr. dr. E.P.M. Joosen, mr. K. Frielink, prof. mr. H.M. Vletter- van Dort, prof. mr. R.P. Raas
Editor in chief prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers
Authors e.a., mr. R. Batten, mr. H.J. Tulp, mr. R.H. Hooghoudt, mr. J.H. Lemstra, mr. H.V. Oppelaar, mr. J.B.S Hijink, mr. R.K. Pijpers, mr. Z. Tali, mr. M. van 't Westeinde, prof. dr. W.J. Oostwouder, mr. M.J.C. Somsen, mr. A.C. Metzelaar