Handvest grondrechten van de EU (on demand) .

Je bestelling
Handvest grondrechten van de EU (on demand) .
  • Bestellen zonder account mogelijk
  • Veilig betalen
  • Gratis verzending (m.u.v. abonnement)
 • Studiedag
 • |
 • Bestelcode Q102521000
Het recht van de Europese Unie (EU) speelt een steeds grotere rol en kan opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Hiermee worden ook de grondrechten van de Europese Unie steeds relevanter. Het Handvest van de grondrechten van de EU (bindend sinds 1 december 2009) bevat een breed scala aan grondrechten; in totaal 50. Ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM, kunnen de EU-grondrechten aanvullende bescherming bieden.
Het EU Handvest is, anders dan het EVRM, niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan wordt per zaak beoordeeld. Deze cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende rechtsbronnen. Vervolgens wordt ingegaan op het EU-Handvest. Naast een algemene bespreking van de systematiek van het Handvest en de materiële rechten die er in zijn vastgelegd, wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied (artikel 51), de mogelijkheid van beperkingen, het beschermingsniveau en de relatie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Na het volgen van deze on demand cursus heeft u:
 • Kennis van en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen;
 • Geleerd hoe u op basis van artikel 51 van het EU-Handvest beoordeelt of de EU-grondrechten van toepassing zijn in een concrete zaak.

Duur en PE-punten
De cursus duurt een uur. U kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvangt u 1 PO-punt.

Certificeringstoets
Heeft u de cursus voltooid? Dan start u de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. U moet twee vragen goed hebben. Als u de toets niet haalt, kunt u de toets herkansen.

Bestemd voor
Advocaten en leden van de zittende en staande magistratuur.
Productdetails
BestelcodeQ102521000
ProducttypeStudiedag
BestelvormLosse verkoop
BeschikbaarheidLeverbaar