Gezondheidsrecht

Loading...

50 producten

Pagina
Van hoog naar laag sorteren
 1. Op weg naar 10 jaar nieuw zorgstelsel. Terug en vooruitblik.
  Bijna tien jaar geleden is ons zorgstelsel ingrijpend gewijzigd met het doel de
  zorgkosten te beheersen en het zorgaanbod beter af te stemmen op de behoeften
  van de patiënt. Deze omslag ging gepaard met de invoering van een reeks
  wetten. Het naderende tienjarig jubileum van dit nieuwe zorgstelsel vormde
  voor het bestuur van de Vereniging voor Gezondheidsrecht aanleiding terug te
  blikken op alle veranderingen en te kijken of de hieraan ten grondslag liggende
  doelstellingen zijn bereikt. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012395441
  € 52,75 € 57,50
 2. Ethiek en gezondheidsrecht
  Preadvies Ethiek en Gezondheidsrecht is een uitgave van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. Gelet op de verbondenheid tussen de beide disciplines en vanuit de gedachte dat kennisuitwisseling en samenwerken beide vakgebieden verder kan brengen, heeft het bestuur de relatie tussen beide vakgebieden geagendeerd voor een jaarvergadering. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012393003
  € 32,80 € 35,75
 3. WAAR&WET Praktijkgids Voedings- en gezondheidsclaims
  De vernieuwde en herziene praktijkgids Voedings- en Gezondheidsclaims biedt een houvast voor producenten bij de afweging een claim te maken en vervolgens bij het toepassen van de regels hiervoor. Zo is de tekst up-to-date gebracht met de ontwikkelingen: nieuwe toegelaten voedings- en gezondheidsclaims en aangepaste eisen aan het gebruik van bestaande voedingsclaims. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012392143
  € 75,68 € 82,49
 4. Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid
  Ieder draagt zijn eigen schade. Dit is althans het uitgangspunt van ons civiele aansprakelijkheidsrecht.
  Maar daar waar schade door een ander is veroorzaakt, vinden we het gepast dat de getroffene de schade kan verhalen. Dit geldt ook voor schade opgelopen in het kader van de medische beroepsuitoefening.
  Niet iedere vorm van schade die een patiënt ervaart na een geneeskundige behandeling of medisch onderzoek is veroorzaakt door een fout, die leidt tot een aanspraak op schadevergoeding. Dit volgt uit de huidige stand van het aansprakelijkheidsrecht.
  Betekent dit dan dat de patiënt meestal maar zijn eigen schade moet dragen?
  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012390811
  € 32,80 € 35,75
 5. Mediation in de zorg
  De kranten staan er steeds vaker vol van: conflicten in de zorg. Weliswaar horen conflicten bij het leven en bij ontwikkelingen in de samenleving maar vaak hebben ze een sluipende negatieve invloed. Ze kunnen werkprocessen ernstig verstoren en vormen daarmee een bedreiging voor de kwaliteit van werkprocessen in de zorg. Mediation in de zorg geeft inzicht in conflictmechanismen en in mediation als specifieke methode om te voorkomen dat conflicten ontstaan, voortduren of uit de hand lopen.

  Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012389600
  € 37,61 € 40,99
 6. Stelsel onder stress
  De afgelopen jaren hebben belangrijke wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de regulering van het stelsel van zorg. In dit kritische preadvies leggen de auteurs verbindingen tussen de aan het stelsel van zorg ten grondslag liggende juridische uitgangspunten en de ontwikkelingen die zich in beleid en praktijk hebben voorgedaan. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012385770
  € 32,80 € 35,75
 7. Wetenschappelijk onderzoek in de zorg
  Dit preadvies geeft een overzicht van de historie en achtergrond van de huidige regelgeving over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Ook worden er een aantal specifieke onderwerpen uitgelicht en doen de auteurs aanbevelingen voor de regulering. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012383547
  € 32,80 € 35,75
 8. Gezondheidszorg en Europees recht
  In dit uitgebreide preadvies vindt u informatie over de betekenis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) voor het gezondheidsrecht. Ook is er een scherpe analyse opgenomen over de betekenis van het EG-Verdrag voor het reguleren van de zorgmarkt. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012381871
  € 32,80 € 35,75
 9. De toekomst van de Wet BIG
  In dit boek wordt uitgebreid stilgestaan bij de vraag of de Wet BIG anno 2008 nog steeds geschikt is om - zoals haar doelstelling luidt - de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en het publiek te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012380140
  € 32,80 € 35,75
 10. Gezondheidsrecht: betekenis en positie
  In deze uitgave geven relatieve buitenstaanders preadvies over het gewicht van het gezondheidsrecht, de staat van het privaatrechtelijke gezondheidsrecht en gezondheidsrecht en strafrecht - ontwikkelingen in een niet altijd even gemakkelijke relatie. Lees verder
  • Boek
  • |
  • Bestelcode 9789012120289
  € 32,80 € 35,75

50 producten

Pagina
Van hoog naar laag sorteren