SSO

Salarisindex

Een handzame pocket met praktische informatie, cijfers en voorschriften over o.a. loon, aanspraken en pensioen. Een onmisbaar naslagwerk binnen uw vakgebied en om die reden ook als losse editie te bestellen in de shop van Sdu.

Een greep uit de onderwerpen uit Salarisindex

 • Wanneer is er sprake van een dienstbetrekking?
 • De grondslag van de heffingen (het loon)
 • Aanspraken
 • Kostenvergoedingen en vrije verstrekkingen
 • De werkkostenregeling
 • Vervoerskosten
 • Ziektekosten
 • Pensioen en VUT
 • Afdrachtkortingen, loonheffing en premiekortingen
 • Eindheffing
 • Levensloopregeling
 • Inkomstenbelasting

Bestel direct Salaris Index 2015 of neem een abonnement. Bij een abonnement krijgt u 15% korting en ontvangt u jaarlijks automatisch de nieuwste editie.

Werkkostenbeheertool

 • Hoeveel vergoedingen en verstrekkingen zijn er gedaan?
 • Heb ik nog vrije ruimte?
 • En welke werkkosten kan ik nog verder in het jaar verwachten?

Direct bestellen of meer informatie

 

Helpdesk SSO