SSO

Heeft u zicht op uw werkkosten? SSO introduceert de Sdu Werkkostenbeheertool.

Vanaf 1 januari 2015 moet iedere werkgever de werkkostenregeling toepassen. Meer nog dan bij de oude regeling voor vergoedingen en verstrekkingen, is het bij de werkkostenregeling van groot belang dat de werkgever zicht houdt aan zijn werkkosten.

 • Hoeveel vergoedingen en verstrekkingen zijn er gedaan?
 • Heb ik nog vrije ruimte?
 • En welke werkkosten kan ik nog verder in het jaar verwachten?

Indien u de concernregeling toepast, geldt: welke vergoedingen en verstrekkingen doen de andere concernonderdelen en wat is de invloed daarvan op de vrije ruimte van het concern als geheel?

Beheer is een belangrijk aandachtspunt bij de werkkostenregeling. Om hierin te voorzien is de Sdu Werkkostenbeheertool ontwikkeld.  Deze tool biedt de werkgever of zijn administrateur de volgende mogelijkheden:

 • Registratie van vergoedingen en verstrekkingen
 • Aangeven per loontijdvak of voor een vergoeding, verstrekking of ter beschikkingsstelling een gerichte vrijstelling of nihilwaardering geldt, of als eindheffingsloon naar de vrije ruimte gaat
 • Ondersteuning van pro Forma analyse: aan het begin van het jaar kunt u kosten (en de verwachte loonsom) pro Forma inboeken zodat u weet hoe u aan het eind van het jaar uitkomt
 • Beheer van meerdere werkgevers  en concerns tegelijk mogelijk
 • Ondersteuning van de concernregeling – per concernonderdeel registreren en bijhouden én tegelijkertijd op concernniveau inzicht in de vrije ruimte en de mogelijke eindheffing.

 1 op 1 koppeling met Sdu Salarisoffice
De Sdu Werkkostenbeheertool 2015 kent een 1 op 1 koppeling met Sdu Salarisoffice en wordt in release 2015.01 van SSO in de eerste week van januari beschikbaar gesteld. Loonsomgegevens uit het salarispakket kunnen worden geëxporteerd naar de tool. Omgekeerd gebruikt het salarispakket de gegevens uit de tool bij de aangifte in het kader van de werkkostenregeling na afloop van het kalenderjaar. De tool is ook buiten het programma van Sdu Salaris Office goed te gebruiken als beheer- en analysetool.

Werkkostenbeheertool

 • Hoeveel vergoedingen en verstrekkingen zijn er gedaan?
 • Heb ik nog vrije ruimte?
 • En welke werkkosten kan ik nog verder in het jaar verwachten?

Direct bestellen of meer informatie

 

Helpdesk SSO