Uw bestelling

Teksten Wet Bopz editie 2015
excl. btw € 35,38
Gratis verzending

Teksten Wet Bopz editie 2015

mr. dr. W. Dijkers, mr. drs. T.P. Widdershoven

De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten en hun bejegening als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijven. De wet heeft ook betrekking op de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze uitgave bevat de teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen,
zoals deze op 1 maart 2015 luidden. Naar verwachting zal de Wet Bopz worden opgevolgd door twee afzonderlijke regelingen deze wetsontwerpen zijn eveneens in deze tekstuitgave opgenomen.

  • Boek
  • 312 pagina's
  • Bestelcode 9789012395434
Omschrijving
De Wet Bopz regelt de onvrijwillige opneming van psychiatrische patiënten en hun bejegening als zij eenmaal gedwongen in een psychiatrisch ziekenhuis
verblijven. De wet heeft ook betrekking op de sectoren psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg. Deze uitgave bevat de teksten van de wet en de uitvoeringsregelingen,
zoals deze op 1 maart 2015 luidden.

Dwangtoepassing in de psychiatrie betreft een fundamenteel vraagstuk, waarbij vrijheidsrechten en de beschermwaardigheid van andere belangen in het geding zijn. De wetsbepalingen beogen een evenwichtige
regeling te geven, maar zijn – mede door de gevoeligheid van de materie – niet steeds even gemakkelijk te doorgronden.

De tekstuitgave wordt uitgebreid ingeleid door mr. dr. W.J.A.M. Dijkers (senior rechter Rechtbank
Noord-Nederland) en mr. drs. T.P. Widdershoven (jurist bij de Stichting PVP te Utrecht). De auteurs
vormen de redactie van het tijdschrift B;B;JVggz B; B; Jurisprudentie Verplichte ggz en de losbladige uitgave
De Wet Bopz, artikelsgewijs commentaar (twee uitgaven van Sdu Uitgevers).

Naar verwachting zal de Wet Bopz worden opgevolgd door twee afzonderlijke regelingen:
voor de sector psychiatrie is voorzien een Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg,
voor beide overige sectoren is een Wet Zorg en dwang psychogeriatrische en
verstandelijk gehandicapte cliënten
in voorbereiding.
De betreffende wetsontwerpen zijn eveneens in deze tekstuitgave opgenomen.
Product details
Bestelcode 9012395437
Productsoort Boek
Aantal pagina's 312
Bestelvorm Losse verkoop
Boeksoort W-boek
Levertermijn 4 tot 5 werkdagen – Printing on demand
Beschikbaarheid Leverbaar
NUR code 823
Auteur(s) mr. dr. W. Dijkers mr. drs. T.P. Widdershoven