Gratis poster

Gratis poster routering wegvervoer gevaarlijke stoffen

De routering van het wegvervoer van gevaarlijke lading door Nederlandse gemeenten is in de praktijk vaak niet duidelijk. Daarom hebben
TNO en EVO een digitaal overzicht gemaakt van alle routeringen in Nederland: de wegen waarover routeplichtig vervoer van gevaarlijke stoffen
moet plaatsvinden. In een geografisch informatiesysteem is een database opgenomen van gemeenten die routering hebben vastgesteld en
de wegen die de gemeenten daarvoor hebben aangewezen.

Gevaarlijke Lading, TNO en IFV hebben nu een poster samengesteld waarmee u in één oogopslag een beeld krijgt van de routerende gemeenten
en andere relevante informatie. De poster wordt bijgesloten bij nummer 6 van Gevaarlijke Lading (voor abonnees). Dit is het speciale CTGG-nummer,
dat verschijnt op de CTGG Voorlichtingsdag (27 november a.s.). Niet-abonnees kunnen de poster gratis bestellen.
Deze wordt u dan begin december kosteloos toegestuurd.

VGS Poster bij Gevaarlijke Lading