Header VIND Informatiemanagement

Verbeter de kwaliteit van dienstverlening tegen lagere kosten. Krijg grip op gemeentelijke werkprocessen, creëer uniformiteit en standaardisatie. Zo bereikt u meer efficiency en productiviteit.

Met VIND Informatiemanagement beheert, distribueert en archiveert u documenten, dienstverlenende processen en interne processen van begin tot eind. U weet welk proces geïnitieerd moet worden op het moment dat een bepaalde dienst of product geleverd wordt. Helder wordt welke informatie moet worden bewaard, met welke middelen, voor hoe lang en wie de verantwoordelijkheid voor het beheer draagt. Met deze oplossingen weet u zeker dat uw gemeente optimaal is ingericht voor zaakgericht werken.

Gemeentelijke zaken en processen (800) vastgelegd, beschreven en onderhouden

 • Processen met bijbehorende stappen
 • Controle en checklists
 • Wet- en regelgeving
 • Zaaktypecatalogus en Gemma ZTC
 • Archivering/bewaartermijnen (eDoc)
 • Basisarchiefcode
 • Model-DSP-referenties

AVG Module

Onderdeel van VIND Informatiemanagement is Model DSP. Alle processen en registraties in dit model zijn voorzien van metadata over de verwerking van persoonsgegevens die geëist worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo bent u binnen de kortst mogelijke tijd AVG-proof.  
Neem contact met ons op

Beheertool i-Navigator

U beheert de informatie op één plek en kunt ze overal in de organisatie gebruiken. In uw kennisbank, archief en zaaksysteem.

Meer weten over VIND Informatiemanagement? U leest het in onze factsheet.

VIND Informatiemanagement: de basis voor implementatie van de AVG

Steeds vaker horen wij dat gebruikers van VIND informatiemanagement (waaronder Model DSP en de i-Navigator vallen) deze als basis willen gebruiken voor het 'implementeren van de AVG'. Het intensieve gebruik heeft ook geleid tot nieuwe inzichten en wensen met betrekking tot andere functionaliteiten. Daarnaast hebben we de AVG inrichting van de i-Navigator inmiddels getoetst aan de Privacy Baseline van het CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming) wat ook tot enige wijzigingsvoorstellen heeft geleid. Om hieraan tegemoet te komen brengen wij in april een volgende update uit van de i-Navigator (wederom in de vorm van een RUP) waarin de volgende mogelijkheden zijn toegevoegd:

 • Voor alle 'grijze' velden met model-content komen ook witte velden waarin de lokale situatie kan worden vastgelegd indien die afwijkt van de model-situatie.
 • Er komt een module 'partners' waarin de ketenpartners en de verwerkers kunnen worden vastgelegd. Per verwerker kan hier worden aangegeven of er een verwerkingsovereenkomst is en waar deze is te vinden.
 • Er komt een koppeltabel tussen processen en partners waarin per proces per partner kan worden aangegeven of de partner een bron of ontvanger is van persoonsgegeven met betrekking tot dat proces.
 • Enkele extra witte velden voor velden waarvoor nu vaak lokaal kernmerken worden aangemaakt.

Gebruikt u VIND Informatiemanagement nog niet? Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

 

Partners

Partners

Koppelingen met diverse systemen

Er zijn koppelingen beschikbaar voor procesmanagementtools, ZTC modules, DSP modules en DMS applicaties.

Leveranciers
VIND Video

Bekijk de voordelen van VIND

Wat kunnen de VIND producten bijdragen aan uw organisatie? Wij vertellen u er graag over!

Bekijk video

Neem direct contact op

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:30 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen via het formulier rechts. 

Sdu klantenservice

 (070) 378 98 80

Stel uw vraag