VIND Sociaal

U wilt uw burgers zo goed mogelijk voorzien van informatie over zorg (Wmo/Awbz), werk en inkomen (Participatiewet) en jeugd (Jeugdzorg). Dat kan met VIND Sociaal. U kunt VIND Sociaal intern gebruiken bij het KCC én u kunt VIND Sociaal op de website publiceren zodat de burger de informatie zelf kan opzoeken.

Wat is VIND Sociaal?
VIND Sociaal bestaat uit vraag-antwoord-combinaties (VAC’s) die betrekking hebben op de belangrijkste thema’s in het sociaal domein. De VAC’s zijn te gebruiken door uw KCC, maar kunnen ook gepubliceerd worden op uw website. Waar mogelijk worden de vragen gekoppeld aan een product in VIND PDC. Met VIND Sociaal beantwoordt u vragen en verwijst u naar dienstverlening die andere organisaties leveren aan de inwoners van uw gemeente.

Wie schrijft de teksten?
VIND Sociaal wordt geschreven en beheerd door de redactie van Sdu. Als leverancier van VIND Hulpwijzer beschikt onze redactie over de benodigde domeinkennis. Onze redacteuren houden de wet- en regelgeving en het ontstane beleid scherp in de gaten. Zij verwerken de ontwikkelingen in de content en daarvan ontvangt u periodiek updates. Om de informatie begrijpelijk te houden voor de eindgebruikers zijn de teksten geschreven op taalniveau A2-B1. De gemeente kan de VAC’s aanvullen met lokale informatie en adressen.

Kan ik de VAC’s in mijn KCS gebruiken?
De VAC’s bewerkt u binnen SduConnect. Met behulp van een XML-feed/Webservice kunt u de informatie importeren binnen bijvoorbeeld een KCS of een contentmanagementsysteem. Zo kunt u de informatie inzetten waar u deze nodig hebt.

Hoe gaat VIND Sociaal om met de kanteling?
VIND Sociaal geeft de raadpleger advies en informatie. Daarbij is aandacht voor zelfredzaamheid. De burger wordt aangemoedigd een oplossing te zoeken binnen het eigen sociale netwerk, het sociaal maatschappelijke middenveld en de vrijwilligers. Lukt dit niet, dan kan de burger bij de gemeente aankloppen voor een gesprek of een voorziening. Indien gewenst kunt u VIND Sociaal in een later stadium uitbreiden naar een volledige VIND Hulpwijzer. VIND Hulpwijzer is een volledige website die de bezoeker de weg wijst binnen het sociaal domein.

Implementatieondersteuning
Investeert u eenmalig in een goede inrichting VIND Sociaal, dan hebt u daar in de toekomst veel baat bij. Naast het standaard implementatiepakket dat bestaat uit coaching en opleiding, biedt Sdu verschillende diensten om u daarbij te helpen. Vraag naar de mogelijkheden.

Interesse in een vrijblijvend adviesgesprek?

Neem contact met ons op!

X Sluiten

Interesse in VIND

* Verplichte velden

Presentatie

Ook voor uw burgers; vanuit hun eigen perspectief laten leiden naar informatie?
 

Bekijk hier een korte presentatie

Partners VIND