Sdu educatieve wettenverzamelingen

De reeks educatieve wettenverzamelingen van Sdu bevat onderstaande delen. Elk deel bevat een selectie van wet- en regelgeving die van belang is voor het onderwijs zowel op universitair als hbo-niveau. De wettenverzamelingen zijn toegankelijk door een handig zoeksysteem, margeteksten en het trefwoordenregister. Elk deel wordt jaarlijks geactualiseerd.

blauwe vnw

De Blauwe VNW 2016-2017

De Blauwe VNW biedt in drie handzame delen het complete overzicht van de Nederlandse wet- en regelgeving: Staats- en bestuursrecht, Burgerlijk (proces)recht en Straf(proces)recht. De betere wettenbundel voor studenten en docenten Recht, Notarieel recht, Criminologie, Bestuursrecht in HBO of WO, advocaten en juristen.

Button

socialezekerheid


VNW Socialezekerheidsrecht 2016

Deze wettenverzameling bevat een op het onderwijs en de rechtspraktijk afgestemde selectie van Nederlandse wet- en regelgeving op het terrein van het socialezekerheidsrecht. De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deel terreinen, zoals werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, re-integratie en behoeftigheid.

Button

Intellectuele eigendom

VNW Intellectuele Eigendom 2016-2017

Deze wettenbundel bevat een op het onderwijs afgestemde selectie van Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht. De opgenomen wetten en regelingen zijn geclusterd op de verschillende deelterreinen, zoals het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, kwekersrecht, reclame en oneerlijke handelspraktijken.

Button

Wetgeving Zorg en Welzijn 2016-2017

Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor de opleidingen maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening, HBO-V en voor de opleiding tot verpleegkundige, terwijl ook de studenten van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming en Integrale Veiligheidszorg er hun voordeel mee kunnen doen. Voor professionals bevat het de meest recente regelgeving op het terrein van zorg en welzijn.

button

Makelaardij

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2016-2017

Wetgeving Makelaardij, Taxatie en Vastgoed 2016-2017 is tot stand gekomen in samenwerking met SVMNIVO en VastgoedCert en sluit aan bij de exameneisen. Deze wettenbundel is het standaardwerk voor verschillende opleidingen. Bij de samenstelling is ook rekening gehouden met de Beroepspraktijk zodat deze bundel goed te gebruiken is binnen de praktijk van de Makelaardij, Taxatie en Vastgoed- en Gebiedsontwikkeling.

button

financieeltoezicht

Sdu Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht 2016

Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht bevat de wetten die van belang zijn om een WFT examen te kunnen afleggen en is speciaal ontwikkeld als praktisch naslagwerk voor de WFT professional. Naast de noodzakelijke wetten bevat deze bundel andere interessante wet- & regelgeving op het gebied van fiscaliteit en Sociale Verzekeringswetten, inclusief kengetallen.

button

Wetgeving Sociaal Juridische Dienstverlening 2016-2017

Wetgeving Sociaal Juridische Dienstverlening is een tweedelige bundel, en bevat een op de sociaal juridische dienstverlening afgestemde selectie van wet- en regelgeving en verdragen.

button