Vrijheid, gelijkheid, burgerschap

MSO deel 1, Samenlevering in samenleving

prof. mr. drs. B.P. Vermeulen

De reeks Multiculturele samenleving in ontwikkeling is opgezet als een informatief naslagwerk voor professionals die de multiculturele samenleving dagelijks in hun werk tegenkomen. Maak handig gebruik van de praktische tips en raadgevingen uit Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap en doe hier uw voordeel mee in de dagelijkse praktijk.

  • Boek
  • 130 pagina's
  • Bestelcode 9789012122818
Omschrijving
De centrale stelling van Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap is, dat een sterkere nadruk op burgerschap en integratie de gemeenschappelijke inspiratiebron vormt voor ontwikkelingen op zeer uiteenlopende beleidsterreinen. De recente wijzigingen in het immigratierecht, het inburgeringsbeleid en de nationaliteitswetgeving worden gemotiveerd vanuit kritiek op het multiculturalisme en de tekortschietende integratie van minderheden. Ze berusten op een gemeenschappelijk uitgangspunt: de migrant zal eerst moeten aantonen dat hij bereid en in staat is een positieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving te leveren voordat hij in aanmerking komt voor toegang, permanent verblijf en Nederlanderschap. Eerst zal hij aannemelijk moeten maken dat hij in maatschappelijke zin een burger zal zijn – hij zal moeten integreren – voordat hij voor burgerschap in juridische zin met de bijbehorende rechten in aanmerking komt.

Versterking van burgerschap en integratie ligt ook ten grondslag aan het streven om de vrijheid van godsdienst en onderwijs in te perken ten gunste van een scherpere scheiding van kerk en staat. Voorkomen moet worden dat religieus en cultureel gemotiveerde groepsloyaliteiten de integratie in de Nederlandse samenleving en het omhelzen van de liberale en seculiere grondwaarden van deze samenleving belemmeren. Vrees voor islamitisch fundamentalisme speelt daarbij een rol.

Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap beschrijft en analyseert deze gemeenschappelijke trends en beleidsdoelen, plaatst de beleidsomslag die daaraan ten grondslag ligt in een historisch kader en beoordeelt dit alles op zijn juridische en morele houdbaarheid.

Ben Vermeulen (1957) is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar onderwijsrecht aan deze universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens is hij lid van de Onderwijsraad en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

De reeks Multiculturele samenleving in ontwikkeling is opgezet als een informatief naslagwerk voor professionals die de multiculturele samenleving dagelijks in hun werk tegenkomen. Maar ook de geïnteresseerde burger kan met deze reeks op de hoogte blijven van wat er zoal aan ontwikkelingen gaande is. In verschillende thematische delen worden ontwikkelingen in de samenleving beschreven en worden ontstaansgeschiedenis en achtergronden geschetst. De boeken uit de reeks bevatten ook praktische tips en raadgevingen waar de lezer in de dagelijkse praktijk zijn voordeel mee kan doen. Daarbij staan centraal kennis en inzicht om beleid en praktijk succesvoller te maken. Wat is er bekend over de effectiviteit van de verschillende benaderingen? En: welke nieuwe ideeën zijn er, waarbij ook de aanpak in andere landen in vergelijkende zin wordt beschreven.

De redactie streeft ernaar twee à drie publicaties per jaar uit te brengen. De thema’s worden steeds op hun actualiteitswaarde gekozen.

De redactie van Multiculturele samenleving in ontwikkeling bestaat uit J.S.M. Boot, prof.dr. W.G.J. Duyvendak, prof.dr. G. Extra, dr. M.M. Kommer, prof.dr. W.A.R. Shadid, prof.dr. K. Stronks en prof.mr.drs. B.P. Vermeulen.
Product details
Bestelcode 9012122813
Productsoort Boek
Aantal pagina's 130
Bestelvorm Losse verkoop
Ondertitel MSO deel 1, Samenlevering in samenleving
Boeksoort W-boek
Levertermijn Voor 12.00 uur besteld, morgen in huis – Printing on demand
Beschikbaarheid Leverbaar
Publicatiedatum 31-10-2007
NUR code 820
Redactie W.G.J. Duyvendak B.P. Vermeulen W.A.R. Shadid G. Extra mw. J.S.M. Boot mw. K Stronks M. Kommer
Auteur(s) prof. mr. drs. B.P. Vermeulen

Uw bestelling

Vrijheid, gelijkheid, burgerschap
excl. btw € 41,61 incl. btw € 44,11
Levertijd: Voor 12.00 uur besteld, morgen in huis – Printing on demand
  • Gratis verzending
  • Veilig betalen: factuur bij levering of keuze voor iDeal
  • 14 dagen retourrecht