Uw bestelling

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, 21e druk, Editie 2016
excl. btw € 61,32
Gratis verzending

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, 21e druk, Editie 2016

Editie 2016

mr. J.C. van Straaten

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. In Wegwijs in de Overdrachtsbelasting wordt deze belasting op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid over het voetlicht.

  • Boek
  • 772 pagina's
  • Bestelcode 9789012397186
Omschrijving
Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. In Wegwijs in de Overdrachtsbelasting wordt deze belasting op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid over het voetlicht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civiele recht, het strafrecht, de erf- en schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en de systematiek van deze belastingheffing besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop.

Wegwijs in de Overdrachtsbelasting is, door zijn didactische opzet, zijn hoge actualiteitswaarde (bijgewerkt tot 1 juni 2016) en de vele aan de dagelijkse praktijk ontleende voorbeelden en verwijzingen, een uitermate geschikt studieboek gebleken voor notariële en fiscale opleidingen (universiteit, hogeschool, praktijkopleidingen), en een niet meer weg te denken handboek voor notarissen en fiscalisten en al die andere beroeps beoefenaren die in de praktijk regelmatig met onroerendezaaktransacties te maken hebben.

Als bijlagen zijn in het boek opgenomen:
- een handige verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen;
- de actuele teksten van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en het bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede
- uitgebreide registers.

Mr. J.C. van Straaten (1954) is werkzaam als docent overdrachtsbelasting bij de studie Notarieel recht van de Universiteit Utrecht en als vaktechnisch medewerker bij de Belastingdienst. Van zijn hand zijn vele publicaties verschenen over civiel- en fiscaalrechtelijke onderwerpen (alle op persoonlijke titel). Wij noemen hier in het
bijzonder het Compendium Overdrachtsbelasting (3e druk, Sdu 2014). Mr. Van Straaten was rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) en vele jaren werkzaam in de notariële praktijk, laatstelijk als notaris te Zaanstad.
Product details
Bestelcode 9012397189
Productsoort Boek
Aantal pagina's 772
Bestelvorm Losse verkoop
Ondertitel Editie 2016
Boeksoort S-boek
Levertermijn 4 tot 5 werkdagen – Printing on demand
Beschikbaarheid Leverbaar
Publicatiedatum 04-08-2016
NUR code 826
Auteur(s) mr. J.C. van Straaten