Uw bestelling

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na inwerkingtreding Wetsvoorstellen KEI
excl. btw € 28,25
Gratis verzending

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering na inwerkingtreding Wetsvoorstellen KEI

Onder de noemer ‘Kwaliteit en Innovatie rechtspraak’ (afgekort "KEI") is in 2013 gestart met de vereenvoudiging en
digitalisering van het burgerlijk procesrecht. De wetsvoorstellen hiertoe zijn in 2014 en 2015 ingediend en liggen nu, juni 2016, bij de Eerste Kamer. Dit Tekstboek bevat het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zoals dit luidt na inwerkingtreding van deze wetsvoorstellen.

  • Boek
  • 300 pagina's
  • Bestelcode 9789012398381
Omschrijving
Wat verandert er... Voor het burgerlijk procesrecht wordt een overzichtelijke basisprocedure voorgesteld. In die vereenvoudigde procedure wordt uitspraak gedaan na één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling. Daarnaast krijgt de rechter meer middelen om een vlot verloop van de procedure te bevorderen.

De start van de procedure en het indienen van (proces)stukken geschieden in de toekomst via elektronische weg. Het digitaal procederen wordt verplicht voor nagenoeg alle professionele partijen.
Product details
Bestelcode 901239838X
Productsoort Boek
Aantal pagina's 300
Bestelvorm Losse verkoop
Boeksoort W-boek
Levertermijn 4 tot 5 werkdagen – Printing on demand
Beschikbaarheid Leverbaar
NUR code 822