Abonnement opzeggen

Natuurlijk vinden wij het jammer wanneer u overweegt uw abonnement op te zeggen! U kunt uw opzegging doorgeven via onderstaand formulier. Houdt u bij de opzegging rekening met de opzegtermijn en de abonnementsvoorwaarden.

Het 9-cijferig klantnummer staat op de adresdrager, op uw factuur of de opdrachtbevestiging.

Het is ons streven om onze producten zoveel mogelijk op de wensen van onze klanten af te stemmen. Wij stellen het daarom zeer op prijs wanneer u aan wilt geven wat de opzegreden is.
Aanhef