Abonnement opzeggen

Natuurlijk vinden wij het jammer dat je overweegt jouw abonnement op te zeggen! Je kunt je opzegging doorgeven via onderstaand formulier. Houd bij de opzegging rekening met de opzegtermijn en de abonnementsvoorwaarden.

Het 9-cijferig klantnummer staat op de adresdrager, op jouw factuur of de opdrachtbevestiging.

Het is ons streven om onze producten zoveel mogelijk op de wensen van onze klanten af te stemmen. Wij stellen het daarom zeer op prijs wanneer je aan wilt geven wat de opzegreden is.
Aanhef