Voorwaarden (zakelijk) abonnement

Op deze pagina vindt u de voorwaarden die horen bij onze abonnementen en intekeningen. Ook vindt u informatie over het opzeggen van uw abonnement.
Vanwege de aard van onze uitgaven gaat Sdu B.V. uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. De abonnee wordt geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen. 

Abonnement
Een abonnementsperiode duurt minimaal 1 jaar. Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. U ontvangt ieder jaar voor de ingangsdatum een factuur.

Een abonnement geldt tot wederopzegging. Dit kan telefonisch, per brief of door het invullen van het opzeggingsformulier. Als u wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn:

Bij abonnementen die per jaar/kwartaal gefactureerd worden is dit twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.

Zodra uw opzegging is verwerkt krijgt u een bevestiging van uw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken wordt het abonnement automatisch verlengd.
Als u opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt uw abonnement aan het einde van de volgende abonnementsperiode gestopt.

Intekening
Een intekening heeft een looptijd van minimaal 1 jaar en geldt tot wederopzegging. Een intekening heeft een opzegtermijn van twee maanden. Voor een intekening geldt een prijs per aflevering of per pagina. U krijgt na levering of tegelijk met uw levering een factuur. Na het eerste jaar kunt u op ieder moment opzeggen.

Opzeggen kan per telefoon, per brief of door het invullen van het opzeggingsformulier. Houd rekening met de volgende regels:

  1. De intekening heeft minimaal een jaar gelopen;
  2. De annulering gaat twee maanden nadat we uw opzegging hebben ontvangen in;
  3. De leveringen na opzegging worden tot en met de beëindigingsdatum in rekening gebracht.

Zodra uw opzegging is verwerkt krijgt u een bevestiging van uw opzegging.

Verschil intekening en abonnement
Bij een abonnement op een tijdschrift, dagblad of weekblad staat van tevoren vast hoeveel nummers u per jaar ontvangt. U betaalt bij een abonnement een jaar vooruit.

Bij een intekening gaat het om uitgaven (vaak losbladig) waarbij vooraf niet bekend is hoeveel leveringen en/of pagina´s u per jaar ontvangt. U krijgt per periode of tegelijk met iedere levering een factuur. Omdat het aantal pagina´s per levering verschilt, verschillen de bedragen op de factuur per levering ook.