Naar de inhoud

Voorwaarden (zakelijk) abonnement

Op deze pagina vind je de voorwaarden die horen bij onze abonnementen en intekeningen. Ook vind je informatie over het opzeggen van jouw abonnement.
Vanwege de aard van onze uitgaven gaat Sdu B.V. uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. De abonnee wordt geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen. 

Abonnement

Een abonnementsperiode duurt minimaal 1 jaar. Abonnementen hebben een vastgestelde prijs. Je ontvangt ieder jaar voor de ingangsdatum een factuur.

Een abonnement geldt tot wederopzegging. Dit kan telefonisch, per brief of door het invullen van het opzeggingsformulier. Als je wilt opzeggen, houd dan rekening met de opzegtermijn:

Bij abonnementen die per jaar/kwartaal gefactureerd worden is dit twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode.

Zodra je opzegging is verwerkt krijg je een bevestiging van jouw opzegging. Als de opzegtermijn is verstreken wordt het abonnement automatisch verlengd.
Als je opzegt na het verstrijken van de opzegtermijn, wordt je abonnement aan het einde van de volgende abonnementsperiode gestopt.

Intekening

Een intekening heeft een looptijd van minimaal 1 jaar en geldt tot wederopzegging. Een intekening heeft een opzegtermijn van twee maanden. Voor een intekening geldt een prijs per aflevering of per pagina. Je krijgt na levering of tegelijk met jouw levering een factuur. Na het eerste jaar kun je op ieder moment opzeggen.

Opzeggen kan per telefoon, per brief of door het invullen van het opzeggingsformulier. Houd rekening met de volgende regels:

  1. De intekening heeft minimaal een jaar gelopen;
  2. De annulering gaat twee maanden nadat we jouw opzegging hebben ontvangen in;
  3. De leveringen na opzegging worden tot en met de beëindigingsdatum in rekening gebracht.

Zodra jouw opzegging is verwerkt krijg je een bevestiging van jouw opzegging.

Verschil intekening en abonnement

Bij een abonnement op een tijdschrift, dagblad of weekblad staat van tevoren vast hoeveel nummers je per jaar ontvangt. Je betaalt bij een abonnement een jaar vooruit.

Bij een intekening gaat het om uitgaven (vaak losbladig) waarbij vooraf niet bekend is hoeveel leveringen en/of pagina´s je per jaar ontvangt. Je krijgt per periode of tegelijk met iedere levering een factuur. Omdat het aantal pagina´s per levering verschilt, verschillen de bedragen op de factuur per levering ook.