Swipe to the left

Artikel 2.5.4.1.1, een gemiste kans tijdens het derde congres modernisering strafvordering

By Today 17 keer bekeken Geen opmerkingen

Op donderdag 14 september 2017 was ik aanwezig bij het derde congres modernisering strafvordering, in de Fokker Terminal te Den Haag. Op het programma stond onder andere de bespreking van de uitkomsten van de consultatie van de boeken 1 en 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Daartoe werd onder meer een plenaire discussie gevoerd met vertegenwoordigers van organisaties die over deze boeken een advies hadden uitgebracht. Tijdens die discussie passeerden verschillende onderwerpen de revue, zo ook het voorgestelde artikel 2.5.4.1.1 Sv. In lid 2 van dat voorgestelde artikel is opgenomen dat een bevel tot voorlopige hechtenis achterwege blijft indien het daarmee nagestreefde doel ook door middel van een bevel tot voorlopige vrijheidsbeperking kan worden verwezenlijkt. De schorsing krijgt dus een nieuwe naam. Bovendien wordt gecodificeerd en geëxpliciteerd dat naar alternatieven voor voorlopige hechtenis gekeken moet worden.

Meer aandacht voor compliance

By Niek Zaman, notaris en hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Today 26 keer bekeken Geen opmerkingen

De drijfveer om bij te dragen aan de Sdu-uitgaven is voor hoogleraar en voormalig notaris Niek Zaman vooral de mogelijkheid om een brug te kunnen slaan tussen wetenschap en praktijk. “Het is leuk om te zien wat nieuwe ontwikkelingen betekenen voor de praktijk. Wat is relevant voor advocaat, notaris en (bedrijfs)jurist?”

Opmaat: integraal platform met alle juridische informatie

By Mariëtte Bosch, product owner en uitgever van OpMaat Today 22 keer bekeken Geen opmerkingen

“Binnen OpMaat is alle juridische informatie van Sdu beschikbaar. Wetgeving, officiële publicaties, jurisprudentie, Sdu-commentaar, het Sdu-nieuws en onze praktijktijdschriften.” Aan het woord is Mariëtte Bosch. Als product owner en uitgever van OpMaat kijkt zij voortdurend naar de manier van presenteren, de wijze van navigeren en het aanbieden van functionaliteiten.

Met Sdu Licent Academy realiseert Sdu forse uitbreiding op fiscaal portfolio

By Jelle Berghuis, Manager Marketing & Operations Sdu Licent Academy Today 19 keer bekeken Geen opmerkingen

Met de overname van Licent Academy, begin juli, versterkt Sdu de huidige marktpositie in het fiscale domein. In die markt bedient de uitgeverij fiscalisten al met een breed portfolio, waaronder NDFR, NTFR, Fiscaal en Meer en Belastingzaken. Opleidingen passen daar uitstekend bij.

Vernieuwd CMS-systeem leidt tot tevredener auteurs

By Walter Montenarie, Segment Manager bij Sdu Today 31 keer bekeken Geen opmerkingen

“We willen de beste auteurs aan onze producten verbinden en dat kan alleen als we hen een excellente service bieden.” Walter Montenarie, Segment Manager bij Sdu, zet de auteurs volop in de schijnwerpers. Of beter gezegd: het beleid rond deze belangrijke relaties.

Met vernieuwde apps sneller en makkelijker informatie vinden

By Gert-Jan Schinkel, uitgever en manager Vakredactie Legal Today 95 keer bekeken Geen opmerkingen

Recent is de OpMaat app vernieuwd en in het najaar lanceert Sdu de nieuwe versie van de tijdschriftenapp Stapp. Apps die er weer gelikter uitzien, maar die vooral prettiger werken, praktischer zijn opgezet en je sneller naar relevante content leiden.

Salarisadministratie na Prinsjesdag

By 3 days ago 115 keer bekeken Geen opmerkingen

De Koning verwoordde het mooi:

“Dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetsvorming betekent dat terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen. Dat ontslaat de regering niet van de plicht te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.”

Taal van de staat is langzaam uit Miljoenennota’s verdwenen

By Second Degree 3 days ago 22 keer bekeken Geen opmerkingen

De Miljoenennota biedt een tijdsbeeld van Nederland. Hoe verandert de economie, de taal en eigenlijk ook het hele land? André Krouwel, werkzaam als universitair hoofddocent politicologie en communicatie aan de VU én de man achter het Kieskompas, analyseert de drie Miljoenennota’s op het taalgebruik. De taal zegt immers veel over het politieke klimaat destijds. Om een zo enerverend mogelijke tijdreis te maken, is gekozen voor de Miljoenennota’s van 1983 (diepe crisis), 1998 (economische voorspoed) en 2017 (die dit jaar beslaat).

Publiek-private samenwerking bij de opsporing van criminaliteit

By 3 days ago 3087 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 10 november van dit jaar organiseert het Tijdschrift voor de Politie zijn jaarlijkse congres. Ik weet dat omdat ik in de redactie van het tijdschrift zit en omdat ik die dag optreed als dagvoorzitter. Maar dat is niet de reden waarom ik het onder de welwillende aandacht van de lezers van deze blog breng. Dat is veeleer het onderwerp. Het gaat over publiek-private samenwerking. Een onderwerp dat op dit moment in de opsporing veel belangstelling heeft.

Vers van de pers: boekverschijningen in september

By 3 days ago 195 keer bekeken Geen opmerkingen

In september verschenen nieuwe boeken bij Sdu op het gebied van: juridisch, fiscaal, bedrijfsvoering en overheid. We hebben ze weer voor u op een rijtje gezet!