Swipe to the left

Exotische rechtsmiddelen

By Yesterday 89 keer bekeken Geen opmerkingen

Ons Wetboek van Strafvordering kent natuurlijk de overbekende gewone rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie, alsmede de bijzondere rechtsmiddelen cassatie in belang der wet en herziening. Daarover zijn boeken vol geschreven en het belang van die rechtsmiddelen kan maar moeilijk overschat worden. Alle dragen zij hun eigen steentje bij, zodat de juiste eindbeslissing in een strafzaak uiteindelijk tot stand komt, al moet daar soms iets ‘bijzonders’ voor gebeuren. Maar er is veel meer.

Wordt het niet eens tijd voor twittergedragsregels voor advocaten?

By 8 days ago 4151 keer bekeken Geen opmerkingen

De advocatuur heeft het de laatste tijd zwaar. Zo komt het ene nieuwsbericht na de andere binnen dat verschillende advocaten over de schreef zijn gegaan.

Tien aandachtspunten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

By 14 days ago 1868 keer bekeken Geen opmerkingen

Als raadsheer-plaatsvervanger kom ik regelmatig vaststellingsovereenkomsten tegen waar een geschil over is gerezen. Dat is niet altijd te voorkomen, maar om de kans op een geschil zo klein mogelijk te maken, is het goed een aantal punten in ieder geval in acht te nemen. Deze heb ik als redacteur van ORP op een rijtje gezet. Er valt meer over te lezen, daarom verwijs ik in de voetnoten naar de artikelen die over de vaststellingsovereenkomst in ORP zijn verschenen. Warm aanbevolen!

Lessen van een ervaringsdeskundige uit de Klimop zaak

By 15 days ago 1634 keer bekeken Geen opmerkingen

Woensdag 2 augustus 2017 was een bijzondere dag voor één van de bestrafte managers in de Klimop (vastgoed) zaak. Zijn gevangenisstraf van 3 jaar zat er 'formeel' op. Ik sprak hem de dag ervoor en dit is wat hij mij vertelde[i].

Het voorstel om de drempel voor extra uren te verhogen zal de strafrechtadvocatuur ernstig schaden

By 21 days ago 16077 keer bekeken Geen opmerkingen

Vanaf een afstandje (lees: het buitenland) probeer ik van belangrijke ontwikkelingen in het strafrecht op de hoogte te blijven. Twitter is daarvoor een perfecte bron gebleken; belangrijk (maar ook minder belangrijk) nieuws wordt veelvuldig ‘getweet’ door advocaten, officieren en zelfs rechters. De voorlopige conclusies van de Commissie Van de Meer zijn mij dan ook niet ontgaan. Reden voor mij om deze blog aan die conclusies te wijden. Ik denk dat het voorstel om de drempel voor extra uren te verhogen de strafrechtadvocatuur ernstig zal schaden.

Vrouwe Justitia is niet langer blind, maar scheel

By 27 days ago 1777 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 16 juni 2017 kwam er een (voorlopig) einde aan de strijd die mijn kantoorgenoot Juriaan de Vries en ik in een zaak van onze cliënt hebben gevoerd tegen de methode van de dynamische verkeerscontrole. Nadat het Gerechtshof Amsterdam in onze zaak de methode op 21 december 2015 onrechtmatig verklaarde en de Hoge Raad die beslissing op 1 november 2016 weer vernietigde oordeelde het Gerechtshof Den Haag - na verwijzing - dat al onze verweren over de methode in zijn algemeenheid en in de zaak van onze cliënt in het bijzonder, afstuiten op het voornoemde arrest van de Hoge Raad en daarmee was de kous af. Op elegante wijze werd cliënt door het hof nog wel vrijgesproken van het aan hem tenlastegelegde feit, zodat de weg naar een tweede cassatieprocedure direct werd afgesloten.

Nieuwe wetboeken, nieuwe kansen?

Het is altijd weer een hoop werk om het reeds bestaande commentaar van een update te voorzien als een nieuwe druk van de commentaren wordt uitgegeven. Is er nog wat veranderd? Is er nog nieuwe jurisprudentie en/of wat extra literatuur? En de lastigste vraag: klopt het dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is? Mis ik niet iets?

Europeanisering van het financiële recht: een tsunami van wetgeving

Sinds de wereldwijde financiële crisis wordt de ontwikkeling van het financieel recht vaak vergeleken met een tsunami. Dat deze tsunami aan wet- en regelgeving tot de verbeelding spreekt is niet verwonderlijk. Maar heeft deze ontwikkeling ook een keerzijde? Tijd om de balans op te maken.


Ode aan 100 jaar schenkbelasting

By Prof. dr. F. Sonneveldt 1 maand geleden 473 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 20 januari 1917 wordt voor de schenkbelasting, toen nog schenkingsrecht geheten, een volwaardige plaats ingeruimd in de successiewetgeving naast het successierecht en het recht van overgang. Daarvoor viel een akte van schenking onder het registratierecht.

De samenleving heeft recht op tbs-specialisten

By 1 maand geleden 9662 keer bekeken Geen opmerkingen

De samenleving moet zuinig zijn op de tbs en haar patiënten. In een eerdere blog voor Sdu (is aandacht besteed aan een kosten- en baten analyse die wetenschapper M.H. Nachtegaal, psychiater K. Goethals en hoogleraar psychiatrie G. Meynen in het tijdschrift voor de psychiatrie publiceerden van de tbs-maatregel (Tijdschrift voor Psychiatrie 58, (2016)10, 739-745). Ook door hen werd vastgesteld dat ex-tbs-ers veel minder slachtoffers maken dan ex-gedetineerden. Het is ook een maatregel die patiënten jarenlang – en in potentie zelfs levenslang – van hun vrijheid berooft. Ondanks de positieve kanten van tbs voor een ieder en de gevolgen voor de veroordeelden bestaat bij veel tbs-specialisten de indruk dat ook binnen de strafrechtwereld nog niet iedereen tbs als een specialisme benadert. Een paar voorbeelden.