Swipe to the left

Art. 17, lid 3, onderdeel b, Wet VPB 1969, enige bespiegelingen

By prof.dr. R.P.C. Cornelisse 3 days ago 185 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie behandelt prof.dr. R.P.C. Cornelisse enkele aspecten met betrekking tot de aanmerkelijkbelangregeling in het kader van de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht. Een en ander naar aanleiding van de invoering van de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.


Dual-use goederen; ja of nee? Weet wat u exporteert!

By 5 days ago 593 keer bekeken Geen opmerkingen

Wat zijn dual-use goederen en waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag? Lees hierover meer in deze blog.

Lees meer Posted in: Douane

Wanneer beleggen wij de ‘Krutu’?

Op zaterdag 20 januari 2018 brachten Alrik de Haas en prof. Theo de Roos namens Stichting Restorative Justice Nederland een bezoek aan het dorp Nieuw-Ganzee te Bronsweg, in het district Brokopondo in Suriname. Het bezoek was een onderdeel van een ‘fact-finding mission’: wat is binnen het traditionele gezag en het centrale gezag aan herstelrechtelijke aspecten binnen een strafrechtelijke context aanwezig?

Fruit en fruit of appels en peren?

By prof.mr.dr. P.G.H. Albert​ 6 days ago 376 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze Opinie bespreekt prof.mr.dr. P.G.H. Albert een recent arrest waarin discriminatie centraal stond: HR 15 december 2017, nr. 16/02919, NTFR 2017/3125 (met commentaar van Pancham). In dat arrest ging het om de vraag of Nederlandse zustermaatschappijen van een Israëlische moedermaatschappij een fiscale eenheid mochten vormen.

Waarom het kabinet het bestuur van Sint Eustatius overneemt

De Nederlandse overheid greep deze week drastisch in op Sint Eustatius. Het bestuur op het eiland maakt zich schuldig aan ‘grove taakverwaarlozing’. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken schoof daarop het bestuur opzij en installeerde een rijkscommissaris.

Lees meer Posted in: SduOverheid

De grens tussen toezicht en opsporing bij kalverfraude, de koe bij de horens gevat

By 11 days ago 9559 keer bekeken Geen opmerkingen

De afgelopen tijd was de zogenaamde ‘kalverfraude’ uitgebreid in het nieuws. Kort gezegd zou het gaan om boeren die kalfjes op papier toeschreven aan een andere koe die al gekalfd had, omdat dat gunstig is voor de fosfaatnormen. De minister kondigde maatregelen en controles aan. Ik mocht over dit onderwerp een kort interview geven aan vakblad Boerderij. Daar was vooral aandacht voor de vraag wat boeren nu te doen staat bij een controle van de NVWA.

Handhavingsbeleid van de Belastingdienst inzake anbi's

By prof. dr. S.J.C. Hemels 11 days ago 538 keer bekeken Geen opmerkingen

De staatssecretaris van Financiën stuurde op 12 december 2017 de Handhavingsbrief Belastingdienst 2018 naar de Tweede Kamer. Deze brief beschrijft de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst en werkt de strategie uit voor particulieren. Voor de overige doelgroepen (MKB, grote ondernemingen, toeslaggerechtigden en douaneklanten) geeft de brief op hoofdlijnen inzicht in de aanpak.

V.I. : de Verdwenen Invrijheidstelling?

By 11 days ago 1233 keer bekeken Geen opmerkingen

Als het aan Van der Staaij van de SGP ligt wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling namelijk helemaal afgeschaft. Het voorstel lag tot vorige maand ter consultatie. Hoogste tijd om de thans geldende voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) te bespreken en het door Van der Staaij ingediende initiatiefwetsvoorstel.

Computercriminaliteit III – reden tot zorg voor een hackende overheid?

By 11 days ago 1096 keer bekeken Geen opmerkingen

Het was afgelopen week wereldnieuws dat Nederlandse digitale agenten – oftewel: hackers – van de AIVD hebben kunnen infiltreren in het Russische hackerscollectief “Cozy Bear. Maar niet alleen Russische hackers hebben te vrezen voor Nederlandse agenten die hun computers binnendringen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hebben ook Nederlandse burgers binnenkort te vrezen voor hackers vanuit de (justitiële) overheid. Daarmee doel ik niet op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de “Wiv”), ook wel bekend als de “sleepwet” of de “sleepnetwet”. Die wet zou voor de AIVD en MIVD namelijk de bevoegdheden moeten creëren om massaal online communicatie te mogen aftappen (het “sleepnet”) en geautomatiseerde apparaten te mogen hacken. Zoals blijkt uit het nieuwsbericht van vorige week doet de AIVD dat laatste al; in elk geval bij buitenlandse individuen en groepen. De aard van het werk van de AIVD maakt dat (grotendeels) onduidelijk zal blijven hoe deze bevoegdheden worden ingezet tegen Nederlandse burgers, maar wat dat betreft hoeven we niet al te naïef te zijn. De vraag lijkt dus gerechtvaardigd of de nieuwe “Wiv” feitelijk wel nieuwe bevoegdheden creëert…

E-Court en ‘robotrechtspraak’: efficiëntie ten koste van rechtsbescherming

Er is ophef ontstaan over e-Court, een vorm van digitale arbitrage in consumentenzaken. E-Court zou dé oplossing zijn voor eenvoudigere, snellere en goedkopere geschillenbeslechting. Maar is dat wel zo? Wat zijn de gevaren van private ‘robotrechtspraak’?

Lees meer Posted in: SduOverheid