Swipe to the left

‘Content marketing is altijd in beweging’

By Inger Clancy 20 maart 2019 343 keer bekeken Geen opmerkingen

Content marketeer gezocht! Na 9 jaar slaat Sdu content marketeer Liza Meurs haar vleugels uit en is het tijd voor een opvolger. Sdu blog vroeg Liza wat een content marketeer bij Sdu nu zoal doet en wat er zo leuk is aan haar functie.

Lees meer Posted in: Sdu

Vordering benadeelde partij in combinatie met de schadevergoedingsmaatregel

By 20 maart 2019 2484 keer bekeken Geen opmerkingen

Als strafrechtadvocaat word je vaak (kort voor de zitting) geconfronteerd met een vordering benadeelde partij.Het is van belang om als strafrechtadvocaat meer te doen dan enkel aan te voeren dat er sprake is van ‘een onevenredige belasting van het strafproces’. Voor zover niets nieuws. Het is daarnaast vaste jurisprudentie dat een benadeelde partij zich niet pas in hoger beroep kan voegen (HR 10 juli 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD1865). Bovendien dient een benadeelde partij zich, indien zijn vordering in eerste aanleg niet in zijn geheel is toegewezen, maar gedeeltelijk, wederom te voegen in hoger beroep, dat volgt direct uit artikel 421 Sv.

Wanneer is mogelijk sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

Een organisatie moet vaak persoonsgegevens verwerken om taken uit te voeren die verband houden met haar bedrijfsactiviteiten. De verwerking van persoonsgegevens in die context hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting of om de voorwaarden van een overeenkomst met een betrokkene op te volgen. In dergelijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd zijn op grond van ‘gerechtvaardigd belang’.

Lees meer Posted in: Privacy

Begrijpelijke taal

By mr. B.F.A. van Huijgevoort 13 maart 2019 395 keer bekeken Geen opmerkingen

Diverse leden van de Tweede Kamer willen dat rechters in hun uitspraken meer begrijpelijke taal gaan gebruiken en dat uitspraken worden geschreven op taalniveau B1 (Kamerstukken II, 2018-2019, 35 000 VI, nr. 58). Afgezien van de vraag of het aan de politiek is om zich te bemoeien met de wijze waarop rechters hun uitspraken inkleden, vormt deze wens voor mr. B.F.A. van Huijgevoort aanleiding om een van die uitspraken onder de loep te nemen.

Op de koffie & Holleeder

By 13 maart 2019 2665 keer bekeken Geen opmerkingen

Na het boodschappen doen drink ik op zaterdagmorgen altijd koffie bij mijn ouders. Zij zijn inmiddels in de tachtig en kijken hier naar uit. Tijdens dit bezoek delen we allerlei dorps- en familienieuwtjes en verhalen uit de werkende wereld. Daarbij komt ook de strafrechtadvocatuur aan bod. Zij volgen de advocatuur voor zover dat gaat, op de voet. Zo ook deze zaterdag. Of ik die gladde advocaat van Holleeder gezien had bij DWDD? Ik weet niet zeker of ze het woord "gladde" gebruikten, maar het was zeker niet positiever. Ik moest bekennen dat ik het niet gezien had, zoals eigenlijk het hele proces niet helemaal op mijn radar staat. Zouden alle strafrechtadvocaten dit proces trouwens moeten volgen, of is toch vooral sprake van een hype en is het juridisch allemaal niet zo heel interessant? Aan het einde van de zittingen zal het waarschijnlijk gaan om het waarderen van het bewijs, niet veel meer en niet veel minder.

Biometrische (bewijs)ontgrendeling: wie tikt wie op de vingers?

By 7 maart 2019 5264 keer bekeken Geen opmerkingen

Afgelopen week stond de rechtbank Noord-Holland in het middelpunt van de belangstelling van (strafrecht)juristen én van hen die in het bijzonder in ‘tech’ geïnteresseerd zijn. Dit alles was naar aanleiding van een uitspraak waarin een oordeel moest worden gegeven over de rechtmatigheid van het politieoptreden waarbij een verdachte gedwongen werd om zijn eigen telefoon te ontgrendelen middels de afdruk van zijn duim. In het persbericht van de rechtbank van 28 februari jl. viel te lezen:

“De rechtbank is van oordeel dat deze handelwijze niet in strijd is met het beginsel dat de verdachte het recht heeft niet te worden gedwongen (actief) aan zijn eigen veroordeling mee te werken. De opsporingsambtenaren hadden de gerechtvaardigde verwachting dat er op de iPhone belangrijke informatie stond over de ernstige verdenkingen tegen de verdachte. Zij hadden in 2016 voor dit type iPhone nog geen technische mogelijkheden om toegang te krijgen tot de gegevens op die iPhone. Door het plaatsen van de duim van de verdachte op de sensor is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt. De rechtbank is daarom van oordeel dat de opsporingsambtenaren in deze zaak rechtmatig hebben gehandeld.”

Nederlandse juristen en fiscalisten nog niet klaar voor de toekomst

By Sdu-redactie 7 maart 2019 922 keer bekeken Geen opmerkingen

Nederlandse advocaten- en belastingadvieskantoren zijn Europees koploper wat betreft de mindset tot innoveren. Toch lopen ze net als andere Europese landen achter bij de daadwerkelijke implementatie van nieuwe technologieën, werkvormen en samenwerkingsverbanden. Die zijn nodig om businessmodellen en nieuwe organisatievormen te kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport European Legal and Tax Innovation Study, dat is uitgevoerd in opdracht van Lefebvre Sarrut en Sdu.

Lees meer Posted in: Sdu

Rendement+

By dr. A. Rozendal 7 maart 2019 342 keer bekeken Geen opmerkingen

Op dit moment worden in de praktijk talloze discussies gevoerd tussen belastingplichtigen en de fiscus over de vraag of vastgoedexploitatie door een vennootschap al dan niet kwalificeert als het drijven van een onderneming. Dit is van belang voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in geval van een schenking of vererving van ab-aandelen in een vennootschap. Aanleiding voor dr. A. Rozendal om de rendementseis onder de loep te nemen.<

Tweede Kamer heeft Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen – wat staat ons te wachten?

Met een kleine meerderheid van stemmen heeft de Tweede Kamer op 5 februari jl. de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De wet is nagenoeg ongewijzigd aangenomen. Alleen de voorgestelde proeftijd van vijf maanden voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (de zogenoemde ‘proeftijd XL’) heeft het niet overleefd. Deze herziening komt vrij rap op de in 2015 ingetreden Wet Werk en Zekerheid en bevat grotendeels reparatiewetgeving. Het beoogde doel van de WAB is kort gezegd vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en flexibele arbeid meer perspectief op zekerheid bieden. Wat gaat de WAB nu voor de praktijk betekenen? Deze blog zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

‘Wij willen al den duyvel aff hebben!’

By mr.drs. C.M. Dijkstra 27 februari 2019 504 keer bekeken Geen opmerkingen

In deze NTFR Opinie wil Carl Dijkstra vooral een vraag stellen. Geen retorische vraag, maar een vraag in alle openheid: is belastingweigering onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar, en zo ja, onder welke omstandigheden? Kortom, de vraag naar ‘fiscale donquichotterie’.