Swipe to the left

Catwalk

By mr. B.F.A. van Huijgevoort 1 days ago 199 keer bekeken Geen opmerkingen

Wat heeft een catwalk te maken met belastingen? Op internet wordt regelmatig het bestaansrecht van de hondenbelasting betwist, ook omdat we geen kattenbelasting kennen. Mr. B.F.A. van Huijgevoort stelt in zijn NTFR Opinie van deze week dat we binnen vijf jaar een kattenbelasting hebben. Of misschien later.

TBS'ers worden onvoldoende serieus genomen

By 2 days ago 265 keer bekeken Geen opmerkingen

Artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de rechter een TBS-maatregel op kan leggen indien sprake is van een voldoende ernstig feit en de rechter daarnaast bij de dader een stoornis vast kan stellen. In de praktijk betreft het dan feiten waarop een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld en bij de dader sprake is van een persoonlijkheidsstoornis of psychische stoornis. Dit zijn echter slechts de voorwaarden voor oplegging van een TBS-maatregel. De reden voor oplegging van deze zware maatregel is veel meer recht door zee: de maatschappelijke veiligheid. Ik ben er in de praktijk inmiddels achter gekomen dat dit ook direct de absolute leidraad is voor klinieken, reclassering en beleidsmakers. De maatschappelijke veiligheid staat altijd voorop.

Aanhoudingsverzoeken, wraking, neerleggen verdediging - recht op een eerlijk proces versus misbruik van procesrecht

By 4 days ago 20084 keer bekeken Geen opmerkingen

In grote strafzaken door het hele land zien we de afgelopen jaren qua verdediging van verdachten trends op en neer gaan. In de jaren dat ik bij het Landelijk Parket werkzaam was (tussen 2009 en 2016) waren er enkele jaren dat we zo ongeveer ondergesneeuwd raakten in de wrakingsverzoeken. Ik heb toen nog eens een klein onderzoekje ingesteld en mij bleek toen dat alleen al in Rotterdam het aantal wrakingsverzoeken van die jaren ten opzichte van de voorgaande spectaculair gestegen was. Het overgrote deel van die verzoeken sneuvelt ongegrond. Om de doodeenvoudige reden dat de gewraakte beslissingen bijna altijd straf processuele beslissingen zijn waarvoor niet wraking de routing is, maar het hoger beroep. Het was even wat rustiger, maar de laatste tijd stel ik vast - zonder de pretentie dit wetenschappelijk te onderbouwen - dat de wrakingsverzoeken weer toenemen en dat we ook vaker zien dat er eerst wordt gewraakt waarna de verdediging wordt neergelegd als de wraking ongegrond wordt verklaard.


Machiavelli en legitieme belastingen

By prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau 8 days ago 650 keer bekeken Geen opmerkingen

Volgens prof. mr. dr. J.L.M. Gribnau ontmoet het denken van Machiavelli vaak de nodige argwaan. Ten onrechte; hij maakt een fundamentele spanning en wisselwerking zichtbaar tussen macht en vertrouwen. Zorgvuldig balanceren kan daarom zorgen voor legitimiteit. Die spanning tussen het vermogen om krachtig en doortastend op te treden en vertrouwen is ook voor de fiscaliteit van belang.

Stressvrij werken? Illusie of niet?

Als advocaat hoort stress bij de dagelijkse gang van zaken. Lange vergaderingen, krappe deadlines en complexe juridische vraagstukken zijn aan de orde van de dag. Hoe kun je stress op het werk nu beperken? Deze blog geeft drie tips hoe zoveel mogelijk stressvrij te werken.

Lees meer Posted in: Sdu

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: bepaald geen sinecure!

Een werkgever kan op verschillende manieren de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligen. Hij kan bijvoorbeeld de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Eenvoudiger is het als partijen met elkaar een beëindigingsovereenkomst sluiten. Als de werknemer bereid is daaraan mee te werken, is dit een eenvoudige manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Desondanks is het soms onduidelijk of er wel écht een (rechtsgeldige) beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak waarover de kantonrechter in Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:172) recent moest oordelen.

Fiscalist op Times Square

By NDFR Excusief 10 days ago 4893 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Wow: hier gaat het avontuur beginnen!’, zijn de eerste gedachten van Gabriël van Gelder als het vliegtuig in januari 2017 de landing op John F. Kennedy International Airport inzet en de skyline van New York zich in al zijn grootsheid toont.

Iets over modern hoger beroep (en cassatie)

By 10 days ago 1052 keer bekeken Geen opmerkingen

In het concept van het nieuwe Wetboek van Strafvordering worden in Boek 5 straks de rechtsmiddelen geregeld (nu staan zij in het Derde Boek). Een belangrijke wijziging aangaande het hoger beroep is de verandering van het beslismodel. Zoals de wetgever in de concepttoelichting op het concept van Boek 5 aangeeft, is hoger beroep nu veelal een herhaling van zetten ten opzichte van de eerste aanleg. Op zich richt het hof de behandeling ter zitting in naar de opgegeven bezwaren (en hetgeen het overigens nodig vindt, getuige art. 415 lid 2 Sv), maar uiteindelijk moet het de beslissingen van art. 348 en 350 Sv voor zijn rekening nemen – of hij het vonnis nu bevestigt of vernietigt – en staan deze in cassatie in beginsel weer ter discussie als hieraan een gebrek kleeft. Zie wat dat betreft vooral art. 423 Sv en NJ 2010/294, m.nt. Mevis. En zie nog art. 422 en 422a Sv voor het controleren van enige formaliteiten en de mogelijkheid dat de zaak wordt teruggewezen naar de rechtbank.

AVG-proof worden? To-do-list voor werkgevers

Het hot topic is: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (de AVG). Sinds 25 mei 2016 van kracht en zo het ernaar uitziet vanaf 28 mei 2018 gehandhaafd. In de praktijk merk ik dat veel ondernemingen (groot, midden en klein) nog niet (helemaal) klaar zijn. Wat zijn veelvoorkomende to-do’s voor werkgever of de HR-manager?

Nodigt groei deeleconomie uit tot nieuwe fiscale wetgevingsinitiatieven? (deel 2)

By mr.dr. S.J. Mol-Verver 11 days ago 479 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week gaat mr. dr. S.J. Mol-Verver in op de vraag wat de fiscale toekomst is van Airbnb en zijn participanten ofwel wat is de fiscale toekomst van de deeleconomie in al haar facetten.