Swipe to the left

​Positieve ontwikkelingen voor de strafrechtadvocaat: het wetsvoorstel modernisering Wetboek van Strafvordering

De Hoge Raad heeft in strafzaken de laatste jaren verschillende uitspraken gedaan, waar iedere strafrechtadvocaat moedeloos van wordt. Heeft het überhaupt nog zin om verweren te voeren in het kader van artikel 359a Sv (vormfouten)? Heeft het überhaupt nog zin om rechters te wijzen op hun Europeesrechtelijke verplichtingen wat betreft de voorlopige hechtenis? Maar ineens is daar dan toch een lichtpunt voor de strijders onder ons. Een lichtpunt in de vorm van het wetsvoorstel voor vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering. Een wetsvoorstel dat mijns inziens ten onrechte maar weinig (positieve) aandacht heeft gekregen.

Strafrechtadvocaten van nu in tropisch Nederland: neem jij dé tijd voor innerlijk leiderschap?

Het gaat goed met de zomer in Nederland. De hoogste temperatuur ooit ergens in Nederland gemeten was gisteren in Eindhoven: 39,3 graden.Tijdens het schrijven van dit blog is inmiddels dit record verbroken. Het is ronduit extreem ‘goed’ zomerweer. Mensen proberen hiervan te genieten.Die hobby die steeds erbij in schiet kan weer worden opgepakt. Mensen laten zich even niet leven door de klok met alle verplichtingen die daarbij horen. Stress, spanning, de drang naar presteren en het leveren van kwaliteiten: het hoeft allemaal even niet.

De Deense beneficial ownership-zaken in relatie tot Deister Holding en Juhler Holding

By prof.dr. H. Vermeulen 22 juli 2019 1028 keer bekeken Geen opmerkingen

In de belangwekkende Deense beneficial ownership-zaken van 26 februari 2019 (T Danmark en N Luxembourg 1) heeft de Grote Kamer van het HvJ een nieuwe richting gegeven aan het Unierechtelijke misbruikbegrip. In zijn Opinie verdedigt prof.dr. H. Vermeulen de stelling dat het eerdere HvJ-arrest Deister Holding en Juhler Holding zijn gelding niet heeft verloren als gevolg van deze Deense zaken. Naar zijn mening geldt nog steeds dat het houden van aandelen sec geen misbruik impliceert. Dat kan anders worden indien de aandeelhouder slechts een doorgeefluik is. Daarvan is zijns inziens in elk geval geen sprake indien de aandeelhouder zich bezighoudt met ‘het beheren van de activa van zijn dochterondernemingen’. Dat impliceert dat de aandeelhouder bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering van zijn dochterondernemingen en zich niet slechts als niet-moeiende houdster opstelt. Voorts meent de auteur dat het misbruikbegrip op een holistische wijze moet worden benaderd en dat daarbij een doorkijkgedachte moet worden gehanteerd. Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, waaronder de kenmerken, de structuur en de strategie van het concern.

Mediation en ZSM-zaken: een lastige paradox!

By 16 juli 2019 31348 keer bekeken Geen opmerkingen

Mediation speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Een belangrijk doel van mediation in het strafrecht is dat Justitie rekening houdt met de uitkomst in de (afdoenings)beslissing. Dit is vastgelegd in artikel 51h Sv. Mediation lijkt met name toegepast te worden in zaken waarbij slachtoffer en verdachte elkaar kennen en nog regelmatig zullen zien in de toekomst (buren, familieleden). In dergelijke – vaak langslepende - kwesties wordt vaak getracht om tot een oplossing te komen voordat een vervolgingsbeslissing wordt genomen door het Openbaar Ministerie.

Isabelle Wilcke wint Sdu Scriptieprijs Strafrecht

By Sanne van der Most 11 juli 2019 4038 keer bekeken Geen opmerkingen

Hoe verhoudt de verzetsprocedure van OM strafbeschikkingen zich tot artikel 6 EVRM? Strafrechtstudent Isabelle Wilcke deed er onderzoek naar en sleepte de Sdu Strafrecht Scriptieprijs in de wacht. Haar scriptie is nu in boekvorm gepubliceerd.

Veiligheid voor bestraffing

By 11 juli 2019 2780 keer bekeken Geen opmerkingen

Het is tijd voor een specialis voor het nemo tenetur-beginsel : securitas pro poenis

Binnenkort verschijnt een nieuwe editie van Strafblad met als thema de moderne uitleg van Latijnse uitdrukkingen in het strafrecht. In dit blog een voorproefje, namelijk een pleidooi voor de introductie van nieuw potjeslatijn "securitas pro poenis" oftewel veiligheid voor bestraffing.

Taxifying blockchain: het begin van het einde van Moneyland?

By mr. dr. D.R. Post 10 juli 2019 12651 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van deze week is geïnspireerd door het boek Moneyland van onderzoeksjournalist Oliver Bullough. Het boek beschrijft op welke wijze diverse vooraanstaande en minder vooraanstaande personen vermogens verborgen houden voor de fiscus. Volgens mr.dr. D.R. Post kan belastingontduiking ook met behulp van technologische hulpmiddelen (gedeeltelijk) worden bestreden. De kenmerken en voordelen van bijvoorbeeld blockchain passen uitstekend bij het bestrijden van belastingontduiking.

De fiscale waan van de dag

By drs. H.J. Bresser 10 juli 2019 12078 keer bekeken Geen opmerkingen

De vennootschapsbelasting maakt turbulente tijden door. Vele wijzigingen zijn nauwelijks aangebracht of volgende wijzigingen staan alweer ter consultatie. In zijn Opinie vraagt drs. H.J. Bresser zich af of de wetgever zich niet (te) veel laat leiden door de waan van de dag en de media. Hij roept op tot bezinning en een afgewogen, integrale herziening van de wet Vpb.

Uniforme toepassing nemo tenetur gevraagd

By mr. J. Berns 10 juli 2019 508 keer bekeken Geen opmerkingen

Onlangs heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) opnieuw een belangwekkende uitspraak gedaan met betrekking tot het nemo-teneturbeginsel. Dat beginsel behelst iemands recht om geen bewijs tegen zichzelf te leveren. In deze opinie belicht mr. J. Berns de verschillen in interpretatie van het nemo-teneturbeginsel tussen de Hoge Raad en het CBb.

Niet uit te leggen

Eén van mijn cliënten is in voorlopige hechtenis genomen terwijl hij kort daaraan voorafgaand begonnen was met het uitvoeren van diverse werkstraffen. Hij had een werkstraf afgerond en zou aansluitend hierop nog twee andere werkstraffen uitvoeren. De intake had dan ook al plaatsgevonden. Cliënt werd ten aanzien van de zaak waarvoor hij in voorlopige hechtenis werd genomen veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en ging daartegen in hoger beroep.