Swipe to the left

1 juli: nieuwe Arbowet, precarioheffing van de baan en eerder ingrijpen bij woonoverlast

By Rutger van den Dikkenberg en Richard Sandee, redactie SC Today 14 keer bekeken Geen opmerkingen

Elk half jaar treden er nieuwe wetten en regels in werking. Zo ook op 1 juli. SC – een uitgave van Sdu – biedt overzicht: van het afschaffen van de precariobelasting tot de nieuwe Arbowet en de aanpassingen van het wettelijk minimumjeugdloon. Een selectie.

Strafrechtelijk beslag op levende dieren

By Today 362 keer bekeken Geen opmerkingen

Het gebeurt regelmatig dat de dierenpolitie dieren in beslag neemt, veelal gaat het daarbij om huisdieren als honden en katten (maar ook cavia’s, wandelende takken, keverlarven en gekko’s heb ik al voorbij zien komen), vanwege bijvoorbeeld vermeende verwaarlozing of vanwege een bijtincident. Als advocaat die regelmatig in ‘dierenzaken’ optreedt (zie ook mijn eerdere blog), kom ik dit soort zaken veelvuldig tegen. Vooral procedures over honden komen veel voor. Procedures die mij, vanwege mijn interesse voor dierenzaken maar ook als trotse hondenbezitter (foto), aan het hart gaan. De emoties lopen bij dit soort procedures vaak hoog op. Een hond is voor veel mensen als een kind. Niets is erger dan wanneer die hond plotseling meegenomen wordt, ergens heengebracht wordt terwijl aan de baas niet verteld wordt waarheen en het vaak weken duurt voordat enig zicht is op teruggave. Voor de baasjes maar zeker ook voor de honden een ingrijpende ervaring.

“Zou jij die jongen kunnen verdedigen?”

By 5 days ago 1566 keer bekeken Geen opmerkingen

De voorfase van een (jeugd)strafzaak door de bril van de strafrechtadvocaat.

Begin juni 2017 werd Nederland twee dagen achtereen opgeschrikt door de dood van twee 14-jarige meisjes. Savannah en Romy. Eerst was het nog gissen naar wat er kan zijn gebeurd, beetje bij beetje kwamen er steeds meer details naar buiten. In de media verscheen vervolgens het bericht dat in de zaak van Romy de verdachte zou hebben bekend haar seksueel te hebben misbruikt en te hebben omgebracht. De verdachte is even oud als Romy zelf, pas 14 jaar. Nederland is in shock.

Huwelijk tussen mens en machine

By Jeroen van Baar 6 days ago 120 keer bekeken Geen opmerkingen

Ik blijf optimistisch over de invloed van technologie op de maatschappij. En dat komt door mijn beroep. Als hersenonderzoeker vang ik soms een glimp op van de prachtigste innovaties. Kent u bijvoorbeeld het boek 1984 van George Orwell? Dat oude werk was dit jaar weer een bestseller in de VS. Geen wonder: de overheid verspreidt daar al maandenlang alternative facts.

Het recht op privacy: iedereen heeft iets te (willen) verbergen

By 8 days ago 2211 keer bekeken Geen opmerkingen

Begin deze maand werd het Verenigd Koninkrijk voor een derde keer in korte tijd opgeschrikt door een terroristische aanslag. Naar aanleiding van deze aanslag sprak de Britse premier Theresa May een dag later stevige taal. Zo zei ze:

​Verdeeldheid over bescherming bedrijfsleven tegen vijandige overnames

By Richard Sandee, auteur SC 8 days ago 7226 keer bekeken Geen opmerkingen

Heeft het zin voor Nederland om ondernemingen van eigen bodem te beschermen tegen vijandige overnames? Het bedrijfsleven zegt ‘ja’, wetenschappers en beleggers overwegend ‘nee’.

Hogere strafmaat voor Brabantse beroepscriminelen?

By 8 days ago 498 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 27 mei jl. las ik de rechtsstaat column van Folkert Jensma in het NRC. Ik was op vakantie en in een behoorlijke ZEN toestand. Maar ik veerde wel op toen ik deze column las. En voelde onmiddellijk de behoefte erop te reageren. Bij dezen.

“Ik weet het niet meer meneer de rechter”

By 12 days ago 786 keer bekeken Geen opmerkingen

Thomas wordt ervan verdacht op vrijdagnacht een serie vernielingen te hebben gepleegd, en een vrouw met een mes te hebben gestoken. Hij voldoet aan het signalement en daarnaast is het paspoort van Thomas op straat aangetroffen, vlakbij de vernielde goederen. Thomas stelt zich alleen nog te kunnen herinneren dat hij na een heftige ruzie met zijn vriendin naar het café op de hoek is gegaan in welke nabijheid de delicten zouden zijn gepleegd, en in korte tijd veel alcohol te hebben gedronken. Thomas stelt wel te willen verklaren nu hij zich niet kan voorstellen zich aan dergelijke feiten schuldig te hebben gemaakt, maar dit niet te kúnnen nu hij zich de avond niet meer kan herinneren.

BTW in de USA?

In mijn afscheidsrede die op 19 mei jl. plaatsvond aan de VU stonden 2 ontwikkelingen centraal die van grote invloed zullen zijn op de indirecte belastingen.

De (nieuwe) Aanwijzing slachtofferzorg in vogelvlucht

Per 1 mei 2017 is de rol van het slachtoffer in het strafproces geherdefinieerd in de nieuwe Aanwijzing slachtofferzorg en is de oude Aanwijzing slachtofferzorg (2010A029) komen te vervallen. Deze transitie is het gevolg van de Europese Richtlijn 2012/29/EU inzake vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (pbEU 2012, L315). Deze richtlijn in combinatie met de actuele ontwikkelingen op het gebied van slachtofferrechten heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Openbaar Ministerie is overgegaan tot het updaten c.q. upgraden van de (bestaande) Aanwijzing slachtofferzorg. De Aanwijzing bevat regels voor de fasen opsporing en vervolging. De Aanwijzing gaat in op informatieverstrekking, bescherming en individuele beoordeling van schadebehandeling, spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring, inzage en kennisneming van de stukken.