Sdu blog

Loading...

Productontwikkeling vereist structuur en geduld

Productontwikkeling vereist structuur en geduld
20 oktober 2020
95 keer bekeken

Alles staat op dit moment in het teken van corona: hoe we ermee leven, hoe het ons werk beïnvloedt en hoe we straks verder gaan als het eenmaal voorbij is. Vele sites, blogs en nieuwsmedia hebben speciale uitgaven gewijd aan corona. Iedereen wil er aan meedoen, zichtbaar zijn en gevonden worden. Speciale themapagina’s staan vol met informatie gericht op huidige en potentiële klanten, of op wie toevallig net de juiste zoekterm heeft gebruikt.

Inzicht in de markt met Advocatie

Inzicht in de markt met Advocatie
8 oktober 2020
105 keer bekeken

Met honderden contacten in de advocatuur en notariaat heeft Advocatie een enorm inzicht in de juridische dienstverlening. En het zou jammer zijn om dit inzicht niet met de wereld te delen. Advocatie doet dan ook graag onderzoek onder de  lezers. Zo ook het jaarlijkse en meest recente  onderzoek: Werken in de Advocatuur en het Notariaat. Advocatie deed begin deze zomer onderzoek waar een groot deel advocaten en notarissen heeft meegedaan. We praten bij met Joris Rietbroek, senior redacteur van Advocatie.nl

De Gouden Zandlopers-maand bij Sdu loopt bijna ten einde

De Gouden Zandlopers-maand bij Sdu loopt bijna ten einde
1 oktober 2020
97 keer bekeken

Donderdag sluiten Advocatie en Sdu het Gouden Zandlopers jaar af met de uitreiking van de Juridische Innovatie van Nederland en twee andere Gouden Zandlopers Awards tijdens een feestelijke live online uitzending vanuit Amsterdam.

Helpen wetswijzigingen bij bevordering van medezeggenschap?

Helpen wetswijzigingen bij bevordering van medezeggenschap?
20 juli 2020
536 keer bekeken

Het blijkt nog altijd niet storm te lopen met kandidaten voor een ondernemingsraad in de Nederlandse bedrijven. Uit het jongste onderzoek naar de naleving van de wet op de ondernemingsraden blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de ondernemingen geen ondernemingsraad heeft. Dat is niet alleen te danken aan terughoudendheid van de werkgever. Ook werknemers hebben vaak geen trek in een plek waar je mee kunt praten over de toekomst van je onderneming. Zo blijkt uit hetzelfde onderzoek dat in bijna 30 % van de gevallen een ondernemingsraad zonder verkiezingen tot stand is gekomen, vanwege te weinig (of net genoeg) kandidaten. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER (CBM) heeft zich dit aangetrokken en in een uitgebreide brief aan Minister Koolmees een aantal adviezen gegeven om dit probleem aan te pakken. De minister op zijn beurt heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wetswijzigingen aangekondigd, die deelname aan de OR moeten bevorderen.

Even voorstellen: de auteurs van NDFR 2.0

Even voorstellen: de auteurs van NDFR 2.0
16 juli 2020
351 keer bekeken

“De ruggengraat van het fiscale platform NDFR wordt gevormd door 473 gerenommeerde en toegewijde auteurs”, aldus Business Development Manager Fiscaal, Linda de Vries. Zij verzorgen diepgaande, toegankelijke, soms stevige maar vooral overzichtelijke commentaren op wetgeving en jurisprudentie. De wetenschappelijke basis in combinatie met ervaringen uit de adviespraktijk die zij meebrengen, zorgt er bovendien voor dat de standpunten vanuit verschillende hoeken worden belicht. Zonder onze auteurs dus geen NDFR.

Nieuwe EU accijnswetgeving: een lange maar belangrijke aanloop voor EU lidstaten en ondernemers

Nieuwe EU accijnswetgeving: een lange maar belangrijke aanloop voor EU lidstaten en ondernemers
13 juli 2020
378 keer bekeken

Alcoholhoudende producten zoals bier, wijn en minerale oliën worden als accijnsgoederen aangemerkt waarover bij consumptie accijns moet worden betaald. De nationale wetgeving voor accijnzen wordt voornamelijk bepaald door Europese regelgeving. De basis van de Europese accijnswetgeving is de zogenoemde horizontale richtlijn (richtlijn 2008/118/EG). Als EU lidstaat moet Nederland deze richtlijn in nationale wetgeving omzetten. In Nederland is de accijnswetgeving neergelegd in de Wet op de accijns (en het Uitvoeringsbesluit accijns en de Uitvoeringsregeling accijns)

De nieuwe bedrijfsorde: Covid-19 laat zien dat de traditionele adviespraktijk niet meer te handhaven is

De nieuwe bedrijfsorde: Covid-19 laat zien dat de traditionele adviespraktijk niet meer te handhaven is
19 juni 2020
747 keer bekeken

Welke traditionele patronen beperken de groeimogelijkheden van de organisatie en welke traditionele patronen brengen jouw bedrijf in gevaar door een grote verstoring? Gaat Covid-19 het werk- en denkpatroon van adviseurs volledig op de kop zetten? Of is de zwaarste periode voorbij en gaan we weer verder zoals altijd? We gaan door met uurtje factuurtje, redenerend vanuit een onderwerp of expertise en we doen dit vanuit de silo’s in plaats vanuit de gedachte van de multidisciplinaire samenwerking.

Is een beleggingsfonds een doelvermogen?

Is een beleggingsfonds een doelvermogen?
8 juni 2020
301 keer bekeken

Hof Den Bosch heeft aan de Hoge Raad diverse prejudiciële vragen gesteld over de teruggave van Nederlandse dividendbelasting aan een Duits beleggingsfonds.  Een van de vragen zag op de kwalificatie van een beleggingsfonds als doelvermogen voor de heffing van vennootschapsbelasting. In zijn arrest van 24 januari 2020 heeft de Hoge Raad deze vraag beantwoord. In deze bijdrage gaat prof.dr. H. Vermeulen in op het antwoord van de Hoge Raad en zal hij dat antwoord plaatsen tegen de achtergrond van de wetsgeschiedenis. De vraag die hij in de titel oproept zal hij zowel positief als negatief beantwoorden.

Schaf de informatiebeschikking af

Schaf de informatiebeschikking af
8 juni 2020
307 keer bekeken

Tijdens het wetgevingsproces van het wetsvoorstel Dezentjé dat uiteindelijk leidde tot de introductie van de informatiebeschikking in het fiscale procesrecht werd reeds toegezegd dat er een evaluatie van de wet zou komen. Naar aanleiding van de evaluatie van vier jaren jurisprudentie omtrent de Wet Dezentjé kwam de staatssecretaris met een aantal voornemens tot wijziging van de wet. Deze bijdrage van prof.mr. G.J.M.E. de Bont staat in het teken van de vraag of de aangedragen oplossingen wel nodig zijn wanneer de aanleiding van de knelpunten nader wordt beoordeeld. De vraag die daarbij wordt beantwoord, is of de omkering en verzwaring van de bewijslast wel in de huidige vorm dient te blijven bestaan.

Tax governance; op weg naar duurzaamheid

Tax governance; op weg naar duurzaamheid
8 juni 2020
402 keer bekeken

Van de overheid en tal van andere organisaties zoals ondernemingen wordt tegenwoordig verantwoord gedrag verwacht. Instituties en organisaties die macht en invloed hebben op ons leven dienen daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. Dat vraagt om good governance en moreel verantwoord gedrag. Verantwoording afleggen en transparantie zijn hierbij onontbeerlijk. Dat geldt ook voor de fiscaliteit. In deze Opinie schetst prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau enige ontwikkelingen en zet deze (opiniërend) in een bredere context.