Sdu blog

Van ketens naar banden tussen Suriname/Nederland: over de Twinningfaciliteit Herstelrecht 2019-2021

18 november 2019
124 keer bekeken

Nederland en Suriname delen een lange geschiedenis. Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk werd, bleef de bijzondere relatie tussen Suriname en Nederland bestaan. Er zijn een gezamenlijke historie, taal, cultuur, en vele familiebanden. Op het terrein van het strafrecht en het herstelrecht is die relatie er ook, zoals blijkt uit deze blog.

Voor de laatste keer over gefinancierde rechtsbijstand (en toch ook een beetje over honden)

13 november 2019
777 keer bekeken

Een onderwerp waar uiteraard al veel en vaak over geschreven is, is het beleid van de minister voor (tegen) rechtsbescherming. Met name ook de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Ondanks dat daar nog zeer recent en ook al zoveel over geschreven is, door diverse auteurs op dit platform en daarbuiten; met name Eric Steller en Anno Huisman verdienen in dat verband op zijn minst eervolle vermeldingen, kan ik het toch niet nalaten mijn laatste plasje hier op dit forum ook daarover te doen.

Anti-witwasregels en DNB: op of over de top?

12 november 2019
38 keer bekeken

‘Als er een probleem is, zijn we geneigd altijd maar meer regels te maken. Het laten vieren van de teugels daar zijn we haast niet meer toe in staat’. Casper Riekerk is partner bij Finnius Advocaten, dat zich volledig toelegt op financieel toezicht-recht én een van de redacteuren van de Financial Law huB.

Belangrijk voor woningcorporaties en andere verhuurders: een gebrek door objectieve overlast of een burenruzie?

11 november 2019
108 keer bekeken

Voor veel woningcorporaties is het een veelvuldig terugkomend vraagstuk: overlast. Overlast is een breed begrip en er is dan ook niet één soort handeling aan te merken als overlast. In deze blog gaat huurrechtspecialist Vera Hartkamp aan de hand van een recente zaak (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-09-2019) in op de verhouding objectieve overlast versus een burenruzie. Deze blog bevat tevens tips voor woningcorporaties hoe om te gaan met dergelijke situaties. 

DNA in het strafrecht. Hoe móet het niet, hoe kan het wel?

8 november 2019
79 keer bekeken

In de afgelopen maanden heb ik met enige verbazing kennis genomen van de stelligheid waarmee Jaap de Groot, ex-raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam, enkele concrete vrijspraken van (voormalig collega-)rechters besprak voor zover ging om “DNA-bewijs”. Zo schreef hij een artikel in Expertise en Recht (uitgave 2019-4), was hij in juli te gast “BNR Juridische Zaken” en – last but not least – is het boek “DNA in het strafrecht. Hoe moet het niet? Hoe moet het wel?” van zijn hand. Bij al deze gelegenheden uit De Groot zich nogal kritisch over beslissingen van zijn collega’s.

Gele hesjes en niet-gemotiveerde arresten

5 november 2019
53 keer bekeken

De lezer van NTFR zal het niet zijn ontgaan dat wij er de laatste jaren een nieuw fenomeen bij hebben: mensen die in gele hesjes protesteren. Vooral Parijs heeft er last van. Het gaat vaak om grote groepen demonstrerende mensen die het verkeer behoorlijk hinderen. Dat is nog tot daaraan toe; het hoort als het ware bij een gezonde democratie.
De Hoge Raad wijst vele arresten ongemotiveerd af met toepassing van art. 80a of 81 Wet RO. Maar wat betekent een dergelijk arrest voor het gezag van de Hoge Raad en voor het gemoed van de klager?

Staatssteun en zakelijkheid; geen harmonisatie wel convergentie

28 oktober 2019
66 keer bekeken

Het gaat in de Starbuckszaken niet alleen om de zakelijkheid van de transfer pricing, maar ook en vooral om de vraag wie binnen de EU gaat over de vaststelling van de uitgangspunten van een belastingstelsel. Is dat de Commissie, het HvJ, of nog altijd de lidstaten? De zaak Starbucks gaat over de bevoegdheidsverdeling tussen de lidstaten en de Unie, en over de rechtsstatelijke vraag wie de regels bepaalt. De indruk van prof. mr. dr. M.F. de Wilde is dat in het belastingdebat de rechtsstatelijkheid van belastingmaatregelen soms wat uit het oog wordt verloren. Dit, terwijl het juist belangrijk is dit scherp voor ogen te houden.

Voorkom ruzie bij de kist, een klein vervolg

28 oktober 2019
0 keer bekeken

De mens is langer dood dan levend. Dit realiseren wij ons weer als we constateren dat 2019 niet alleen het jaar is van Rembrandt, maar ook van Leonardo da Vinci. De eerste meester is 350 jaar dood en de tweede alleskunner maar liefst 500 jaar, terwijl zij desondanks nog nadrukkelijk in onze maatschappij voortleven. Niet overal is overigens bekend dat de voorvaderen van Leonardo notarissen waren, deskundigen op het gebied van het ‘schenken en erven’ derhalve, het onderwerp van deze Opinie van prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols. Een rechtsgebied waarin de ontwikkelingen nog steeds in hoog tempo doorgaan, niet zelden door allerlei fiscale prikkels. In deze bijdrage een beknopte stand van zaken.

Hoe zit het met de huurprijswetgeving?

28 oktober 2019
202 keer bekeken

Verhuurders mogen elk jaar op 1 juli de huur verhogen. In 2019 mag de huur maximaal met 4,1% tot 5,6% omhoog. Deze verhoging moet aan allerlei wettelijke regels voldoen. mr. Monika Gogna legt uit hoe het precies zit.

Winnares van de #collegegeld actie van 2019!

25 oktober 2019
81 keer bekeken

“Wat ga je eigenlijk doen met de extra €2.083?” Een vraag die je eigenlijk niet mag stellen, maar toch deden we het. De winnares van de Sdu Wettenbundel collegegeldactie 2019-2020 weet het nog niet. ‘’Ik had het eigenlijk niet verwacht.. maar toch heel leuk!’’