Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder Handelsregisternummer 27 19 38 98. Zij vervangen de eerder gedeponeerde voorwaarden.

I. Algemeen
II. Digitale producten

General terms and conditions

Download Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Sdu Uitgevers bv (pdf, 74 kb)
Delivery Terms and Conditions (pdf, 69 kb)