Leveringsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder Handelsregisternummer 27 19 38 98. Zij zijn op 1 januari 2017 gewijzigd en vervangen de eerder gedeponeerde voorwaarden.

I. Algemene voorwaarden


Download Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Sdu Uitgevers bv (pdf, 115 kb)