Auteur bij Sdu

Elke professional wil snel over de juiste informatie kunnen beschikken. Naast de wet- en regelgeving en jurisprudentie heeft juist de duiding hiervan toegevoegde waarde voor onze klanten. Hoe kunnen de regels in de praktijk worden toegepast? Welke verbanden zijn er te leggen? Hoe kunnen de regels in een specifieke situatie worden uitgelegd?

Hier zijn gespecialiseerde auteurs voor nodig; de beste auteurs. Onze auteurs komen onder andere uit de advocatuur, de rechterlijke macht, de wetenschap, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Het zijn experts met passie voor hun vakgebied die hun kennis graag willen delen. Bent u dat ook?

Sdu komt graag met u in contact

Auteur aan het werk

“Het schrijven voor Sdu geeft mij de ruimte om met een andere blik, meer op afstand, naar een juridisch vraagstuk te kijken. Ik kan het onderwerp breder beschouwen, terwijl ik als rechter altijd voor een bijzonder geval een oplossing moet zoeken.”

Voordelen auteurs

De voordelen van schrijven voor Sdu

De uitgaven van Sdu worden goed gelezen. Wij hebben een groot bereik in verschillende doelgroepen, zowel online als in print. Door te publiceren bij Sdu krijgen auteurs de kans om hun naamsbekendheid te vergroten. Door te schrijven en onderwerpen verder uit te diepen kunnen auteurs zich verder ontwikkelen. 

Sdu wil haar auteurs zo goed mogelijk faciliteren. Dat doen wij op verschillende manieren.

Meer informatie

“Het is leerzaam om te schrijven; goed om vanuit andere perspectieven naar je werk te kijken.”