Arbo-Informatiebladen

De reeks Arbo-Informatiebladen bestaat uit verschillende titels die gerangschikt zijn per thema. Direct toepasbaar en met praktische adviezen en tips. Arbo-Informatie reeks biedt u deskundige praktijkinformatie en actuele wet- en regelgeving met commentaar onderverdeeld in 6 thema's. Alle AI-bladen zijn ook digitaal beschikbaar op de portal van Sdu HSE.

safety, veiligheid, helmen, ai-bladen
Alle AI-Bladen in print

Arbomanagement en duurzaam werken

Het arbobeleid is de manier waarop een bedrijf omgaat met de arbeidsomstandigheden en het verzuim. Naast praktijkinformatie en veel voorbeelden, geven we per onderwerp een overzicht van de wetgeving. Deze uitgave is speciaal geschreven voor werkgevers, werknemers, preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en deskundigen op het gebied van veilig en gezond werken.

1. Bekijk de AI-bladen
Ai blad De Preventiemedewerker

Gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen is aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden. Als werkgever moet je maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers te garanderen. Eén op de zes werknemers loopt namelijk het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen. In alle werksituaties kunnen gevaarlijke stoffen voorkomen. Niet alleen in verpakte producten, zoals schoonmaakmiddelen, kitten, verven en smeermiddelen, maar ze kunnen ook tijdens het werk ontstaan. Denk aan lasrook, hout- en kwartsstof en dieselmotoremissie. 

2. Bekijk de AI-bladen
veilig werken in een explosieve atmosfeer

Fysieke belasting

Fysieke belasting is het totaal aan houdingen, bewegingen en krachten waaraan een werknemer gedurende de dag blootstaat. Lichamelijke klachten kunnen ontstaan door fysieke overbelasting of door verkeerd gebruik van het lichaam, maar ook onderbelasting kan gezondheidsklachten veroorzaken. Ongeveer 30% van het aantal werkenden in Nederland staat zodanig bloot aan fysiek belastende factoren dat ze risico lopen op het ontstaan van gezondheidsklachten. Als uit de RI&E blijkt dat fysieke belasting een risico is, dan moet een verdiepende inventarisatie worden uitgevoerd. Welke tools zijn daarvoor beschikbaar? Aan de hand van de resultaten kunnen vervolgens maatregelen worden getroffen en beleid worden opgesteld.

3. Bekijk de AI-Bladen
beeldschermwerk

Omgevingsfactoren en werkmilieu

Omgevingsfactoren op de werkvloer (ook wel fysische factoren genoemd) kunnen gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Denk aan geluid, binnenklimaat, verlichting en straling. Verder kunnen werknemers blootstaan aan de risico's als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen (het werkmilieu). De Arbowet verplicht iedere werkgever om een werkomgeving te realiseren waarin deze risico's worden voorkomen of beperkt.

4. Bekijk de AI-Bladen
binnenmilieu

Arbeidsmiddelen en machineveiligheid

Arbeidsmiddelen mogen tijdens het gebruik en tijdens onderhoud geen gevaar voor medewerkers of derden opleveren. Arbeidsmiddelen zijn alle installaties, apparaten en transportmiddelen waarmee gewerkt kan worden dus ook machines. Als werkgever moet je de risico's van de arbeidsmiddelen op de werkvloer in kaart brengen en maatregelen nemen om de veiligheid te borgen. 

5. Bekijk de AI-Bladen
machineveiligheid

Werkplekinrichting en bijzondere risico's

Goede werkomstandigheden zijn voor werknemers belangrijk om hun werk veilig en gezond, maar ook goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Een goede inrichting van de werkplek is daarvoor de basis. De werkruimte moet bijvoorbeeld geschikt zijn voor de werkzaamheden die er plaatsvinden, voldoende licht zijn en er moeten goed werkende noodvoorzieningen zijn. Er gelden wettelijke regels voor de bouw en inrichting van bedrijfsruimten, bijvoorbeeld voor brandveiligheid. Houd in de ontwerpfase al rekening met de zorg voor arbeidsomstandigheden. Een fysieke toetsing van de werkplek voordat die in gebruik wordt genomen is aan te bevelen. Lees de tips voor controle en onderhoud tijdens de gebruiksfase.

6. Bekijk de AI-Bladen
kantoren

Vernieuwde online platform Sdu HSE

Wist je dat je alle AI-bladen terug kunt vinden in ons vernieuwde online platform Sdu HSE? Een deel van deze AI-bladen zijn vervangen door practice notes. Deze unieke practice notes beschrijven wat je moet weten over het onderwerp en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Deze informatie is meer samengevat en op de praktijk gericht. Ook vind je hier wet- en regelgeving, jurisprudentie en praktische tools. Honderden veiligheidsprofessionals maken al gebruik van Sdu HSE. Wil jij ook ervaren wat Sdu HSE voor jouw organisaties kan betekenen? 

Vraag dan hier een gratis en vrijblijvende demo aan bij onze experts!