Naar de inhoud

Douane Management Systeem

Ben jij al klaar voor het nieuwe Douane Management Systeem?

Douane Management Systeem containers haven
Douane Management Systeem containers blauw

De Nederlandse douane vervangt haar huidige systeem voor opslag, in- en uitvoeraangifte en de geautomatiseerde en schriftelijke periodieke aangifte bij invoer, door het nieuwe Douanemanagementsysteem (DMS), als gevolg van de implementatie van het Douanewetboek van de Unie (DWU). De overgang naar DMS vindt plaats in twee fasen, waarbij fase één, DMS4.0, begint vanaf april 2023. Alle in- en uitvoeraangiften moeten uiterlijk op 1 december 2023 worden ingediend in het nieuwe DMS-systeem.

Aangiftesystemen

De aanpassingen die douanesoftwareleveranciers aan hun systemen hebben doorgevoerd om het aangiftesysteem geschikt te maken voor DMS4.0, hebben gevolgen voor de manier waarop de aangifte wordt gevuld en ingediend en de IT-systemen die in dit proces worden gebruikt. Aangevers die direct communiceren met de douane hebben via de plantool van de douane een migratiemoment kunnen kiezen. Aangevers die via een softwareleverancier communiceren, worden geïnformeerd over de datum van de migratie.

Douane slagboom met EU vlag

Wijzigingen

Foto van opgestapelde containers in verschillende kleuren

Er zijn twee grote wijzigingen die direct impact hebben op de declarant, namelijk de vernieuwde codelijsten en het vervallen van de vakverwijzingen van het Enig Document waar de douane nu nog naar verwijst. Dit heeft invloed op de manier van invullen van de aangifte en de interface van de aangifteapplicatie die gekoppeld is aan bijvoorbeeld een ERP- of WMS-systeem.

Wat is er anders?

Het aanleveren en verwerken van controlebevindingen verandert ook. Na controle door de douane op de aangifte worden via DMS berichten verstuurd naar de indiener van de aangifte met verzoeken om aanvullende informatie. De DMS-controlefouten kunnen worden opgelost door de indiener van de aangifte met een elektronisch bericht.

De invoering van DMS brengt dus veel veranderingen met zich mee voor aangevers van in- en uitvoeraangiften. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe vereisten en aanpassingen door te voeren aan de IT-systemen en de manier van invullen voor de aangifte. zo kunnen problemen en vertragingen tijdig worden voorkomen.