In- en Uitvoer Douanememo

Het Douanememo bevat in kort bestek een overzicht van de binnen de Europese Unie geldende douanebepalingen. Het memo volgt daarbij de onderwerpvolgorde zoals gehanteerd in het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU), dat per 1 mei 2016 in werking is getreden.

douane

Voor wie is In -en Uitvoer?

  • Douane-expediteurs
  • Declaranten
  • Customs managers
  • Douanemedewerkers
  • Douaneadviseurs
  • Logistiek managers
  • Inkopers
  • Financieel managers
  • Fiscaal adviseurs
  • Advocaten

Aan de orde komen onder meer AEO, douanevertegenwoordiging, binnenbrengen van goederen, Unievervoer en gemeenschappelijk douanevervoer, douanewaarde, vrije zone, verschuldigde rechten en belastingen, vrijstellingen, bestuurlijke boetes en strafrechtelijke sancties, economische en landbouwregelingen en statistiek, en niet-fiscale regelingen.

Bestel direct Douanememo 2016 of neem een abonnement. Bij een abonnement krijgt u 15% korting en ontvangt u jaarlijks automatisch de nieuwste editie.

Direct bestellen

Contact

telefoon

Wilt u meer weten over In- en Uitvoer Douanememo?

Neem dan telefonisch contact op met de Sdu klantenservice: 070 - 378 98 80.

mail

Mailen kan natuurlijk ook.

Mail