OR-verkiezingen organiseren? Zo doe je dat stap voor stap

Download whitepaper
Verkiezingen

Verkiezingen voor de ondernemingsraad. Hoe gaat dat in zijn werk? Aan welke regels moet u zich houden? Wie mag er kiezen of gekozen worden? Hoe zit het met de privacy? En wat als er zich iets voordoet, waar u niet op gerekend hebt? Het antwoord op al deze vragen (en meer!) leest u in deze gratis whitepaper.

Bedrijven of organisaties waar 50 personen of meer werken, zijn verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Soms zegt de cao die op het bedrijf van toepassing is dat er zelfs al bij een lager aantal medewerkers een OR moet zijn. Maar hoe gaat het samenstellen van een nieuwe OR nu precies in zijn werk?

Een nieuwe OR

Een nieuwe OR vraagt altijd om verkiezingen. Of het nu gaat om tussentijdse verkiezingen of geplande verkiezingen vanwege het verstrijken van de zittingstermijn. Als uw organisatie al een OR heeft, is het aan de zittende OR om deze verkiezingen te regelen, al dan niet met een verkiezingscommissie. Heeft uw bedrijf nog geen OR? Dan is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de verkiezingen. Meestal gebeurt dit samen met een voorbereidingscommissie. In beide gevallen geldt: waar begin je? Deze vraag beantwoorden wij in ons gratis whitepaper ‘OR verkiezingen! Waar begin je’. Stap voor stap helpen wij u op weg naar een nieuwe OR.

Veranderingen per 2020
Wat verandert er vanaf 1 januari 2020? U leest het allemaal in deze gratis whitepaper. U krijgt meer informatie over onder meer:

  • Regelement
  • Zittingsduur
  • Kandidaatstelling
  • Kiesstelsels: lijstenstelsel en kandidatenlijst
  • Vakbondskandidaten
  • Tussentijdse vacatures
  • Evenredige vertegenwoordiging
  • Kiesgroepen: voor- en nadelen
  • Privacy
Download hier de gratis whitepaper
.

Onvoorziene omstandigheden
Mogen werkgevers per 2020 onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met hun werknemers afsluiten? Of geldt een maximum van tijdelijke contracten? En kan een cao een ketenregeling verkorten? En zo ja, welke voorwaarden zijn hier dan aan verbonden? Het antwoord op al deze vragen, vindt u in de whitepaper ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’.

Draaiboek
Het organiseren van OR-verkiezingen is vooral een kwestie van zorgvuldig en gestructureerd te werk gaan. Daar is een draaiboek voor. Daarnaast zijn er modelbrieven, gebaseerd op een modelreglement.  Als u als OR of verkiezingscommissie de stappen van het draaiboek volgt, kan er procedureel bijna niks meegaan. U krijgt bij het gratis whitepaper ook een praktisch draaiboek waarmee u direct aan de slag kunt.

Wilt u ook weten hoe u stap voor stap een OR-verkiezing moet organiseren? En waar u zoal rekening mee dient te houden om (procedure)fouten te voorkomen? Download dan hier het whitepaper ‘OR verkiezingen! Waar begin je?’

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@sdu.nl of via onze klantenservice (070) 378 98 80. 

Online platform Sdu Inzicht in de OR

Het werk voor een ondernemingsraad vraagt om kennis en heldere uitleg over procedures. Sdu begrijpt dat als geen ander. Al jaren zijn we de vertrouwde partner voorondernemingsraden. Het onderwerp Verkiezingen vindt u ook terug in ons online platform Inzicht in de OR en wordt hierin nader uitgewerkt en toegelicht. U vindt hier nog veel meer informatie, handige modelbrieven en quickscans, weten regelgeving en jurisprudentie die u bij verkiezingen kunt gebruiken. Onze accountmanagers Inzicht in de OR geven regelmatig een online demo, waarmee u kennis maakt met dit online platform. Vraag nu een vrijblijvende demo aan van Inzicht in de OR

Demo aanvragen
Inzicht in de OR