Wet Arbeidsmarkt in Balans

Download whitepaper
WAB Whitepaper

Op 1 januari 2020 verandert het arbeidsrecht ingrijpend. Bent u als lid van de ondernemingsraad voldoende op de hoogte van de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Alles wat u als OR-lid moet weten over de WAB 2020 vindt u in deze gratis whitepaper.

Vanaf het nieuwe jaar krijgen alle werkgevers en werknemers te maken met drastische wijzigingen. Deze hebben als doel om de grote verschillen tussen vast werk en flexwerk te verkleinen. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden. Dat laatste is nu al een punt van kritiek. Velen menen dat complexe regelgeving niet zal leiden tot meer vaste contracten.

Hoe de discussie ook verloopt. Als OR-lid wilt u natuurlijk het beste voor de werknemers en hun belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat vraagt om kennis en heldere uitleg van zaken als arbeidscontracten, ontslagregelingen en transitievergoeding. Wij bieden u die duidelijkheid in deze gratis whitepaper.

Veranderingen per 2020
Wat verandert er vanaf 1 januari 2020? U leest het allemaal in deze gratis whitepaper. U krijgt meer informatie over onder meer:

  • Wet Arbeidsmarkt in Balans
  • De belangrijkste wijzigingen op een rijtje
  • Nieuwe ontslaggrond: cumulatiegrond
  • transitievergoeding
  • ketenregeling
  • payrollwerknemers
  • oproepcontracten
  • premiedifferentiatie WW
Download hier de gratis whitepaper
Wet Arbeidsmarkt in Balans

Ketenregeling
Mogen werkgevers per 2020 onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met hun werknemers afsluiten? Of geldt een maximum van tijdelijke contracten? En kan een cao een ketenregeling verkorten? En zo ja, welke voorwaarden zijn hier dan aan verbonden? Het antwoord op al deze vragen, vindt u in de whitepaper ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’.

Ontslag
We sommen de huidige acht ontslaggronden op en benoemen de nieuwe: de cumulatiegrond (i-grond). We leggen ook uit wanneer u ontslaggronden niet met elkaar mag cumuleren.

Transitievergoeding
U vindt verder alle wijzigingen in de transitievergoeding op een rijtje. We kijken naar de transitievergoeding voor kleine werkgevers en het schrappen van de overgangsregeling voor oudere werknemers. U leest over compensatie bij ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Payrollmedewerkers
We vertellen tot slot over de nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020. En de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers.

Praktische toelichting voor OR
Verwacht wordt dat de WAB leidt tot veranderingen op het gebied van personeelsmanagement. Bij aanpassingen van een instemmingsplichtige regeling van het aanstellingsbeleid, heeft een ondernemingsraad instemmingsrecht (artikel 27 lid 1 onder e WOR). De ondernemingsraad heeft verder adviesrecht (artikel 25 WOR) over een aantal belangrijke bedrijfsorganisatorische besluiten. Als OR-lid kunt u invloed uitoefenen met behulp van artikel 28 WOR of in gesprek met de ondernemer op grond van artikel 6 lid 4 WORD. Graag vertellen we u er meer over.

Wilt u ook alles weten over het nieuwe arbeidsrecht? Download dan hier de whitepaper ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@sdu.nl of via onze klantenservice (070) 378 98 80. 

Online platform Inzicht in de OR

Het onderwerp uit de whitepaper vindt u ook terug in het online platform Inzicht in de OR van Sdu. Wist u dat u hiervoor voor ieder OR thema nog veel meer tips, tools, checklists, voorbeelddocumenten, wet en regelgeving én jurisprudentie kunt vinden? Vraag hier vrijblijvend een demo aan van Inzicht in de OR.

Demo aanvragen
Inzicht in de OR