Inzicht in de OR webinar: OR en pensioen

Meld je gratis aan
Header OR en pensioen

Neem deel op donderdag 28 oktober van 13.00 - 14.00 uur

OR en Pensioen

Tot een jaar of 10 geleden dachten weinigen na over hun pensioen: op enig moment was het er gewoon. In de kranten kwam je het onderwerp nauwelijks tegen. De laatste 10 jaar is dat wel anders: pensioen is regelmatig in het nieuws en dat zijn niet altijd goede berichten. 

Moet de OR zich met pensioen bezig houden? Als er een bedrijfstakcao geldt, niet. Maar als jouw werkgever een eigen pensioenregeling heeft, heb je als OR instemmingsrecht. Pensioen gaat over veel geld en je rol als OR is dus belangrijk. 

Na dit webinar weet de OR hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit en welke ‘knoppen’ in de pensioenregeling de kwaliteit van het pensioen bepalen. Ook het Pensioenakkoord komt voorbij. Dat alles gezien vanuit de rol van de OR. Na dit webinar weet de OR wanneer en hoe hij aan zet is als het over pensioen gaat.

 

Overzicht

Titel:        OR en pensioen
Datum:    28 oktober 2021
Tijd:         13.00 – 14.00 uur
Duur:       1 uur
Spreker:   Joan Janssens

Aanmelden

Over de spreker

Joan Janssens is als organisatieadviseur en trainer werkzaam bij SBI Formaat. Ook is zij lid van de kernredactie van Inzicht in de OR en auteur van het Inzicht in de OR praktijkboek. Joan Janssens adviseert ondernemingsraden bij allerlei complexe advies- en instemmingsvraagstukken. Dat kan gaan over een fusie of een reorganisatie maar ook het thema “OR en pensioen” is voor OR-en vaak een forse uitdaging. Pensioen heeft vaak het stempel ‘ingewikkeld’ en het gaat over veel geld. Ingewikkelde dingen begrijpelijk maken is wat Joan Janssens graag doet. Ook als het over pensioen gaat. 

Joan Janssens
Vrouw achter laptop

Meer webinars voor OR

Deze tijd vraagt veel van ondernemers en OR-leden. Het is daarom lastig de blik te verleggen naar de lange termijn en de strategie van de organisatie. Toch is dat één van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad: samen met de bestuurder nadenken over de houdbaarheid van verdienmodellen en het garanderen van een duurzame toekomst voor de onderneming. Inzicht in de OR ondersteunt met bijdragen die verder kijken dan de coronacrisis, en OR-leden helpen hun rol naast de bestuurder vorm te geven. Blijf met onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte!

Houd mij op de hoogte
Telefoon icoon

Wilt u direct meer weten over Inzicht in de OR online?

Neem dan telefonisch contact op met de Sdu klantenservice: 070 - 378 98 80.