OR Webinar - Zet medezeggenschap op de kaart met Artikel 24 WOR

Meld u gratis aan
Header webinar Artikel 24

Neem deel op dinsdag 18 mei van 13.00 - 14.00 uur

De algemene gang van zaken van de onderneming - Van bespreken naar afspreken!
Het staat al ruim vijftig jaar in de wet, maar het lijkt wel alsof het nu pas de aandacht krijgt die het verdient: de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming. Artikel 24 WOR schrijft voor dat dit tenminste tweemaal per jaar moet plaatsvinden. En dat, als die er zijn, ook commissarissen of toezichthouders daarbij aanwezig dienen te zijn. Een bijzonder overleg dus.

De afgelopen jaren komt men steeds meer tot de ontdekking dat artikel 24 een belangrijk overlegmoment is voor de Nederlandse ondernemingen en het meer mogelijkheden biedt. In dit webinar wordt ingegaan op deze mogelijkheden.

Hans Hautvast, trainer/adviseur voor ondernemingsraden, behandelt de volgende onderwerpen:

  • Wat zegt artikel 24 precies? Welke verplichtingen en mogelijkheden zitten dit  artikel verborgen? 
  • De agenda: welke onderwerpen zijn verplicht en welke zijn gewenst? 
  • Afspraken maken over besluiten in voorbereiding: tips om ook nog aan te denken
  • De rol van de toezichthouder vanuit verschillende invalshoeken
  • Hoe zorg je voor een volwaardig overleg?
  • De bedrijfscyclus en artikel 24: Plan-Do-Check-Act: hoe zorg je ervoor dat wat wordt afgesproken ook gebeurt?

Overzicht

Titel:        Zet medezeggenschap op de kaart met Artikel 24 WOR
Datum:    18 mei 2021
Tijd:         13.00 – 14.00 uur
Duur:       1 uur
Spreker:   Hans Hautvast

Aanmelden

Blog - De algemene gang van zaken van de onderneming bespreken

Alvast een inkijkje in het webinar? In deze blog beschrijft Hans Hautvast de aanleiding voor het organiseren van dit webinar en vertelt hij wat u in dit webinar kunt verwachten. 

Lees de blog

Over de spreker

Hans Hautvast is partner bij OR-Coach.nl en studeerde politicologie en bedrijfskunde. Hij begon zijn loopbaan als docent in het middelbaar onderwijs. Hij kwam daar in aanraking met medezeggenschap en dat heeft zijn loopbaan verder bepaald. Hij werd o.a. trainer/adviseur en coach voor ondernemingsraden. Hij schreef het boek Inzicht in de OR bij de overheid, publiceerde in diverse medezeggenschapsbladen en is lid van de redactieraad Inzicht in de OR van Sdu Uitgevers. 
 

H. Hautvast
Vrouw achter laptop

Meer webinars voor OR

Deze crisistijd vraagt veel van ondernemers en OR-leden. Het is daarom lastig de blik te verleggen naar de lange termijn en de strategie van de organisatie. Toch is dat één van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad: samen met de bestuurder nadenken over de houdbaarheid van verdienmodellen en het garanderen van een duurzame toekomst voor de onderneming. Inzicht in de OR ondersteunt met bijdragen die verder kijken dan de coronacrisis, en OR-leden helpen hun rol naast de bestuurder vorm te geven. Met onze webinars proberen wij u hierbij ondersteuning te bieden. Heeft u onze webinars gemist? U kunt ze terugkijken. 

OR webinars terugkijken

Contact

Telefoon icoon

Wilt u direct meer weten over Inzicht in de OR online?

Neem dan telefonisch contact op met de Sdu klantenservice: 070 - 378 98 80.