Webinar OR 'Duurzame inzetbaarheid'

Meld u gratis aan
Header Duurzame inzetbaarheid
Meld u gratis aan

Neem deel op dinsdag 16 maart van 10.30 - 11.30 uur

OR & Duurzame inzetbaarheid: Geen arbeidsvoorwaarde maar een businesscase!
Mensen blijven nu en in de toekomst steeds langer aan het werk. Daarnaast wordt er veel van de medewerkers gevergd: functies veranderen regelmatig en veel organisaties krijgen om de zoveel jaar een andere structuur. Hiermee is duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema. Sterker nog: organisaties moéten een langere termijnbeleid ontwikkelen om levensvatbaar te blijven en hun bestaansrecht te behouden. 

De rol van de OR is hierin belangrijk. De OR zal kennis over het onderwerp moeten hebben om ermee aan de slag te kunnen en een rol van betekenis te spelen.

Bob van Weert, organisatie-adviseur, zal de volgende onderwerpen behandelen:

•    Wat is duurzame inzetbaarheid?
•    Waarom is het nu relevant?
•    Hoe kan de OR omgaan met dit thema? + tips & tricks 
•    Voorbeelden uit de praktijk 

 

Overzicht

Titel:        Duurzame inzetbaarheid
Datum:    16 maart 2021
Tijd:         10.30 – 11.30 uur
Duur:       1 uur
Spreker:   Bob van Weert

Aanmelden

Over de spreker

Bob van Weert vormt samen met Rob Latten De VerandermotOR. In deze samenwerking helpen zij ondernemingsraden effectief te zijn bij het vormgeven van medezeggenschap. Bob brengt nieuwe werkvormen in ondernemingsraden. Bob is afgestudeerd bedrijfskundige en organisatiewetenschapper. Hij heeft onderzoek gedaan naar werknemer motivatie. Naast nieuwe werkvormen richt hij zich op communicatievraagstukken van ondernemingsraden. 

Bob van Weert
Vrouw achter laptop

Meer webinars voor OR

Deze crisistijd vraagt veel van ondernemers en OR-leden. Het is daarom lastig de blik te verleggen naar de lange termijn en de strategie van de organisatie. Toch is dat één van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad: samen met de bestuurder nadenken over de houdbaarheid van verdienmodellen en het garanderen van een duurzame toekomst voor de onderneming. Inzicht in de OR ondersteunt met bijdragen die verder kijken dan de coronacrisis, en OR-leden helpen hun rol naast de bestuurder vorm te geven. Blijf met onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte!

Houd mij op de hoogte

Contact

Telefoon icoon

Wilt u direct meer weten over Inzicht in de OR online?

Neem dan telefonisch contact op met de Sdu klantenservice: 070 - 378 98 80.