OR Webinar 'Van bedrijfsstrategie naar begroting: inzicht in de financiële cyclus'

Meld u gratis aan
Financiële cyclus
Meld u gratis aan

Neem deel op donderdag 17 september van 13-14u

Geschrokken van de inhoud van een meerjarenbegroting of balans? Of juist nieuwsgierig geworden? In dit webinar krijgt u als OR-lid inzicht in de belangrijkste begrippen die nodig zijn om deze financiën te koppelen aan de bedrijfsstrategie en de (financiële) planning.

Een jaarverslag of een begroting blijven slechts cijfers, voor iedereen, tot je zicht hebt op het achterliggende verhaal, oftewel de strategie. Deze strategie en de vertaling van die strategie in financiën (de begroting) komt niet zo maar tot stand. Ieder bedrijf volgt daartoe gedurende het jaar een bepaalde cyclus. Op dit moment maken organisaties de plannen voor volgend jaar. Als je weet hoe die cyclus verloopt, kun je als OR afspraken maken om volgend jaar op de juiste momenten bij de plannen betrokken te raken.

Tijdens dit webinar behandelt Rob latten, organisatie-adviseur, de volgende onderwerpen:

  • Planning en controlcyclus;
  • Het gebruik van begrippen die bij deze cyclus horen, zoals een beleidsplan, begroting, jaarverslag managementinformatie;
  • Welke invloed heeft de OR binnen deze cyclus;

Door de opgedane inzichten kan een goede jaarplanning voor de OR worden gemaakt om vroegtijdige betrokkenheid na te streven, maar vooral is er ook helderheid welke financiële overzichten op welk moment interessant zijn.

Overzicht

Titel:        Van bedrijfsstrategie naar begroting: inzicht in de financiële cyclus
Datum:   17 september 2020
Tijd:        13 – 14 uur
Duur:      1 uur
Spreker: Rob Latten

aanmelden

Over de spreker

Rob Latten is bedrijfskundige en heeft controlling gestudeerd. Hij adviseert ondernemingsraden op het gebied van strategie en financiën. Daarnaast begeleidt hij OR’s bij verandertrajecten zoals reorganisaties, herstructureringen, fusies en samenwerkingsverbanden. Rob is parttime verbonden als lecturer op de Hogeschool Rotterdam en heeft diverse publicaties op zijn naam staan waar onder: het Praktijkboek OR en Financiën.

Vrouw met laptop webinar

Meer webinars voor OR

Deze crisistijd vraagt veel van ondernemers en OR-leden. Het is daarom lastig de blik te verleggen naar de lange termijn en de strategie van de organisatie. Toch is dat één van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad: samen met de bestuurder nadenken over de houdbaarheid van verdienmodellen en het garanderen van een duurzame toekomst voor de onderneming. Inzicht in de OR ondersteunt met bijdragen die verder kijken dan de coronacrisis, en OR-leden helpen hun rol naast de bestuurder vorm te geven. Blijf met onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte!

Houd mij op de hoogte

Contact

Telefoon contact Sdu klantenservice

Wilt u direct meer weten over Inzicht in de OR online?

Neem dan telefonisch contact op met de Sdu klantenservice: 070 - 378 98 80.