OR webinar 'Reorganiseren onder druk' met advocaat Steven Jellinghaus

Meld u gratis aan
Header1
Meld u gratis aan

Neem deel op donderdag 15 oktober van 11-12u

Nu de gevolgen van corona in veel bedrijfstakken steeds duidelijker worden, en de overheidssteun langzaam wordt afgebouwd, is in veel bedrijven aan de orde hoe de organisatie aan de ‘nieuwe werkelijkheid’ moet worden aangepast.

Wanneer is een reorganisatie belangrijk? Waar let de OR op voor zijn advies? De ondernemingsraad beoordeelt het voorgenomen besluit en de maatregelen rond de gevolgen voor de werknemers op redelijkheid en adviseert over de beste manier om het besluit uit te voeren, rekening houdend met de gevolgen voor personeel en organisatie.

Tijdens dit webinar behandelt Steven Jellinghaus, advocaat, de volgende onderwerpen:

  • Toekomstbestendig maken van de organisatie: reorganiseren
  • Veiligheid op de werkplek
  • Thuiswerken

In dit webinar hoort u aan welke regels reorganisaties onderhevig zijn en geeft het strategische inzichten in de juridische positionering van de ondernemingsraad.

 

Overzicht

Titel:        Reorganiseren onder druk
Datum:    15 oktober 2020
Tijd:         11 – 12 uur
Duur:       1 uur
Spreker:   Steven Jellinghaus

aanmelden

Over de spreker

Dr.mr. Steven Jellinghaus is als advocaat-partner verbonden aan De Voort advocaten|mediators en als universitair docent verbonden aan de Tilburg University. Hij heeft een groot aantal toonaangevende publicaties op zijn naam staan. Daarnaast vervult hij enige maatschappelijke (toezichthoudende) functies.

Steven
Vrouw met laptop webinar

Meer webinars voor OR

Deze crisistijd vraagt veel van ondernemers en OR-leden. Het is daarom lastig de blik te verleggen naar de lange termijn en de strategie van de organisatie. Toch is dat één van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad: samen met de bestuurder nadenken over de houdbaarheid van verdienmodellen en het garanderen van een duurzame toekomst voor de onderneming. Inzicht in de OR ondersteunt met bijdragen die verder kijken dan de coronacrisis, en OR-leden helpen hun rol naast de bestuurder vorm te geven. Blijf met onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte!

Houd mij op de hoogte

Contact

Telefoon contact Sdu klantenservice

Wilt u direct meer weten over Inzicht in de OR online?

Neem dan telefonisch contact op met de Sdu klantenservice: 070 - 378 98 80.