Belastingzaken Webcollege (webinars): In 1 uur online bijgepraat

BelastingZaken geeft maandelijks een webcollege over een specifiek fiscaal onderwerp. Dit webcollege is voorbereid door één van onze fiscale experts, is zeer toegankelijk en duurt maximaal 1 uur. Vanuit elke gewenste locatie kunt u zich in korte tijd optimaal verdiepen in een actueel fiscaal thema dat aansluit op uw vakblad. U heeft tijdens dit uur de unieke mogelijkheid via de chatfunctie uw eigen vragen te stellen aan de expert.

Webcollege Grensoverschrijdend werken
Spreker: mr. D. Reins
Datum: donderdag 12 april 2018
Tijd: 12.00 - 13.00 uur

In dit webcollege worden de belangrijkste en meest voorkomende en uiteenlopende aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling van en naar Nederland in vogelvlucht besproken. Gezien de veelomvattendheid en complexiteit van dit onderwerp betreft het een webcollege op hoofdlijnen. De focus ligt op (internationale) loon- en inkomstenbelasting en sociale zekerheid, maar tevens wordt, zij het beperkt, aandacht besteed aan pensioen, immigratie, arbeidsrecht en uitzendbeleid. Een aantal thema's zoals de 183-dagenregeling en 30%-regeling komen ook aan bod.

Webcollege UBO- register en mogelijkheden voor anonimisering
Spreker: Drs. J.J.A. Knol 
Datum: dinsdag 29 mei 2018
Tijd: 13.00-14.00 uur

De voormalig Staatssecretaris heeft aangegeven dat het UBO-register medio 2018 in werking moet zijn getreden. Er is veel kritiek geuit op het concept wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register. Zo zou de privacy en de persoonlijke levenssfeer van de UBO's onvoldoende gewaarborgd worden. De heer J.J.A. Knol bespreekt de stand van zaken en (mogelijke) gevolgen van invoering van het UBO-register. Hij gaat tevens in op de mogelijkheden voor anonimisering van vermogen van UBO's via open CV’s en FGR’s.

Webcollege Actualiteiten eigenwoningregeling en inlvoed op life events
Spreker: mr. H.A. (Heleen) Elbert
Datum: donderdag 7 juni 2018
Tijd: 12.00 - 13.00 uur

In dit webinar bespreekt Heleen Elbert de actualiteiten op het vlak van de eigenwoningregeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afschaffing Wet Hillen, afbouw renteaftrek, Besluit verdeling eigenwoningverleden, vervallen tijdklemmen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Heleen zien hoe deze wijzigingen doorwerken bij de zogenaamde ‘life events’ zoals huwen/scheiden, overlijden, verhuizen/emigratie.

Gratis voor abonnees

 Het Webcollege is gratis voor Belastingzaken-abonnees.

Schrijf u via een van bovenstaande inschrijfformulieren in voor het webcollege dat u wilt volgen. 

Nog geen abonnee?

Neem nu een proefabonnement en betaal de eerste 8 maanden slechts € 172,-

Kijk voor de voordelen op

www.belastingzaken.nl