Downloads en nieuws

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012
De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (Aanbestedingsbesluit).

Ga naar de Aanbestedingswet >

Erratum VNW-B
Bij de wetten en regelingen die gewijzigd zijn na 1 juli 2015 staat in de eerste voetnoot een foutieve verwijzing naar het nummer van het Staatsblad of de Staatscourant (‘Inwerkingtredingsdatum …., zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. … of Scrt. …’). De teksten zijn echter gewoon bijgewerkt en actueel. De correcte nummers van het Staatsblad/Staatscourant kun je vinden in de epub van de VNW onder de titel van de wet.

Blauwe VNW eBook

Bij de Blauwe VNW ontvang je een unieke code (staat in deel A) waarmee je gratis toegang kunt krijgen tot de VNW als eBook.