Naar de inhoud

Blinde vlekken en botsende beelden bij partnergeweld en complexe scheidingen

Wanneer gezinnen te maken hebben met partnergeweld en complexe scheidingen, is een goede samenwerking tussen het sociaal, het zorg- en het veiligheidsdomein belangrijk.

Blinde vlekken en botsende beelden bij partnergeweld en complexe scheidingen

Professionals uit de verschillende domeinen staan rondom het gezin en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ieder van hen wil het beste voor ouders en kinderen. Toch kunnen verschillen in denkbeelden, overtuigingen en ideeën over de juiste aanpak tot botsingen leiden.

Professionals brengen ieder hun eigen perspectief, kennis en vaardigheden mee, maar net als iedereen hebben zij hun blinde vlekken. Verschillende visies op problemen en mogelijke oplossingen, kunnen voortkomen uit een andere kijk die professionals hebben op de situatie en uit oordelen over elkaar. Dit kan een effectieve aanpak belemmeren.

Professionals hebben elkaar nodig om een zo goed mogelijk antwoord te geven op vraagstukken waar vaak geen eenduidig antwoord op te geven is: (1) is het veilig genoeg, (2) wat is er aan de hand en (3) wanneer kun je werken aan herstel?

De nieuwe publicatie Blinde vlekken en botsende beelden van het NJi, Movisie en het CCV benadrukt het belang van deze vragen als hulpmiddel om samenwerking te verbeteren en gezamenlijke oplossingen te vinden. Het legt uit hoe professionals elkaar kunnen helpen bij het vinden van blinde vlekken en het loslaten van oordelen over elkaar. Ook biedt het inspiratie voor het aangaan van dialoog, wanneer de samenwerking vastloopt. Tot slot staat er in de publicatie een kort en bondig totaaloverzicht van de aanpak van partnergeweld en complexe scheidingen.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport