​10 tips voor een gezonde en veilige werkomgeving

​10 tips voor een gezonde en veilige werkomgeving
26 april 2019

Goede werkomstandigheden zijn voor werknemers belangrijk om hun werk veilig en gezond, maar ook goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Een goede inrichting van de werkplek is daarvoor de basis. De werkruimte moet bijvoorbeeld geschikt zijn voor de werkzaamheden die er plaatsvinden, voldoende licht zijn en er moeten goed werkende noodvoorzieningen zijn. Ook gelden er wettelijke regels voor de bouw en inrichting van bedrijfsruimten, bijvoorbeeld voor brandveiligheid.

• Voorzie de kantoorinrichting van planten.

Ze zorgen onder andere voor meer zuurstof en productiviteit. Daarnaast scheppen planten een warm gevoel en stellen planten je meer op je gemak.

• Ontwerp functies met veel afwisseling met ‘niet-beeldschermwerk

En natuurlijke rustpauzes en een passend werk-rust schema, zodat bewegingsarmoede wordt voorkomen. Tip: Ga eens lekker lopend vergaderen.

• Laat het bedrijf eigen bedrijfsnormen ontwikkelen.

Voor apparatuur, de software, de helderheidswering, de verlichting, het meubilair en de hulpmiddelen, zodat altijd de juiste producten worden aangeschaft.

• Geef het goede voorbeeld.

Werknemers zullen eerder veilig werken als jij het goede voorbeeld geeft. Laat zien hoe het moet en motiveer de werknemers om extra voorzichtig te zijn, zo laat je ze inzien hoe belangrijk het is om je aan de regels te houden. Merk je dat dit niet het geval is? Organiseer dan een vergadering met verschillende praktijkvoorbeelden.

• Betrek het personeel, OR en arbodeskundigen bij de plannen.

Je medewerkers moeten uiteindelijk in je nieuwe kantoor werken. We raden je dan ook aan het personeel bij de make-over te betrekken, bijvoorbeeld door hen te vragen wat zij van de nieuwe kantoorinrichting verwachten en aan welke eisen de nieuwe inrichting moet voldoen.

• Creëer voldoende daglicht.

Daglicht zorgt onder andere voor de aanmaak van vitamine D wat vervolgens weer zorgt voor versterking van het immuunsysteem.

• Stel een ongevallenregister op en maak afspraken over meldingen.

De werkgever is (artikel 5 van de Arbowet) verplicht om als onderdeel van de risico-inventarisatie en evaluatie een ongevallenregister bij te houden. In dat register moeten alle ongevallen worden opgenomen die ziekteverzuim tot gevolg hebben.

• Denk lange termijn

Houd nu al rekening met de zorg voor arbeidsomstandigheden en de voornemens van de organisatie op de langere termijn (bv. uitbreiding, wijzigingen bedrijfsvoering)

• Controleer regelmatig

Controleer regelmatig of de aanwezige beschermingsvoorzieningen nog goed functioneren, zoals bijvoorbeeld de noodvoorzieningen en veiligheidsvoorzieningen.

• Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling.

Over bijvoorbeeld onderhoud, storingen en schoonmaak.

Meer informatie over een gezonde en veilige werkplek?

Honderden veiligheidsprofessionals maken al gebruik van Sdu HSE. Wil jij ook ervaren wat Sdu HSE voor jouw organisaties kan betekenen? Vraag dan hier een gratis en vrijblijvende demo aan bij onze experts!

Opmerkingen