Swipe to the left

'Waardecreatie': nieuw(e) mantra, concept, standaard of beginsel

By prof.dr. I.J.J. Burgers 1 november 2018 446 keer bekeken Geen opmerkingen

Waardecreatie wordt wel de nieuwe mantra van het internationale belastingrecht genoemd. De Europese Commissie is duidelijk in haar visie over de betekenis van waardecreatie voor het nationale recht. Voor deze Opinie beperkt prof.dr. I.J.J. Burgers zich tot de betekenis van het begrip waardecreatie in het internationale belastingrecht. Gebruikt de OECD waardecreatie als nieuwe mantra of standaard, nieuw beginsel of concept voor de allocatie van heffingsrechten? Of is sprake van oude wijn in nieuwe zakken?

Substance-eisen en de brievenbusmaatschappij

By mr. J. Gooijer 1 november 2018 463 keer bekeken Geen opmerkingen

Volgens mr. J. Gooijer is de roep om substance-eisen in de strijd tegen het gebruik van brievenbusmaatschappijen luid, niet alleen in relatie tot belastingverdragen en regelingen van nationaal belastingrecht, maar ook met betrekking tot bilaterale investeringsbeschermingsverdragen. In de NTFR Opinie van deze week bespreekt en evalueert hij kort de geldende en voorgestelde substance-eisen.

‘Daar boven uit zijn geheven’ – de OZB-kerkenvrijstelling en staatssteun

By mr. drs. C.M. Dijkstra 1 november 2018 276 keer bekeken Geen opmerkingen

Doorstaat de kerkenvrijstelling in de OZB de toets van het Europees recht, in het bijzonder de staatssteunregels? Hoewel in de literatuur is aangevoerd dat de vrijstellingen uit art. 220d Gem.w. weleens staatssteun zouden kunnen vormen, beargumenteert Carl Dijkstra in deze NTFR Opinie dat de kerkenvrijstelling geen staatssteun is. Daar moeten we blij om zijn, gelet op de onverminderde culturele en maatschappelijke waarde van levensbeschouwelijke instituties in het Nederlandse religieuze landschap.

Erfrechtelijke bloemen voor de belastingadviseur

By prof.mr.dr. B.M.E.M. Schols 1 november 2018 210 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week geeft prof.mr.dr. B.M.E.M. Schols aan waarom belastingadviseurs zich steeds vaker (moeten) verdiepen in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Vijftig Jaar Fiscaal Instituut Tilburg

By prof.dr. P.H.J. Essers 1 november 2018 221 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week vergelijkt Prof.dr. P.H.J. Essers de begintijd van het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) met het heden. 18 december aanstaande is het vijftig jaar geleden dat de hoogleraren J.E.A.M. (Jan) van Dijck, Ch.P.A. (Chris) Geppaart, Th.A. (Theo) Stevers en D. (Dieter) Brüll het Fiscaal Instituut Tilburg FIT oprichtten als interfacultair samenwerkingsverband aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Tilburg University).

Staatssteunpraatjes vullen geen gaatjes!

By prof.mr. S.C.W. Douma 1 november 2018 162 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week bespreekt Sjoerd Douma drie nieuwe door de Europese Commissie geformuleerde staatssteunrechtelijke uitgangspunten. Op 4 september 2018 heeft de Europese Commissie haar eindbeschikking van 20 juni 2018 gepubliceerd in zaak SA.44888 (‘State aid implemented by Luxembourg in favour of ENGIE’).

Geen afschaffing van de consolidatie in de fiscale eenheid (VPB)

By prof.dr. J.N. Bouwman 1 november 2018 159 keer bekeken Geen opmerkingen

Prof. dr. Jan Bouwman gaat in de NTFR Opinie van deze week in op de opmerking van de staatssecretaris dat het van toepassing verklaren van de ‘per-elementbenadering’ zou moeten leiden tot een fundamentele bezinning op het regime van de fiscale eenheid om zo tot een toekomstbestendige concernregeling te komen.

‘Met de Sdu Scriptieprijs Strafrecht zet je jezelf op de kaart in de strafrechtwereld’

By 1 november 2018 4141 keer bekeken Geen opmerkingen

Zie jij je rechtenscriptie als een verplichte hobbel naar de meestertitel? Zonde, vindt Jaap Baar, strafrechtadvocaat en jurylid bij de Sdu Scriptieprijs Strafrecht. Met een scriptie kun je namelijk zo veel meer. De Sdu Scriptieprijs vormt dé uitgelezen kans voor strafrechtstudenten om naam te maken in de strafrechtwereld. De winnaar mag namelijk zijn/haar scriptie kosteloos publiceren binnen de nieuwe Sdu ‘Progressio’ boekenreeks én krijgt een blogcontract bij Sdu blog. Waar moet nu een goede strafrechtscriptie aan voldoen? En waarom kan bloggen je prille strafrechtcarrière een boost geven? Sdu blog vroeg Baar naar zijn vakinhoudelijke inzichten als jurylid en doorgewinterd strafrechtblogger.

Halloween-special: drie gruwelijke moordzaken uitgelicht

‘'Trick-or-treat!’ Ieder jaar gaan verklede kinderen op 31 oktober langs de deuren om Halloween te vieren. De Halloween-achtige taferelen die men in films ziet, komen ook in Nederland voor. De afgelopen tien jaar hebben zich een aantal lugubere moordzaken voorgedaan die niet onderdoen voor Halloween. Deze zaken belandden groots in het nieuws en werden uitgebreid besproken in de media. De drie strafzaken (en de juridische aspecten daarvan) die ik in deze blog zal bespreken, staan in het teken van deze gruweldaden; de door de verdachten begane moorden hebben een gevoel van geschoktheid en onveiligheid in de maatschappij teweeg gebracht.

Faillissementswet is nog niet toekomstproof

By Nicolette van den Hout en Rutger Van den Dikkenberg, redacteuren bij SConline 25 oktober 2018 3536 keer bekeken Geen opmerkingen

De herijking van de Faillissementswet draait op volle toeren. Eindelijk, verzucht de praktijk. Maar aan de herziening zitten nog heel wat haken en ogen en de wetgevingsoperatie is bovendien verre van compleet, zeggen critici in een onlangs verschenen whitepaper en e-magazine van SC, het tijdschrift over wet- en regelgeving.