Swipe to the left

Vooropgezet plan om een werknemer te ontslaan: lessons learned

Welke lessen kunnen worden getrokken uit de gevolgen van een vooropgezet plan om een werknemer te ontslaan? Een veelgebruikt idee door werkgevers is de (unieke) functie van een werknemer te laten vervallen en hiervoor toestemming te vragen aan het UWV. Wanneer dit tot problemen leidt, kan altijd nog de kantonrechter om ontbinding worden verzocht (al dan niet op de subsidiaire grond van een verstoorde arbeidsverhouding). In de rechtspraktijk een situatie van alledag. Echter, een vooropgezet plan om een onwerkbare situatie te creëren, is uit den boze. Zo ook in de zaak ECLI:NL:RBNHO:2018:3077. Een gevalletje ‘lessons learned’.

Ontslag wegens het niet aanpassen van een LinkedIn-profiel?

Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan omdat hij na diverse verzoeken zijn LinkedIn-profiel niet aanpast? Deze blog biedt inzicht in hoe rechters kunnen omgaan met uitlatingen en gedragingen van werknemers op social media.

Vastgoed en btw – Kozuba ja, Kozuba nee?

By mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen 26 days ago 593 keer bekeken Geen opmerkingen

Voor mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen is het meest belangwekkende btw-arrest van de afgelopen tijd de uitspraak in de zaak Kozuba. Enerzijds omdat het om onroerendgoedtransacties gaat en derhalve de financiële belangen voor de praktijk groot zijn, anderzijds omdat een eeuwig discussiepunt, ‘vervaardigd of niet’, vanuit een nieuw gezichtspunt wordt benaderd. In de vakliteratuur is een heel voorzichtig begin gemaakt met een discussie over dit arrest.

PvhHvdBTI&R: "Partij voor het Herstel van de Balans Tussen Instrumentaliteit & Rechtsbescherming”

By 26 days ago 2072 keer bekeken Geen opmerkingen

Op twitter werden een aantal advocaten, waaronder ondergetekende, vandaag door @bartnooitgedagt getagd met de opmerking dat wij betere Ministers voor Rechtsbescherming zouden vormen dan de huidige. Dit als reactie op een aantal tweets waarin (wederom) de nodige kritiek werd geuit op het beleid van deze minister en dus het beleid van deze regering. De afgelopen dagen verscheen in het nieuws, althans in ieder geval in mijn timeline, dat zowel de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak en Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de voorwaardelijke invrijheidsstelling ontraden, of in ieder geval aanraden dat voorstel te heroverwegen. Het zal mij benieuwen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Bij gelegenheid van eerdere media-aandacht werd dit voorstel door de minister en vertegenwoordigers van andere regeringspartijen immers nog met hand en tand verdedigd. Zowel de minister als bijvoorbeeld kamerlid Van Toorenburg van het CDA stelden dat het verlenen van voorwaardelijke invrijheidsstelling een automatisme zou zijn en dat de grootste criminelen de grootste cadeaus zouden krijgen. In Nieuwsuur zei Van Toorenburg nog dat uit onderzoek zou blijken dat iemand eigenlijk maar effectief twee jaar wordt gevolgd. Sindsdien wordt haar op twitter door advocaat Jeroen Soeteman dagelijks gevraagd aan te geven welk onderzoek dat is, tot op heden zonder reactie. Uit het deze maand verschenen onderzoek van de Erasmus Universiteit, in opdracht van de regering, die daartoe door de tweede kamer was aangespoord, blijkt overigens dat de huidige praktijk goed werkt en dat voorwaardelijke invrijheidstelling bepaald geen automatisme is.

Een hardlopende advocaat is een gelukkige advocaat

Als advocaat heb je dagelijks te maken met een hoog prestatieniveau. Lange vergaderingen, krappe deadlines en complexe juridische vraagstukken zijn aan de orde van de dag. En vaak gaat het werk thuis ook nog door. De kinderen moeten naar de sport worden gebracht en als je dan een half uurtje over hebt, plof je het liefst voor de televisie. Uiteindelijk val je vermoeid, waarschijnlijk te laat, in slaap of je blijft nog even piekeren en kan de slaap maar moeilijk vatten. Hoe kun je nu beter omgaan met deze hoge werkdruk? Het antwoord: hardlopen. En Sdu kan je hierbij helpen.

Lees meer Posted in: Sdu

Gemeenten hebben minder aandacht voor aanpak regeldruk

By Rutger Van den Dikkenberg 27 days ago 7332 keer bekeken Geen opmerkingen

De nieuwe gemeentelijke coalities die de afgelopen maanden zijn aangetreden, hebben minder oog voor de aanpak van regeldruk dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een telling door de redactie van SC. De gemeenten verleggen de aandacht naar andere onderwerpen.

Lees meer Posted in: SduOverheid

De om aandacht schreeuwende ‘bedreiger’

Bedreiging in de traditionele zin van het woord is van alle tijden en plaatsen. Een gezonde dosis nuchterheid is wél op zijn plaats. Als alle (veronderstelde) ‘bedreigingen’ die dagelijks in onze samenleving worden geuit ook zouden worden gepleegd, dan zou de bevolking behoorlijk uitdunnen. Gelukkig leven wij in ons land niet in díe werkelijkheid.

Kwetsbare personen in het strafproces

By 1 maand geleden 2645 keer bekeken Geen opmerkingen

Vorig jaar maakten wij kennis met het begrip “kwetsbare verdachte”, opgenomen in artikel 28b Sv. Sinds 1 maart 2017 toetst de politie bij de aanhouding van een verdachte of hiervan sprake is. Is dat volgens de politie het geval, dan wordt er, ongeacht de aard en de ernst van het feit, een advocaat toegevoegd op kosten van de Raad voor Rechtsbijstand. De politie dient sinds 1 juni 2018 ook te beoordelen of er bij het doen van aangifte sprake is van een “kwetsbaar slachtoffer”. Dit beoordelen en beschermen komt voort uit de EU-richtlijn ‘Minimumnormen voor slachtoffers’. In het Besluit slachtoffers van strafbare feiten (hierna: het Besluit) worden hierover nadere regels gesteld.

Het richtlijnvoorstel met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen: een opmerkelijke fiscale paragraaf

By prof.mr. G.T.K. Meussen 1 maand geleden 866 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week prof.mr. Gerard Meussen over het richtlijnvoorstel voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en waarom hij deze Opinie onderdeel wil laten uitmaken van de internetconsultatie.

Een strafrechtelijke oplossing voor een dopingprobleem

By 1 maand geleden 1946 keer bekeken Geen opmerkingen

Als (strafrecht)jurist én wielerliefhebber volg ik met een buitengewone interesse de dopingperikelen die de gemoederen in de wielerwereld al jarenlang bezighouden. Ook dit jaar en op dit moment – tussen twee van de drie zwaarste wedstrijden van het jaar: de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk, die fysiek én mentaal zo veel vragen van de mens die daaraan deelneemt (om deze te winnen) – is doping een onderwerp dat de sportpers flink bezig houdt. En dat is niet zonder reden. Na de bekentenis van Armstrong naar aanleiding van het lijvige rapport van de Amerikaanse dopingautoriteit USADA, leek een nieuw tijdperk aangebroken. Een tijdperk waarin doping niet meer nodig leek te zijn om (als nieuweling) überhaupt mee te kunnen komen met de profs. Als toonbeeld daarvan presenteerde zich in 2010: Team Sky. Dat team zou alles anders doen en daar transparant over zijn. De afgelopen jaren handelen ze echter allesbehalve transparant en als klap op de vuurpijl testte het boegbeeld van Team Sky en (vooralsnog) de winnaar van achtereenvolgens de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje in 2017 en de Ronde van Italië in 2018, positief tijdens de Ronde van Spanje. In zijn lichaam was een te grote hoeveelheid salbutamol aangetroffen – kort door de bocht: het ging om de dubbele toegestane hoeveelheid van dit middel dat, met attest, gebruikt mag worden door astmapatiënten.