Sdu blog

Postcode-discriminatie voor vuurwapenbezit

21 augustus 2019
12620 keer bekeken

Een recent nieuwsbericht uit de hoofdstad deed vorige week heel wat stof opwaaien. In Amsterdam hebben de rechters met elkaar afgesproken om ten aanzien van geweld met vuurwapens en explosieven veel hogere straffen op te leggen dan in andere delen van het land. De Amsterdamse rechters reageren hiermee op het toenemend aantal liquidaties en schietpartijen in de hoofdstad. Met het verhogen van de straffen willen zij het signaal afgeven dat het onacceptabel is om vuurwapens en handgranaten te gebruiken in de regio Amsterdam. Mijns inziens is dit een onacceptabele discriminerende afspraak die leidt tot rechtsongelijkheid.

Beweging in de flexbranche

19 augustus 2019
4484 keer bekeken

Inleners van personeel, uitzendwerkgevers – daaronder steeds begrepen: detacheerders – en uitzendkrachten / gedetacheerden die onder een van de uitzend cao’s vallen, zullen met ingang van 30 december 2019 te maken krijgen met belangrijke wijzigingen in de inlenersbeloning en met één geharmoniseerde uitzend cao. Payroll-werkgevers en inleners van payroll-werknemers krijgen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 al te maken met ingrijpende wijzigingen. Daar komt nu bij dat het inlenen van payroll-werknemers per 30 december 2019 niet meer onder de uitzend cao’s valt.

NotaFlow: hét nieuwe tijdbesparende hulpmiddel voor de slimme notaris

19 augustus 2019
6661 keer bekeken

‘Met NotaFlow hebben we het beste van drie grote spelers neergezet: marktleider Berkeley Bridge als documentengenerator, Van Brug Software als marktleider in notariële software en Sdu als marktleider rondom het uitgeven van kennis voor het notariaat. Door inzet van NotaFlow zorgen we ervoor dat de notaris opnieuw meer in zijn waarde, in zijn beroep zou je kunnen zeggen, wordt gezet. De tijd die je besteedt aan belangrijke elementen die cliënten uiteindelijk niet zien, zoals tekstproducties, vermindert substantieel door inzet van het nieuwe NotaFlow.

​Positieve ontwikkelingen voor de strafrechtadvocaat: het wetsvoorstel modernisering Wetboek van Strafvordering

1 augustus 2019
38776 keer bekeken

De Hoge Raad heeft in strafzaken de laatste jaren verschillende uitspraken gedaan, waar iedere strafrechtadvocaat moedeloos van wordt. Heeft het überhaupt nog zin om verweren te voeren in het kader van artikel 359a Sv (vormfouten)? Heeft het überhaupt nog zin om rechters te wijzen op hun Europeesrechtelijke verplichtingen wat betreft de voorlopige hechtenis? Maar ineens is daar dan toch een lichtpunt voor de strijders onder ons. Een lichtpunt in de vorm van het wetsvoorstel voor vernieuwing van het Wetboek van Strafvordering. Een wetsvoorstel dat mijns inziens ten onrechte maar weinig (positieve) aandacht heeft gekregen.

Strafrechtadvocaten van nu in tropisch Nederland: neem jij dé tijd voor innerlijk leiderschap?

25 juli 2019
29557 keer bekeken

Het gaat goed met de zomer in Nederland. De hoogste temperatuur ooit ergens in Nederland gemeten was gisteren in Eindhoven: 39,3 graden.Tijdens het schrijven van dit blog is inmiddels dit record verbroken. Het is ronduit extreem ‘goed’ zomerweer. Mensen proberen hiervan te genieten.Die hobby die steeds erbij in schiet kan weer worden opgepakt. Mensen laten zich even niet leven door de klok met alle verplichtingen die daarbij horen. Stress, spanning, de drang naar presteren en het leveren van kwaliteiten: het hoeft allemaal even niet.

De Deense beneficial ownership-zaken in relatie tot Deister Holding en Juhler Holding

22 juli 2019
1368 keer bekeken

In de belangwekkende Deense beneficial ownership-zaken van 26 februari 2019 (T Danmark en N Luxembourg 1) heeft de Grote Kamer van het HvJ een nieuwe richting gegeven aan het Unierechtelijke misbruikbegrip. In zijn Opinie verdedigt prof.dr. H. Vermeulen de stelling dat het eerdere HvJ-arrest Deister Holding en Juhler Holding zijn gelding niet heeft verloren als gevolg van deze Deense zaken. Naar zijn mening geldt nog steeds dat het houden van aandelen sec geen misbruik impliceert. Dat kan anders worden indien de aandeelhouder slechts een doorgeefluik is. Daarvan is zijns inziens in elk geval geen sprake indien de aandeelhouder zich bezighoudt met ‘het beheren van de activa van zijn dochterondernemingen’. Dat impliceert dat de aandeelhouder bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering van zijn dochterondernemingen en zich niet slechts als niet-moeiende houdster opstelt. Voorts meent de auteur dat het misbruikbegrip op een holistische wijze moet worden benaderd en dat daarbij een doorkijkgedachte moet worden gehanteerd. Daarbij moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, waaronder de kenmerken, de structuur en de strategie van het concern.

Mediation en ZSM-zaken: een lastige paradox!

16 juli 2019
45029 keer bekeken

Mediation speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse strafrechtspraktijk. Een belangrijk doel van mediation in het strafrecht is dat Justitie rekening houdt met de uitkomst in de (afdoenings)beslissing. Dit is vastgelegd in artikel 51h Sv. Mediation lijkt met name toegepast te worden in zaken waarbij slachtoffer en verdachte elkaar kennen en nog regelmatig zullen zien in de toekomst (buren, familieleden). In dergelijke – vaak langslepende - kwesties wordt vaak getracht om tot een oplossing te komen voordat een vervolgingsbeslissing wordt genomen door het Openbaar Ministerie.

Isabelle Wilcke wint Sdu Scriptieprijs Strafrecht

11 juli 2019
4896 keer bekeken

Hoe verhoudt de verzetsprocedure van OM strafbeschikkingen zich tot artikel 6 EVRM? Strafrechtstudent Isabelle Wilcke deed er onderzoek naar en sleepte de Sdu Strafrecht Scriptieprijs in de wacht. Haar scriptie is nu in boekvorm gepubliceerd.

Veiligheid voor bestraffing

11 juli 2019
3607 keer bekeken

Het is tijd voor een specialis voor het nemo tenetur-beginsel : securitas pro poenis

Binnenkort verschijnt een nieuwe editie van Strafblad met als thema de moderne uitleg van Latijnse uitdrukkingen in het strafrecht. In dit blog een voorproefje, namelijk een pleidooi voor de introductie van nieuw potjeslatijn "securitas pro poenis" oftewel veiligheid voor bestraffing.

Taxifying blockchain: het begin van het einde van Moneyland?

10 juli 2019
16543 keer bekeken

De NTFR Opinie van deze week is geïnspireerd door het boek Moneyland van onderzoeksjournalist Oliver Bullough. Het boek beschrijft op welke wijze diverse vooraanstaande en minder vooraanstaande personen vermogens verborgen houden voor de fiscus. Volgens mr.dr. D.R. Post kan belastingontduiking ook met behulp van technologische hulpmiddelen (gedeeltelijk) worden bestreden. De kenmerken en voordelen van bijvoorbeeld blockchain passen uitstekend bij het bestrijden van belastingontduiking.