Swipe to the left

Onrust in wrakingsland

By mr. R. den Ouden 15 days ago 588 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week gaat mr. R. den Ouden in op de wrakingsprocedure. In een rechtsstaat heeft, zoals ook in art. 6 EVRM is verwoord, eenieder recht op behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter. Er dient sprake te zijn van een eerlijk proces. Wanneer rechters zich niet houden aan de regels van een eerlijke procesvoering, kan dat in hoger beroep of in cassatie worden gecorrigeerd.

Vergezichten vanuit Curaçao: Een doorbraak met herstelrecht, maar het bijzonder strafrecht nog als ‘blinde vlek’?

Op dit moment zit ik (ondergetekende 1e auteur) om diverse redenen op Curaçao. Eén van de redenen is het geven van een gastcollege aan de University of Curaçao op maandag 3 september a.s. met als titel “Verdachten en daders tegenover ‘slachtoffers’: vergelding of herstel?” Internationaal is er namelijk belangstelling voor herstelrecht. Zo ook op Curaçao, blijkt uit een artikel eerder deze maand in het Antilliaans Dagblad met als kop ‘Aandacht OM voor herstelrecht’. Ter voorbereiding op dit college deed ik onderzoek naar de ontwikkelingen sinds het gastcollege dat ik met prof. Theo de Roos op 23 januari jl. verzorgde over dit onderwerp aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Die ontwikkelingen blijken er volop te zijn.

Reflecteren op gedrag

By 22 days ago 763 keer bekeken Geen opmerkingen

Samenwerken om dezelfde doelen te bereiken, dat is wat u en uw collega’s willen. Ook wanneer het gaat om veilig werken. De gedeelde normen, waarden en gedrag van uw medewerkers zijn bepalend voor uw organisatiecultuur en daarom is het belangrijk om hierover met elkaar in dialoog te blijven. Nemen u en uw medewerkers wel eens de tijd om met elkaar te reflecteren op het dagelijkse gedrag op de werkvloer?

Lees meer Posted in: HSE

Geen dringende reden wegens te hoge werkdruk

Bij de vraag of sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Dat kan ertoe leiden dat bepaalde gedragingen die weliswaar op zichzelf behoorlijk ernstig zijn, uiteindelijk toch niet leiden tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Dit blijkt maar weer eens duidelijk uit een recente uitspraak van de kantonrechter Limburg van 30 juli 2018 (ECLI:NL:RBLIM:2018:7306) waarbij een bejaardenverzorgster werd ontslagen wegens het niet kunnen uitvoeren van al haar taken door een te hoge werkdruk. De werkgever in deze kwestie dacht waarschijnlijk een “kat in het bakkie” te hebben, maar kwam uiteindelijk bedrogen uit.

Vergoeding van kosten na een beklagprocedure, een update

By 23 days ago 1926 keer bekeken Geen opmerkingen

9 maanden geleden schreef ik een blog over de vergoeding van proceskosten op grond van artikel 591 en 591a Sv, na een succesvol beklag tegen inbeslagname, op grond van artikel 552a Sv. Ik werd in beide verzoeken uiteindelijk niet-ontvankelijk verklaard door de Rechtbank Noord-Holland, met als motivering dat indien van een door de verdachte ingediend klaagschrift op de voet van artikel 552a Sv sprake is, de zaak pas geëindigd is indien uitspraak is gedaan op de hoofdzaak.

De datapijplijn onmisbaar voor de toekomst van e-Commerce

By 28 days ago 2074 keer bekeken Geen opmerkingen

E-Commerce zit in de lift. Door de opkomst van e-markplatforms als Amazon en Alibaba groeit het aantal losse pakketten, verzonden binnen en buiten Europa, jaarlijks met 15%. Een uitdaging van formaat voor de Nederlandse douane én het bedrijfsleven. Sdu stelde vijf vragen aan hoogleraar informatie- en communicatietechnologie Yao-hua Tan over de knelpunten en de toekomst van e-Commerce en de gevolgen van een ‘harde’ Brexit.

Lees meer Posted in: Douane

Ontwijking van dividendbelasting onder de Fusierichtlijn

By mr. dr. J.J. van den Broek 29 days ago 785 keer bekeken Geen opmerkingen

De vraag of ondernemingen dividendbelasting mogen ontwijken is een hot topic. In deze bijdrage gaat mr. dr. J.J. van den Broek in op de juridische vraag of het ontwijken van dividendbelasting bestreden kan worden met de antimisbruikbepaling van de Fusierichtlijn.

DNA-afname bij jeugd: maak bezwaar!

By 1 maand geleden 2297 keer bekeken Geen opmerkingen

Een minderjarige kan binnen 14 dagen na DNA-afname bezwaar maken conform artikel 7 van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (hierna: “de Wet”). Wanneer heeft het instellen van bezwaar nu een redelijke kans op succes en waar doe je dan precies een beroep op?


Vijf vragen over Prinsjesdag die je elk jaar hebt, maar stiekem nooit uitzoekt

By 1 maand geleden 14868 keer bekeken 1 comment

Het is bijna weer zover. Elk jaar zet Prinsjesdag (politiek) Den Haag op zijn kop. Het ministerie van Financiën draait overuren om de Miljoenennota op tijd af te krijgen. De vrouwelijke genodigden breken zich het hoofd over een geschikte hoed en de schoonmaakploeg van de Ridderzaal loopt extra rondes om elke smet weg te werken voor dé grote dag. Prinsjesdag blijft een Nederlandse traditie met bijzonderheden en ingesleten gewoontes. En die bijzonderheden roepen soms vragen op. Deze blog beantwoordt vijf vragen die je elk jaar hebt, maar stiekem nooit écht uitzoekt.

Lees meer Posted in: Sdu

Welk toezichtsmodel stelt de douane in staat hun controle over e-commerce te verbeteren?

By Hans Pieters, masterstudent Customs and Supply Chain Compliance aan Rotterdam School of Management 1 maand geleden 2911 keer bekeken Geen opmerkingen

E-commerce zit in de lift en deze trend zal de komende jaren alleen maar doorzetten. Deze exponentiële groei heeft geleid tot een situatie waarin vrijwel iedereen een koper of verkoper kan zijn. Dit staat sterk in contrast met het traditionele handelsverkeer, waarbij het met name gaat over grote hoeveelheden die per container vervoerd worden tussen een beperkt aantal verkopers en kopers. En dus kan de huidige handhavingsaanpak, waarin gestreefd wordt naar maximalisering van het aantal vergunninghoudende bedrijven (Authorized Economic Operators) en betrouwbare handelskanalen (trusted trade lanes), niet zonder meer toegepast worden in e-commerce. Deze blog gaat in op de vraag: welk toezichtsmodel de douane het best in staat stelt hun controle over e-commerce te verbeteren?

Lees meer Posted in: Douane