Swipe to the left

Het strafproces in Éire

By 24 days ago 5608 keer bekeken 1 comment

In de Ierse media lees ik elke dag wel enkele nieuwsberichten over strafzaken; er gebeurt hier genoeg. Nieuws met een Nederlands tintje betrof bijvoorbeeld de aanhouding van Naoufal F. in Dublin, waarbij door de Ieren gesuggereerd werd dat hij banden had met de beruchte Ierse maffia, de Kinahan-clan.

'Take me to Church'

By mr. F. Horzen 24 days ago 663 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week gaat mr. F. van Horzen in op het rapport Tax Justice & Poverty dat eind maart 2018 verscheen. Het onderzoek had betrekking op de problemen waar belastingautoriteiten tegenaan lopen bij de belastingheffing in Beieren, Zambia en Kenia.

De voorwaardelijke invrijheidstelling onder vuur

By 25 days ago 4290 keer bekeken Geen opmerkingen

Het nieuwe plan van de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (Justitie en Veiligheid) tot aanpassing van de wetgeving over de voorwaardelijke invrijheidstelling bij langgestraften leidde gisteren direct tot veel reuring. Het wetsvoorstel is pas in het stadium van consultatie, maar is een uitvloeisel van het regeerakkoord dat door de coalitiepartijen is ondertekend. Alle reden om het serieus te nemen.

Niet verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wegens zwangerschap

Het College voor de Rechten van de Mens vraagt al jarenlang aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie en in het bijzonder voor het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in geval van zwangerschap. In 2017 ontving de ‘front office’ van het College 1407 meldingen of vragen over zwangerschapsdiscriminatie, meer dan over elke andere discriminatiegrond. Dit kwam ook doordat het College een tijdelijk meldpunt had ingesteld in mei 2017, maar geeft wel aan hoeveel vrouwen problemen ondervinden op dit punt. Om dezelfde reden lanceerde het ministerie van SZW in maart 2017 een ‘Actieplan zwangerschapsdiscriminatie’, compleet met mediacampagne. Deze maatregelen zetten de schijnwerper op zwangerschapsdiscriminatie, maar of zij echt helpen, is de vraag.

Kabinet laat MKB in de kou staan!

By prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis 1 maand geleden 751 keer bekeken Geen opmerkingen

In de NTFR Opinie van deze week vraagt prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis zich af of de IB-ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders - het MKB - wel profiteren van het voornemen van het kabinet om de belastingtarieven in de inkomstenbelasting terug te brengen naar twee.

Europees perspectief in Groningen

By 1 maand geleden 2751 keer bekeken Geen opmerkingen

Twee weken geleden was ik weer eens in Groningen. De stad waar ik met veel plezier mijn studentenjaren heb doorgebracht. Wat bracht mij daar? Een feestelijk symposium. Niet alleen werd met dit symposium het 10-jarig jubileum van Stichting Forum Levenslang gevierd, óók stond dit symposium in het teken van het afscheid van Wiene van Hattum, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een ‘woelgeest’ volgens de flyer; hét (activistische) boegbeeld voor de humane tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland.En juist deze humane tenuitvoerlegging – liever gezegd: de afwezigheid hiervan – stond die dag centraal.

Grote woorden van verdediging, OM en politie: het moét een onsje minder

By 1 maand geleden 66745 keer bekeken Geen opmerkingen

Een recente blog ( https://www.sdu.nl/blog/aanhoudingsverzoeken-wraking-neerleggen-verdediging-recht-op-een-eerlijk-proces-versus-misbruik-van-procesrecht.html ) van officier van justitie Greetje Bos deed met name onder advocaten veel stof opwaaien. In grote lijnen gesteld betichtte zij in haar blog advocaten ervan geregeld lichtzinnige wrakingsverzoeken te doen en misbruik van procesrecht te maken. Het voorbeeld dat zij aanhaalde was de zaak van Klaas O. Een zaak waarin zij – naar ik uit de media begrijp – zelf officier van justitie is. Wat niet in de blog stond, was dat de wrakingskamer van oordeel was dat onvoldoende was gebleken dat misbruik van het middel van wraking was gemaakt. Een eigen zaak bepleiten en een belangrijke overweging uit de wrakingsuitspraak niet vermelden. In ieder geval deze lezer is dan op zijn hoede. De gedachte die mij bekroop, was dat de bewuste blog een hoog Wilderiaans gehalte had: weinig constructief. Wie de verhoudingen met de advocatuur anders wil zien, kan beter gematigder opereren zou ik menen. Een gemiste kans voor Bos, want in haar onderliggende kritiek op een (klein) deel van de strafadvocatuur heeft zij ergens zeker wel een punt.

Digitaks/DST; the dawn of a new era?

By dr. R.A. Wolf 1 maand geleden 793 keer bekeken Geen opmerkingen

Als de (Europese) Commissie haar zin krijgt, krijgen we in Europa binnenkort een ‘echte’ omzetbelasting: de ‘Digital Services Tax’, ofwel ‘DST’. Een heffing die de Nederlandse pers inmiddels heeft omgedoopt tot ‘digitaks’ en ‘tech-taks’. Het gaat in ieder geval om een belasting van 3% op bepaalde opbrengsten van grote internetplatformen.

Het wringt soms in het strafrecht. Durf juist dan de toga tijdelijk aan de wilgen te hangen!

By 1 maand geleden 4578 keer bekeken Geen opmerkingen

Op 4 april 2018 organiseerde Stichting Mens en Strafrecht een vierde debatavond in het nieuwe gebouw van de Hoge Raad. Het thema van die avond was: "Waar wringt het in het Strafrecht?" Professor Theo de Roos begon die avond met het bespreken van drie heel verschillende strafzaken. De (wan)prestaties van de hedendaagse Nederlandse strafrechtspleging werden blootgelegd. De mogelijke toegevoegde waarde van herstelrecht kwam daarbij aan bod, juist als het klassieke strafrecht wringt of zelfs contraproductief uitpakt voor de betrokkenen in het strafproces. Saskia Belleman reageerde hierop vanuit haar ervaringen als rechtbankverslaggever. Saskia Belleman vroeg vooral aandacht voor de wijze waarop slachtoffers en nabestaanden in grotere strafzaken worden bejegend vanaf binnenkomst in het gerechtsgebouw, terwijl zij formeel ook een positie hebben verworven in het strafproces anno 2018. Onder leiding van professor Ybo Buruma ontspinde zich een levendig debat. Enkele mediators in strafzaken benadrukten uit eigen ervaring en met passie hoe buiten de rechtszaal conflictpartijen in een strafzaak alsnog tot elkaar kunnen komen. Herstelrecht is inderdaad ook in Nederland sinds enkele jaren niet meer weg te denken in en rondom het strafproces.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans – missie geslaagd?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 9 april jl. in internetconsultatie is gegaan, bevat voorstellen waarmee minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de arbeidsmarkt wenst te hervormen en de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid beoogt te verkleinen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.