Sdu blog

Andere tijden voor de rechtsbescherming

7 oktober 2019
1837 keer bekeken

Er is veel te doen over de bekostiging van de sociale rechtsbijstand. De sociale advocatuur zegt onderbetaald te worden, de minister voor Rechtsbescherming heeft publiekelijk al meermalen gezegd het hiermee eens te zijn maar hij laat deze situatie al jaren voortbestaan. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft zich recent uit een overleg met de minister teruggetrokken met de toelichting dat verder overleg “zinloos” is. De landelijk Deken sneerde zelfs over de minister: “hij gaat gewoon door met zijn vage plannen.”

Tijdwinst bij elke douaneaangifte dankzij de app COL&GO!

3 oktober 2019
240 keer bekeken

Iedereen die te maken heeft met de Douane, weet hoe tijdrovend een aangifteproces kan zijn. Om delen in dit proces te versimpelen, heeft Sdu In- en Uitvoer op 3 oktober 2019 de app COL&GO gelanceerd. Jeroen de Roode, bedenker van de app, vertelt over zijn geesteskind. “Deze app is onmisbaar voor iedereen die met douaneaangiftes te maken heeft.”

Openbaarmaking bestuurlijke boeten voor belastingadviseurs: niet invoeren!

2 oktober 2019
170 keer bekeken

In deze Opinie pleit prof. mr. Douma om vier redenen ervoor om hoofdstuk VIIIA, afdeling 3, AWR niet in te voeren. In de eerste plaats zal de maatregel in de praktijk vooral leiden tot meer ‘leverage’ voor de Belastingdienst in fiscaal-inhoudelijke discussies. In de tweede plaats is de openbaarmaking van vergrijpboeten niet geschikt om de met het wetsvoorstel nagestreefde doelen te bereiken. In de derde plaats zal de openbaarmaking van een vergrijpboete dikwijls een onevenredige impact hebben op de individuele beroepsbeoefenaar. In de vierde plaats voorziet het wetsvoorstel niet in de plicht tot openbaarmaking van de namen van de door de inspecteur gemandateerde ambtenaren die betrokken zijn geweest bij (de aanloop naar) een procedure waarin de belastingrechter een onherroepelijke veroordeling in de werkelijke proceskosten van de belastingplichtige heeft uitgesproken. Dit is onevenwichtig.

Deadline verstreken, Minister Dekker

2 oktober 2019
1169 keer bekeken

Het is zaterdag. Om iets voor 7:00 uur gaat je wekker. Melding 1 komt om 07:01 binnen. Mooi, je hebt je dag dus niet voor niets vrijgehouden. Melding 2 komt om 07:45 uur, de voorkeursadvocaat heeft hem gemist. Gauw naar het bureau in Apeldoorn. Oh wacht...die tweede is niet in Apeldoorn maar in Deventer. Met verhoorbijstand. Voorkeursadvocaat inmiddels gesproken, hij vindt het geen enkel probleem dat jij de melding op zaterdag oppakt. De verdachte in Apeldoorn wil ook verhoorbijstand, alleen de rechercheurs zijn nog niet klaar voor verhoor. Dan toch maar eerst naar Deventer.....”Ping”, piketmelding minderjarige in Harderwijk.

Vrije gedachten over promoveren

30 september 2019
112 keer bekeken

In deze Opinie bespreekt mr. L.J.A. Pieterse enkele (andere) aspecten van het verschijnsel promoveren, die deels met elkaar samenhangen. In de eerste plaats besteedt hij aandacht aan de keuze van het onderwerp, en daarbij gaat hij in het bijzonder in op de mogelijkheid een biografie te schrijven en als proefschrift te verdedigen. In dat kader komt ook, – beknopt, wat terloops – de aanpak van het onderzoek ter sprake. Tot slot volgt een opmerking over de omvang van het proefschrift, een misschien wat heikel thema.

Een nieuwe arbeidsovereenkomst na proeftijdontslag: mag dat?

27 september 2019
477 keer bekeken

De proeftijd is bedoeld voor de werkgever en de werknemer om elkaar te leren kennen en voor de werkgever om de geschiktheid van de werknemer voor het werk te beoordelen. Tijdens de proeftijd gelden de reguliere regels van het ontslagrecht niet en kan zowel de werkgever als de werknemer op ieder gewenst moment de arbeidsovereenkomst per direct beëindigen. De werknemer heeft gedurende de proeftijd slechts minimale ontslagbescherming en is enkel beschermd tegen discriminatie en misbruik van recht.

Bespreken van beloningsverhoudingen in de overlegvergadering: Wat kan het opleveren?

19 september 2019
178 keer bekeken

De beloningen aan de top van het bedrijfsleven blijven ons bezig houden. Het is alweer ruim twintig jaar geleden dat toenmalig premier Wim Kok het gedrag van de bestuurlijke top bestempelde als ‘exhibitionistische zelfverrijking’. Sinds die tijd is er veel gebeurd op dat vlak, maar de discussie is nooit verstomd. Telkens deden nieuwe excessen de gemoederen hoog oplaaien en leidden deze tot nieuwe wetgeving. Opvallend is dat de wetgever een steeds prominentere rol aan de ondernemingsraad toebedeelt in dit debat. Is dat slim?

Wie regeert dit land? Kafka, de Belastingdienst of toch de regering?

19 september 2019
262 keer bekeken

In de NTFR Opinie gaat prof. dr. Essers in op de behandeling van het wetsvoorstel dat zag op een wijziging van de Wet op het kindgebonden budget (nr. 35 010). Een wetsvoorstel dat aanleiding gaf tot emotionele uitbarstingen zoals een staatssecretaris die bij de behandeling in de Eerste Kamer uitroept: ‘Welkom in Kafka’. Een Tweede Kamerlid dat aangeeft dat het huidige systeem van toeslagen zo complex is dat een mens er niet meer geschikt voor is. En een Eerste Kamerlid dat zich afvraagt wie dit land regeert: de regering of de Belastingdienst. Dan moet er toch wel iets heel bijzonders aan de hand zijn.

Let’s talk pegels: voldoende aanwijzingen in ontnemingen

19 september 2019
242 keer bekeken

Ik wil me als jurist niet alleen maar bezig houden met macro onderwerpen. Ik wil ook nog eens de diepte in met een wat kleiner onderwerp. Zo’n onderwerp dat iets voor de juridische fijnproever lijkt, maar stiekem de grondslag is voor het innen van miljoenen bij veroordeelden. Zo’n onderwerp waar schrikbarend weinig debat over wordt gevoerd. Zo’n onderwerp waarbij je argumenten weegt om te zien wat je er eigenlijk van vindt. Ik wil het hebben over de term voldoende aanwijzingen in de ontnemingswetgeving.

Ruimen is zilver, bewaren is goud

13 september 2019
102 keer bekeken

Documenten bewaren is voor particulieren niet verplicht, maar je hebt ze wel nodig om bewijs te kunnen leveren. Mr.dr. R.M.P.G. Niessen-Cobben maakt in deze NTFR Opinie kanttekeningen bij twee tegenstrijdige regels. De verplichtingen waaraan een belastingplichtige ten behoeve van de belastingheffing dient te voldoen zijn divers. Voor een ondernemer betekent dit onder andere dat hij er een administratie op na moet houden en deze gedurende zeven jaar moet bewaren. Voor de particulier lijkt het leven een stuk eenvoudiger, want hij hoeft geen administratie te voeren en dus ook niets te bewaren.