Swipe to the left

Fiscale rechtvaardigheid versus respect voor de wetgever

By prof.mr. G.T.K. Meussen 24 juni 2019 505 keer bekeken Geen opmerkingen

Op vrijdag 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad een zestal arresten gewezen over de vermogensrendementsheffing betreffende de jaren 2013 en 2014, waarnaar reikhalzend is uitgezien. Centraal staat de vraag of in de betreffende jaren de box 3-heffing in strijd is met het eigendomsrecht zoals dit wordt beschermd door art. 1 EP (bij het EVRM). Het oordeel van de Hoge Raad komt wat prof.mr. G.T.K. Meussen betreft niet als een verrassing; de verwachtingen waren dienaangaande over het algemeen ook niet hooggespannen.

Een beter milieu begint bij … lagere parkeertarieven voor elektrische auto’s?

By mr. E.D. Postema 24 juni 2019 7637 keer bekeken Geen opmerkingen

Een voorgestelde wijziging van de Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om voor elektrische auto’s een korting te geven op de parkeertarieven. In zijn Opinie gaat mr. E.D. Postema in op de vraag of het milieu bij dit wetsvoorstel is gebaat.

De vaststellingsovereenkomst: krampachtige kruisverbanden?

By mr. W.E. Nent 24 juni 2019 297 keer bekeken Geen opmerkingen

De doelmatigheidsbepaling in de AWR staat regelmatig in de weg aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst in situaties die door de Belastingdienst als contra legem worden bestempeld. De vraag is of dat terecht is als sprake is van een bestaande onzekerheid over de toepassing van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Wie zijn informatie uit de media haalt, begrijpt niets van het strafrecht – een pleidooi voor evenwichtiger berichtgeving

By 14 juni 2019 90386 keer bekeken Geen opmerkingen

In het wereldje van strafrechters, officieren van justitie en advocaten heeft iedereen een mening over elkaar. Niemand vindt van zichzelf dat hij slecht of matig werk aflevert, maar over andermans werk, optreden en beroepsethiek hebben we allemaal een mening. Soms een heel positieve, maar ook heel geregeld een negatieve. In de blogs die ik tot dusver voor Sdu heb geschreven, heb ik over beroepsbeoefenaren uit al deze beroepsgroepen al eens een kritische, soms zelfs korzelige of ronduit negatieve mening gegeven. Maar wel vanuit een positief-kritische inslag: oog van het OM voor de belangen van de verdachte, de wijze waarop rechters een verdachte of een slachtoffer bejegenen, een correcte opstelling van de advocaat, het draagt allemaal bij aan de beeldvorming van het strafrecht bij de gewone burger. Die – ik chargeer enigszins – al jarenlang vindt dat rechters te soft zijn, advocaten halve of zelfs hele criminelen zijn en officieren van justitie doorlopend vormfouten maken. Wij, dat wil zeggen de verschillende beroepsgroepen, moeten het strafrecht kennelijk beter verkopen.

Nieuw online startpunt voor de ondernemingsraad

By Robbert van het Kaar - auteur en hoofdredacteur 12 juni 2019 625 keer bekeken Geen opmerkingen

Fusies, reorganisaties, werktijden en arbeidsomstandigheden. Als OR-lid komt er heel wat op je af. En je doet het er allemaal maar bij, naast je gewone werk. Wat extra hulp is dan niet verkeerd. Het nieuwe online Sdu platform ‘Inzicht in de OR’ biedt die hulp. Auteur en hoofdredacteur Robbert van het Kaar vertelt er meer over.

Lees meer Posted in: Sdu

Nieuwe online oplossing voor de mkb-adviseur

By Suzanne Schönbeck - Uitgever bij Sdu 11 juni 2019 10245 keer bekeken Geen opmerkingen

‘Ik wil mijn bedrijfspand met woongedeelte dat op de balans van mijn eenmanszaak staat met flinke boekwinst verkopen. Hoe pak ik dat aan? En kan ik mijn partner op de loonlijst van mijn bedrijf zetten?’ Vragen van ondernemers lijken soms simpel, maar zijn in de praktijk behoorlijk ingewikkeld. Dankzij Fiscaal en meer...

Wie bestuurt uw auto?

By mr. H.A. Elbert 29 mei 2019 848 keer bekeken Geen opmerkingen

De NTFR Opinie van mr. H.A. Elbert van deze week gaat over het al dan niet vervallen van de youngtimer-regeling en het onverwacht grote succes van andere fiscale stimuleringsregelingen.

Persoonsgegevens verstrekken mag niet zomaar!

By 24 mei 2019 3752 keer bekeken Geen opmerkingen

We zijn een jaar verder sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Ondertussen beginnen we onze draai te vinden en is duidelijk geworden dat het invoeren van deze nieuwe wetgeving veel tijd en inspanningen met zich brengt. Voornamelijk, omdat de oude wetgeving bij veel organisaties nog niet (volledig) was doorgevoerd, maar ook, omdat de AVG veel open normen bevat welke vrij langzaam worden ingevuld. Daarom in deze blog een onderwerp waar nog veel vragen en onduidelijkheden over zijn; gegevensverstrekking.

Hear no evil, see no evil: luistervinken opgelet

By 23 mei 2019 4465 keer bekeken Geen opmerkingen

Advocaat en cliënt moeten vrij en open met elkaar kunnen communiceren. Dit komt niet alleen de effectiviteit en kwaliteit van de verdediging ten goede, maar het is ook een randvoorwaarde voor het recht op een eerlijk proces. Om die reden is het dus ook niet de bedoeling dat justitie kennis neemt van wat er tussen advocaat en cliënt besproken wordt. Jammer genoeg laat de praktijk een ander beeld zien. Voor mij de reden om die praktijk eens langs de Straatsburgse meetlat te leggen. Voordat ik dit kan doen, moet ik natuurlijk wel eerst uitleggen tegen welke praktijkvoorbeelden ik ben aangelopen. Voorbeelden waarvan ik weet dat veel advocaten iets soortgelijks hebben meegemaakt.

De financiering van de bv kan volledig in box 2!

By drs. N.M. Ligthart 22 mei 2019 741 keer bekeken Geen opmerkingen

Het maakt verschil op welke wijze een ab-houder zijn bv financiert. Maar waarom maakt het fiscaal bezien uit in welke vorm een ab-houder zijn bv financiert? In zijn Opinie maakt drs. N.M. Ligthart zich sterk voor het fiscaal niet langer onderscheid maken al naar gelang sprake is van een financiering met eigen vermogen dan wel met vreemd vermogen.