Sdu blog

OR-verkiezingen: een noodzakelijk kwaad of gemiste kans?

18 februari 2020
490 keer bekeken

Elke drie of vier jaar staan ondernemingsraden voor wellicht de moeilijkste klus uit hun takenpakket: het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor de volgende zittingstermijn. Het contact met de achterban was gedurende de huidige zittingstermijn al een niet te onderschatten zorgenkindje, maar als je je collega’s langs moet om te vragen of zij wellicht jouw werk willen overnemen, wordt het helemaal moeilijk. De verkiezingen blijken vaak het zwakke punt in het functioneren van de ondernemingsraad. Zou het nou echt niet anders kunnen?

Regards Photographiques, ofwel kunst, foto’s en peepshows

5 februari 2020
248 keer bekeken

Kunst in de btw en het douanerecht: het blijft mij fascineren. Ik heb hier al eerder over gepubliceerd,  maar het Regards Photographiques-arrest van het HvJ van 5 september 2019  biedt voldoende nieuwe aanknopingspunten om het onderwerp weer eens af te stoffen en deze Opinie te wijden aan het begrip kunst in het douanerecht en de btw in relatie tot fotografie. Bovendien lijkt het arrest de vraag of peepshows kunnen worden beschouwd als toneelvoorstelling in de zin van Tabel I, post b.14 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) nieuw leven in te blazen.

PPT-reflex

29 januari 2020
461 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week gaat dr. Frederik Boulogne in op de principal purpose test (hierna: PPT). Met de principal purpose test van art. 7 MLI beschikt de inspecteur over een krachtig wapen tegen verdragsmisbruik. De PPT werkt als verplichte minimumstandaard door in nagenoeg alle door Nederland gesloten – en door het MLI gedekte – verdragen. Het venijn van de PPT zit hem in de vrij lichte subjectieve toets (‘een van de voornaamste doelen’) en de gunstige bewijspositie voor de inspecteur.

Over de vraag of we IFRS 16 ook fiscaal mogen toepassen - en over het antwoord

29 januari 2020
517 keer bekeken

Met ingang van 1 januari 2019 trad de (lease)accounting-richtlijn IFRS 16 in werking. De richtlijn vervangt IAS 17 volgens welke standaard een operational-leaseovereenkomst enkel tot gevolg had dat de jaarlijks verschuldigde leasetermijnen ten laste van het resultaat konden worden gebracht. Deze verwerkingswijze verschilde in dat opzicht niet van de wijze waarop huurovereenkomsten volgens goed koopmansgebruik de jaarwinst beïnvloeden. Dr. W. Bruins Slot gebruikt deze NTFR Opinie om aandacht te vragen voor de beslissing van de staatssecretaris om het huurders niet toe te staan de huurovereenkomst conform IFRS 16 op de fiscale balans op te nemen.

Stoppen met excessief lenen van eigen bv

15 januari 2020
562 keer bekeken

Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen van de eigen bv’ zal in maart 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd worden, las dr. D. Molenaar in de Planningsbrief 2020 van het Ministerie van Financiën. Hij was heel benieuwd, want er was veel kritiek op het conceptwetsvoorstel waarover in maart 2019 een internetconsultatie heeft plaatsgehad. Wat gaat er uit de ‘black box’ van Financiën komen, hebben ze zich er iets van aangetrokken? In deze Opinie deelt hij zijn ervaringen en ideeën; misschien kunnen ze nog mee in de overwegingen.

Vaarwel 2019 en welkom 2020

8 januari 2020
408 keer bekeken

Aangekomen bij het einde van het jaar, neemt prof.mr. G.T.K. Meussen even de tijd om de balans op te maken van het jaar 2019 en een vooruitblik te geven op het jaar 2020. Het einde van het jaar maakt altijd een beetje weemoedig, geeft een besef van het verglijden der jaren, maar maakt ook weer benieuwd naar het nieuwe jaar. De terugblik geeft tevens aan hoeveel er op fiscaal gebied het afgelopen jaar weer is gebeurd. Wie zou nog willen beweren dat de fiscaliteit saai is? Het belastingrecht is voortdurend in beweging en is daarmee ook een vertaling van de dynamiek van allerlei fiscale ontwikkelingen. Hetgeen hierna is opgenomen is daarvan slechts een selectie, die uiteraard geheel voor rekening van de auteur komt.

De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

23 december 2019
1226 keer bekeken

Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeurt van alles in zo’n paleis van justitie. Wat de één tot tevredenheid of zelfs triomfantelijkheid stemt, brengt de ander tot verdriet. Vooral in strafzaken komt het verdriet door de ernst van het feit of de betrokkenheid van slachtoffers soms heel dichtbij. De één uit zich door stil een traan weg te pinken en de ander uit zich door boos te worden. Opvallend genoeg zijn het niet alleen verdachten, slachtoffers of de nabestaanden die hun emoties de vrije loop laten in de rechtszaal. Eind oktober kwam een huilende rechter in het nieuws die in een moordzaak in tranen zou zijn uitgebarsten. Wat was er aan de hand?

Fiscale weemoed: het blijft genieten

19 december 2019
394 keer bekeken

De NTFR Opinie van deze week is van mr.dr. J. Ganzeveld. Op een van de donkere dagen voor kerst stond ik weemoedig voor mijn boekenkast met vakliteratuur. Mijn blik viel op de collectie afscheidsbundels van hoogleraren, waaronder de Smeetsbundel uit 1967 en de Van Dijckbundel uit 1988. De verbinding tussen beide bundels is een fiscale grootmeester op het gebied van de inkomstenbelasting: prof.dr. J.E.A.M. (Jan) van Dijck (1923-2012). In de eerstgemelde bundel opstellen staat een bijdrage van zijn hand: ‘Wie geniet het inkomen?’  In de tweede bundel staan opstellen ter ere van zijn afscheid als hoogleraar.

The wolf of Wall Street

16 december 2019
740 keer bekeken

Het zesde nummer van het tijdschrift Strafblad staat in het teken van strafrecht & film. Diverse auteurs uit wetenschap en praktijk hebben op indrukwekkende wijze de rol van (actoren in) het strafrecht in diverse filmklassiekers geduid. In deze blog is, in het verlengde van het thema van het tijdschrift Strafblad, aandacht voor de handel en wandel van Jordan Belfort, uit de film The Wolf of Wall Street, bezien vanuit het Nederlandse strafrecht.

Waarom de earningsstrippingmaatregel niet in strijd met het primaire Unierecht is

11 december 2019
677 keer bekeken

In de NTFR Opinie van deze week gaat prof.dr. O.C.R. Marres in op de vraag of de prima-facie-belemmeringen in strijd komen met het primaire Unierecht. In de literatuur is al diverse malen ingegaan op de verhouding van de earningsstrippingmaatregel (art. 15b Wet VPB 1969) tot het primaire Unierecht. Art. 15b Wet VPB 1969 wordt op fiscale-eenheidsniveau toegepast, zodat salderingsvoordelen kunnen worden behaald. In grensoverschrijdende gevallen blijven die buiten bereik omdat fiscale-eenheidsvorming met een in het buitenland gevestigde groepsvennootschap in beginsel niet mogelijk is. Deze prima-facie-belemmering doet zich ook voor met betrekking tot vaste inrichtingen.