Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht

Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht
27 juni 2022

Niet op 1 januari 2022. En ook niet een halfjaar later op 1 juli. Maar wordt het dan wel 1 januari 2023 of toch weer later dat de Omgevingswet met bijbehorende uitvoeringsregeling in werking treedt? Onzekerheid troef dus over inwerkingtredingsdatum van dit omvangrijk en belangrijk wetgevingscomplex.

En als de nieuwe wet in werking treedt, betekent dat nog niet dat duidelijk is welke regelingen toepasselijk zijn. Immers zal er in bepaalde gevallen nog overgangsrecht gelden, wat inhoudt dat de oude regelingen nog enige tijd worden toegepast. Bijvoorbeeld kunnen bepaalde procedures die onder het oude recht zijn gestart, nog op de oude wijze onder het nieuwe recht worden afgerond. Dat geldt voor vergunningsprocedures maar ook bij handhavingsbesluiten. Ook gelden er langere overgangstermijnen voor bijvoorbeeld het tot stand brengen van de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de waterschapsverordening. Het is dus belangrijk om ook na de inwerkingtreding, naast het nieuwe recht, nog een tijdje zicht te hebben op het oude. En te weten hoe lang dat nog moet worden toegepast en of het onverkort kan worden toegepast, dan wel op aangepaste manier.

Maar natuurlijk nog belangrijker is het om te weten wat het nieuwe recht inhoudt en wat het betekent voor het werken met de nieuwe regels in de praktijk. De Omgevingswet ruimt de nodige oude instrumenten op, maar biedt ook nieuwe aan.

Aan de nieuwe wet is jarenlang hard gewerkt en de stelselherziening is erop gericht om de nieuwe maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen. Denk aan de transities op het terrein van klimaatverandering, energiebeheer, woningbouw, stikstofproblematiek etc. Maar dan moet je wel weten welke instrumenten in verschillende omstandigheden en in verschillende fasen kunnen of moeten worden ingezet.

Met het unieke 4-fasen model dat door Sdu is ontwikkeld, heb je steeds het juiste recht bij de hand. Los van wanneer het nieuwe stelsel in werking treedt. Dus zowel:
- in de aanloop naar het nieuwe stelsel
- bij de ingang van de Omgevingswet
- in de overgangsfase
- na de afronding van de overgangsfase.

Het systeem volgt dus de invoering van het wettelijke stelsel, waarbij het je helpt bij de keuze voor de instrumenten en procedures die in de fase waarin het proces zich bevindt relevant zijn.

Opmerkingen