Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, de ondernemingsraad is ook aan zet

Actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, de ondernemingsraad is ook aan zet
26 januari 2023

Afgelopen week heeft het kabinet een actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gepresenteerd. Voor dit actieprogramma heeft het kabinet de komende drie jaar € 11 miljoen vrijgemaakt. Ook de ondernemingsraad heeft hierin een rol.

Geen toeval

Dat het kabinet uitgerekend deze week dit actieprogramma presenteert is denk ik geen toeval. Afgelopen week is het namelijk één jaar geleden dat de eerste uitzending van het programma BOOS over de The Voice of Holland online is gekomen. In mijn eigen praktijk heb ik ervaren dat de discussie over grensoverschrijdend gedrag en daarmee ook seksueel grensoverschrijdend gedrag na deze uitzending van BOOS is toegenomen.

Actielijnen

Door het kabinet wordt aangegeven dat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een groot maatschappelijk probleem is. Het kabinet ervaart dan ook vanuit de samenleving een urgentie verder in actie te komen. In april 2022 is mevrouw Mariëtte Hamer als onafhankelijke regeringscommissaris aangesteld. Samen met mevrouw Hamer en meer dan 100 organisaties is het actieprogramma opgesteld.

Het kabinet wil seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder meer aanpakken met wet- en regelgeving, publiekscampagnes en het realiseren van een veilige werkomgeving.

In de vijf door het kabinet aangegeven ‘actielijnen’ is voor organisaties en werkgevers een rol weggelegd om duidelijke processen voor preventie, signaleren en opvolging op orde te hebben. Hiervoor moeten werkgevers beleid opstellen met maatregelen die bijdragen aan een veilige werkomgeving.

Welke rol voor de ondernemingsraad?

In een van mijn eerdere blogs heb ik al eens eerder aandacht besteed aan de zorgtaak van de ondernemingsraad. De zorgtaak van de ondernemingsraad is in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden geregeld. De ondernemingsraad bevordert namelijk zoveel als mogelijk de in de onderneming geldende voorschriften onder meer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Oftewel, de ondernemingsraad dient ook voorschriften en beleidsregels die onder meer grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag tegengaan te bevorderen.

Juist nu vanuit de actielijnen van het kabinet een duidelijke opdracht voor werkgevers is opgenomen, zou de ondernemingsraad als vertegenwoordiger van de werknemers hierin zijn rol op moeten pakken.

Wacht niet als ondernemingsraad

Als ondernemingsraad is het dan ook goed om niet te wachten tot de ondernemer ‘actie’ onderneemt op het huidige beleid of aan de slag gaat met het opstellen van een beleid.

De ondernemingsraad kan per slot van rekening op grond van artikel 31 WOR om informatie vragen. Ook kan de ondernemingsraad op grond van artikel 23 WOR zelf proactief bepaalde initiatieven voorstellen. Naar mijn mening meer dan genoeg mogelijkheden voor de ondernemingsraad om actief met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Internationaal beleid

In de praktijk zie ik vaker terugkomen dat een Nederlandse werkgever in een internationaal concern, waar internationale beleidsregels ten aanzien van dit onderwerp geregeld zijn, als volgt richting de ondernemingsraad reageert. “Sorry wij willen het beleid wel aanpassen, maar het is nu eenmaal een overkoepeld internationaal beleid voor de groep en daardoor kan dat niet”. Als ondernemingsraad hoef je daar geen genoegen mee te nemen. Beleid dat ziet op een dergelijk onderwerp moet zijn toegespitst op de Nederlandse onderneming. Met de hiervoor aangehaalde mogelijkheden kan de ondernemingsraad voldoende acties ondernemen.


Meer informatie over de OR en grensoverschrijdend gedrag vind je op Inzicht in de OR.

Opmerkingen