More from 'Alexandra Van Zanten-Baris, JAR-annotator en juridisch adviseur bij ArbeidsrechtSimpel'

Loading...

De vervaltermijnen van art. 7:686a lid 4 BW (ambtshalve) toepassen bij verweer?

De vervaltermijnen van art. 7:686a lid 4 BW (ambtshalve) toepassen bij verweer?
7 februari 2019
3337 keer bekeken

In de beschikking van de Hoge Raad van 14 december 2018 gaat het om de vraag of de zéér korte vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, aanhef en onder b BW ook geldt voor een verweer of zelfstandig verzoek tegen een binnen de termijn van drie maanden ingediend verzoek. Verder is de vraag aan de orde of deze vervaltermijn van openbare orde is en daarom ambtshalve door de rechter moet worden toegepast.