More from 'Daan Cornelissen en Marlies Loenen '

De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?
23 december 2019

Emoties kunnen soms hoog oplopen in de rechtszaal. En dat is niet zo gek, want er gebeurt van alles in zo’n paleis van justitie. Wat de één tot tevredenheid of zelfs triomfantelijkheid stemt, brengt de ander tot verdriet. Vooral in strafzaken komt het verdriet door de ernst van het feit of de betrokkenheid van slachtoffers soms heel dichtbij. De één uit zich door stil een traan weg te pinken en de ander uit zich door boos te worden. Opvallend genoeg zijn het niet alleen verdachten, slachtoffers of de nabestaanden die hun emoties de vrije loop laten in de rechtszaal. Eind oktober kwam een huilende rechter in het nieuws die in een moordzaak in tranen zou zijn uitgebarsten. Wat was er aan de hand?

Een goed pv, daar vang je boeven mee?

Een goed pv, daar vang je boeven mee?
16 januari 2019

Begin januari werd bekend dat het Openbaar Ministerie Noord-Holland in een zaak tegen twee politieambtenaren en een officier van justitie, heeft besloten om géén strafrechtelijke vervolging ter zake van valsheid in geschrifte in te stellen. Weliswaar is er sprake van een strafbaar feit, maar gelet op de omstandigheden (de valsheid zou geen betrekking hebben op de inhoud van de verklaring) en de gevolgen (de rechtsgevolgen die de rechtbank hieraan op de voet van art. 359a Sv heeft verbonden én de media-aandacht) ligt een disciplinaire afdoening meer in de rede, aldus het OM. Je kunt hier het nodige van vinden. Je zou kunnen aanvoeren dat er met twee maten wordt gemeten, nu advocaten zich in soortgelijke omstandigheden weldegelijk voor de strafrechter dienen te verantwoorden (zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2861). Wij zullen de vraag naar een passende afdoening verder onbesproken laten en deze casus enkel als illustratie aanstippen voor een bestaand probleem in de rechtspraktijk: het onjuist relateren door verbalisanten. In de tijd van bezuinigingen en hoge werkdruk zullen wij betogen dat meer dan voorheen een oplettende advocatuur en een kritischere rechtspraak is vereist om niet door de rechtstatelijke bodem te zakken.