More from 'Dick van Deventer, advocaat bij Valegis advocaten'

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor de proeftijd?

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor de proeftijd?
30 januari 2019

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) wil Kabinet Rutte-III het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten gewijzigd worden. Zo zal de Wab een cumulatiegrond bij ontslag introduceren. Dan kunnen meerdere ontslaggronden worden gecombineerd, waarmee het gemakkelijker dan nu moet worden om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Daarnaast zal de ketenregeling ruimer worden en krijgen werknemers vanaf het begin van een dienstverband recht op een transitievergoeding. De Wab heeft ook gevolgen voor de proeftijd. Vanuit diverse hoeken - zowel vanuit de politiek als vanuit de vakbonden en arbeidsmarktdeskundigen - zijn tegen de voorgestelde wijzigingen op dit punt heel wat bedenkingen geuit. Vanochtend is zelfs bekend gemaakt dat notabene de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de voorgestelde veranderingen ter zake de proeftijd niet zo veel zien. In deze blog sta ik kort stil bij de voorgestelde wijzigingen omtrent de proeftijd en de bedenkingen tegen deze plannen.

Ontbindingsvergoeding niet uitbetaald? En dan?

Ontbindingsvergoeding niet uitbetaald? En dan?
20 september 2018

Als de arbeidsovereenkomst eindigt, heeft een werknemer in verschillende gevallen recht op een beëindigingsvergoeding. Bijvoorbeeld als de rechter op verzoek van de werkgever (of op verzoek van de werknemer bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever) tot ontbinding overgaat en de werknemer minimaal twee jaar dienst is geweest. In dat geval heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Het hof Arnhem-Leeuwarden moest recent oordelen over de situatie waarin de werkgever geen verhaal bood voor een toegekende ontbindingsvergoeding.

De wielrenner: welke regels zijn eigenlijk van toepassing? Een korte verkenning…

De wielrenner: welke regels zijn eigenlijk van toepassing? Een korte verkenning…
24 juli 2018

De Tour de France is weer in volle gang! Na zijn overwinning in de Giro d’Italia vorig jaar gaat onze Tom Dumoulin dit jaar ook in Frankrijk voor een podiumplaats. Daarnaast heeft de Nederlandse Annemiek van Vleuten recent glansrijk de Giro Rosa gewonnen. Vorige week dinsdag pakte zij ook de winst in de belangrijke eendagswedstrijd La Course. Op sportief gebied genoeg reden dus om je in het wielrennen te verdiepen. Echter, ook juridisch is dit interessant. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verhouding tussen de wielrenners, hun ploegen en de UCI, de internationale wielerbond? Ik stip kort een aantal punten aan.

Ontslag wegens het niet aanpassen van een LinkedIn-profiel?

Ontslag wegens het niet aanpassen van een LinkedIn-profiel?
21 juni 2018

Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan omdat hij na diverse verzoeken zijn LinkedIn-profiel niet aanpast? Deze blog biedt inzicht in hoe rechters kunnen omgaan met uitlatingen en gedragingen van werknemers op social media.

Ontslag op staande voet wegens gratis weggeven drankjes?

Ontslag op staande voet wegens gratis weggeven drankjes?
23 mei 2018

Mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan wegens het weggeven van twee gratis drankjes? Deze blog biedt inzicht in hoe een rechter ontslag op staande voet beoordeelt en wat de gevolgen zijn voor een werknemer.

De nieuwe privacywetgeving en de rechten van werknemers

De nieuwe privacywetgeving en de rechten van werknemers
5 april 2018

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rechtstreeks van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. De AVG harmonieert de privacyregels in Europa verder en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor personen en organisaties die persoonsgegevens verwerken, gaan strengere regels gelden. Ook worden de boetes die kunnen worden opgelegd wegens niet naleven van de AVG aanzienlijk hoger. De AVG bevat voor werkgevers regels die verder gaan en strenger zijn dan de Wbp. Uit de AVG vloeit ook een aantal regels voor werknemers voort. Deels bevat de AVG voor werknemers dezelfde rechten als de Wbp, deels geeft de AVG hen meer rechten. Deze blog geeft een kort overzicht van de rechten die de AVG aan werknemers toekent.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: bepaald geen sinecure!

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst: bepaald geen sinecure!
14 maart 2018

Een werkgever kan op verschillende manieren de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerkstelligen. Hij kan bijvoorbeeld de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook kan de werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Eenvoudiger is het als partijen met elkaar een beëindigingsovereenkomst sluiten. Als de werknemer bereid is daaraan mee te werken, is dit een eenvoudige manier om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Desondanks is het soms onduidelijk of er wel écht een (rechtsgeldige) beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen. Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak waarover de kantonrechter in Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2018:172) recent moest oordelen.