More from 'dr. D. Molenaar'

Stoppen met excessief lenen van eigen bv

15 januari 2020
293 keer bekeken

Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen van de eigen bv’ zal in maart 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd worden, las dr. D. Molenaar in de Planningsbrief 2020 van het Ministerie van Financiën. Hij was heel benieuwd, want er was veel kritiek op het conceptwetsvoorstel waarover in maart 2019 een internetconsultatie heeft plaatsgehad. Wat gaat er uit de ‘black box’ van Financiën komen, hebben ze zich er iets van aangetrokken? In deze Opinie deelt hij zijn ervaringen en ideeën; misschien kunnen ze nog mee in de overwegingen.

Verschillen werknemers - zzp'ers verkleinen

31 januari 2019
801 keer bekeken

De NTFR Opinie van deze week van dr. D. Molenaar gaat over zzp'ers. Nederland heeft één miljoen zzp’ers op een beroepsbevolking van negen miljoen werkenden. De grote groei van het aantal zzp’ers is begonnen in de periode 2001 t/m 2007 met de introductie van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), het afschaffen van beroepskostenaftrek voor werknemers, de verhoging van de zelfstandigenaftrek (ZA), de introductie van de MKB-winstvrijstelling (MWV) en het afschaffen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).

Wanneer gaat Nederland goed voor zijn eigen artiesten en sporters zorgen?

22 januari 2018
2406 keer bekeken

Tien jaar geleden zei ik het al, maar anno 2018 is er weinig veranderd: Nederland benadeelt nog steeds zijn eigen artiesten en sporters die buitenlandse optredens hebben.