More from 'dr. W. Bruins Slot'

Over de vraag of we IFRS 16 ook fiscaal mogen toepassen - en over het antwoord

29 januari 2020
249 keer bekeken

Met ingang van 1 januari 2019 trad de (lease)accounting-richtlijn IFRS 16 in werking. De richtlijn vervangt IAS 17 volgens welke standaard een operational-leaseovereenkomst enkel tot gevolg had dat de jaarlijks verschuldigde leasetermijnen ten laste van het resultaat konden worden gebracht. Deze verwerkingswijze verschilde in dat opzicht niet van de wijze waarop huurovereenkomsten volgens goed koopmansgebruik de jaarwinst beïnvloeden. Dr. W. Bruins Slot gebruikt deze NTFR Opinie om aandacht te vragen voor de beslissing van de staatssecretaris om het huurders niet toe te staan de huurovereenkomst conform IFRS 16 op de fiscale balans op te nemen.

Belastingplannetjes en belastingrecht

4 december 2018
604 keer bekeken

In de schaduw van het voornemen om de dividendbelasting af te schaffen zijn veel andere reeds lang bekende plannetjes qua aandacht enigszins ondergesneeuwd. Dr. W. Bruins Slot onttrekt in de NTFR Opinie van deze week die wetsvoorstellen aan de duisternis om te bezien of ze het daglicht kunnen velen.