More from 'Frans Tonnaer'

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM): redding Omgevingswet?

Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM): redding Omgevingswet?
29 september 2022

Je moet er toch niet aan denken dat de grote uitdagingen van deze tijd zoals klimaatadaptatie, energietransitie, stikstofcrisis en woningtekort aangepakt moeten worden via een verkokerd stelsel van -tig niet of slecht op elkaar afgestemde wettelijke regelingen en dito planfiguren, vergunningenstelsels en andere juridische instrumenten. Wat dit betreft is de komende Omgevingswet op te vatten als niet minder dan een geschenk uit de hemel.

Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht

Grip op het juiste recht in het vernieuwde omgevingsrecht
27 juni 2022

Niet op 1 januari 2022. En ook niet een halfjaar later op 1 juli. Maar wordt het dan wel 1 januari 2023 of toch weer later dat de Omgevingswet met bijbehorende uitvoeringsregeling in werking treedt? Onzekerheid troef dus over inwerkingtredingsdatum van dit omvangrijk en belangrijk wetgevingscomplex.