More from 'Hans Pieters, masterstudent Customs and Supply Chain Compliance aan Rotterdam School of Management'

Welk toezichtsmodel stelt de douane in staat hun controle over e-commerce te verbeteren?

Welk toezichtsmodel stelt de douane in staat hun controle over e-commerce te verbeteren?
16 augustus 2018

E-commerce zit in de lift en deze trend zal de komende jaren alleen maar doorzetten. Deze exponentiële groei heeft geleid tot een situatie waarin vrijwel iedereen een koper of verkoper kan zijn. Dit staat sterk in contrast met het traditionele handelsverkeer, waarbij het met name gaat over grote hoeveelheden die per container vervoerd worden tussen een beperkt aantal verkopers en kopers. En dus kan de huidige handhavingsaanpak, waarin gestreefd wordt naar maximalisering van het aantal vergunninghoudende bedrijven (Authorized Economic Operators) en betrouwbare handelskanalen (trusted trade lanes), niet zonder meer toegepast worden in e-commerce. Deze blog gaat in op de vraag: welk toezichtsmodel de douane het best in staat stelt hun controle over e-commerce te verbeteren?