More from 'Hans Hautvast'

OR en Verkiezingen: Meer kandidaten en hogere opkomst gewenst

OR en Verkiezingen: Meer kandidaten en hogere opkomst gewenst
11 mei 2022

Van een veel op gemeenteraadsverkiezingen lijkend lijstenstelsel, ontwikkelden de verkiezingen voor de OR de afgelopen 70 jaren zich tot een persoonlijke voorkeurstem voor kandidaten van eigen keuze: het personenstelsel. De ondertoon in deze ontwikkeling was vooral om de gekozen OR meer te laten leven bij de collega’s. Doordat mensen zich eerder kandidaat durfden te stellen en doordat collega’s massaler gingen stemmen. Helaas lijkt het erop dat de verkiezingen nog altijd niet leven bij de achterban. Is er een manier om het tij te keren?

Biedt sleutelen aan de wet een kans voor een grotere opkomst bij OR-verkiezingen?

Biedt sleutelen aan de wet een kans voor een grotere opkomst bij OR-verkiezingen?
12 april 2022

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer een paar weken achter ons en op dit moment is de vorming van nieuwe colleges van B&W nog overal in volle gang. Opvallend was de lage opkomst: slechts de helft van de kiezers heeft gestemd. Ook ondernemingsraden kampen immers vaak met een lage opkomst bij hun verkiezingen. Valt daar wat aan te doen?

Cybersecurity steeds hoger op de agenda. Kan de OR een rol spelen?

ondernemingsraad zicht op cybersecurity
8 maart 2022

Onze digitale infrastructuur is inmiddels kostbaarder en kwetsbaarder dan de fysieke en vijandelijke hackers hebben het daar in toenemende mate op voorzien. Overheidsorganisaties, militaire en logistieke centra en belangrijke ondernemingen kunnen elk moment doelwit zijn van een criminele hack, al dan niet vanuit Rusland aangestuurd. Hoe veilig zijn al onze systemen? En welke rol kan de ondernemingsraad hierbij spelen?

Een veilige werkplek. Welke rol speelt de OR hierbij?

Een veilige werkplek. Welke rol speelt de OR hierbij?
11 februari 2022

Wat vrouwen op straat vaak overkomt, zogenaamd door straatschoffies en onaangepasten, blijkt op veel werkvloeren, wellicht in ‘beschaafder’ taalgebruik, gewoon door leidinggevenden en collega’s als geaccepteerde bejegening te worden beschouwd. En terwijl de trap altijd van bovenaf moet worden schoongeveegd (en dus de directie hierin het voortouw moet nemen) ligt hier ook een taak voor de ondernemingsraad. De vraag is alleen: welke?

Een nieuwe regering! Lessen voor de OR?

Een nieuwe regering! Lessen voor de OR?
18 januari 2022

Eindelijk! Na een jaar ploeteren is er dan toch een nieuwe regeringsploeg. En voordat de dames en heren aan de slag gaan, is er eerst nog het een en ander aan formaliteiten af te handelen. Regeringsverklaring, constituerend beraad, inauguratie… Als er een nieuwe ondernemingsraad aantreedt gaat dat doorgaans met minder tromgeroffel gepaard. Kan de OR iets leren van de manier waarop de regering aan zijn nieuwe termijn begint?

Instemming van de OR bij maatregelen rond corona

Instemming van de OR bij maatregelen rond corona
9 december 2021

Nu het lijkt alsof corona een structureel probleem gaat worden voor de gezondheid in de wereld, krijgt ook de regulering rondom de werkplek in ons land steeds meer aandacht en dat betekent een alerte houding voor ondernemingsraden. Gezondheid is tot nu toe altijd als een private aangelegenheid gezien met een hoge staat van privacy-bescherming. Een zieke werknemer heeft het recht zich ziek te melden, zonder dat hem gevraagd wordt naar het hoe en waarom van zijn ziekte. De coronapandemie lijkt dat alles op zijn kop te zetten. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en hoe kan hij daarvoor zorgen als hij over de medische toestand van zijn werknemers niets mag vragen? Tot in het kabinet is dit onderwerp van discussie. En welke rol zou de OR hierbij kunnen spelen?

OR en algemene gang van zaken: hoeft de OR zich hier niet op voor te bereiden?

OR en algemene gang van zaken: hoeft de OR zich hier niet op voor te bereiden?
11 november 2021

Ik schrijf regelmatig over de betekenis van artikel 24 WOR voor het op de kaart zetten van de medezeggenschap in een onderneming en houd ook regelmatig workshops en lezingen over dit thema. Steevast stel ik dan de vraag aan de orde of en hoe de OR zich op dit belangrijke overleg voorbereidt… En dan blijft het vaak stil. Toch staat de WOR vol met aanwijzingen hoe de OR zich kan voorbereiden. Maar dan moet deze wel echt uit zijn op een bespreking van de algemene gang van zaken en niet slechts een monoloog van de bestuurder.

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten

OR en Algemene Gang van Zaken: Afspraken met de bedoeling om wezenlijke invloed te krijgen op besluiten
13 oktober 2021

Het is er eind vorige eeuw aan toegevoegd in het hier al meermaals besproken artikel 24 WOR: de ondernemer dient met de OR afspraken te maken over de manier waarop hij deze gaat betrekken in de besluitvorming. Toch wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. Meestal krijgt de OR een voorgenomen besluit ter advisering of ter instemming voorgelegd zonder die afspraken eraan voorafgaand. Een gemiste kans voor de OR: dit is immers een krachtig middel om wezenlijke invloed op de besluitvorming te krijgen.

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?

OR en Algemene Gang van Zaken: Waarom speelt de achterban daarbij geen rol?
10 september 2021

Het beeld van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van grote, beursgenoteerde ondernemingen is in de loop van deze eeuw drastisch gewijzigd. Waren het eind vorige eeuw nog vooral rentenierende gepensioneerden, die vooral gefêteerd wilden worden door de onderneming, als aanvulling op hun jaarlijkse dividend – tegenwoordig heeft het aandeelhoudersactivisme dit instituut tot een voorzichtige poging tot aandeelhoudersdemocratie gemaakt. Er gebeurt wat op deze vergaderingen, waar het ondernemingsbestuur verantwoording aflegt over zijn beleid aan de aandeelhouders en waar de plannen voor de toekomst worden verpakt in beloftes over rendementen voor de aandeelhouders. Eigenlijk gek, dat de mensen die dit alles moeten gaan waarmaken, de werknemers in de ondernemingen die door de beursfondsen worden gedreven, niet een dergelijke verantwoording krijgen voorgeschoteld. Of misschien toch wel?

OR en Algemene Gang van Zaken: Wat doet de toezichthouder bij dit overleg?

OR en Algemene Gang van Zaken: Wat doet de toezichthouder bij dit overleg?
17 augustus 2021

Twee keer per jaar bespreken bestuurder en ondernemingsraad de algemene gang van zaken van de onderneming, in aanwezigheid van de toezichthouders. Althans zo wil de wetgever het. In veel gevallen is de praktijk anders: toezichthouders komen niet, of maar hooguit één keer per jaar en als ze aanwezig zijn, is onduidelijk wat hun rol is.