More from 'Hans Hautvast'

Helpen wetswijzigingen bij bevordering van medezeggenschap?

20 juli 2020
463 keer bekeken

Het blijkt nog altijd niet storm te lopen met kandidaten voor een ondernemingsraad in de Nederlandse bedrijven. Uit het jongste onderzoek naar de naleving van de wet op de ondernemingsraden blijkt bijvoorbeeld dat een derde van de ondernemingen geen ondernemingsraad heeft. Dat is niet alleen te danken aan terughoudendheid van de werkgever. Ook werknemers hebben vaak geen trek in een plek waar je mee kunt praten over de toekomst van je onderneming. Zo blijkt uit hetzelfde onderzoek dat in bijna 30 % van de gevallen een ondernemingsraad zonder verkiezingen tot stand is gekomen, vanwege te weinig (of net genoeg) kandidaten. De Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER (CBM) heeft zich dit aangetrokken en in een uitgebreide brief aan Minister Koolmees een aantal adviezen gegeven om dit probleem aan te pakken. De minister op zijn beurt heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wetswijzigingen aangekondigd, die deelname aan de OR moeten bevorderen.

Leiderschap in de Coronacrisis – Wat kan de OR?

30 maart 2020
361 keer bekeken

Leek het aanvankelijk nog een periode van drie weken even de tanden op elkaar – inmiddels is duidelijk dat we tot de zomer zo ongeveer een lockdown van ongekende omvang gaan meemaken. Niet alleen onze gezondheid, maar ook onze economie komt in gevaar. Tal van bedrijven zien hun afzet instorten, hun inkoop opdrogen of hun personeel thuis zitten. Het is duidelijk dat, na de maatregelen voor de korte termijn, nu ook de lange termijn onder de loep genomen moet worden. En dat betekent waarschijnlijk een reeks van pijnlijke maatregelen. Het leiderschap binnen uw onderneming wordt behoorlijk op de proef gesteld.
Wat kan de OR dan?

Coronavirus vraagt om leiderschap – ook van de OR!

23 maart 2020
836 keer bekeken

Na een periode van laconiek afstand houden, yoga-groeten en ellebooghoesten is het dan opeens volle ernst: het ene na het andere bedrijf gaat, al dan niet van hogerhand gedwongen, op slot of laat zijn personeel thuis werken. Voor ouders met schoolgaande kinderen natuurlijk een uitkomst, want die zaten al te dubben over wie de oppas kon doen. Ook wordt voor werknemers massaal werktijdverkorting aangevraagd en kunnen de flexwerkers naar huis. Kortom: een drukke agenda met veel personele issues. Welke rol speelt de OR hierbij?

OR-verkiezingen: een noodzakelijk kwaad of gemiste kans?

18 februari 2020
541 keer bekeken

Elke drie of vier jaar staan ondernemingsraden voor wellicht de moeilijkste klus uit hun takenpakket: het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor de volgende zittingstermijn. Het contact met de achterban was gedurende de huidige zittingstermijn al een niet te onderschatten zorgenkindje, maar als je je collega’s langs moet om te vragen of zij wellicht jouw werk willen overnemen, wordt het helemaal moeilijk. De verkiezingen blijken vaak het zwakke punt in het functioneren van de ondernemingsraad. Zou het nou echt niet anders kunnen?

Arbeidsmarkt in Balans: wat betekent dat voor de OR?

26 november 2019
517 keer bekeken

Sinds de eeuwwisseling lijkt de Nederlandse arbeidsmarkt behoorlijk uit het lood. Het aantal tijdelijke contracten in het bedrijfsleven is de afgelopen twee decennia flink gestegen: 25% van alle werknemers werkt op een flexibele basis. In het jongste rapport van de Arbeidsinspectie (Staat van eerlijk Werk 2019) wordt gesproken van een toegenomen risico op onderbetaling, te lange werktijden, illegale tewerkstelling en uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het aantal meldingen van overtreding op loonbetaling en werkvergunningen is met een derde gestegen sinds 2015. De boosdoener: de aard van het arbeidscontract. De baan voor het leven is allang verdwenen, maar dat daarbij ook de bestaanszekerheid steeds meer wordt aangetast is een groeiende werkelijkheid. Ligt hier een rol voor de ondernemingsraad?

Bespreken van beloningsverhoudingen in de overlegvergadering: Wat kan het opleveren?

19 september 2019
869 keer bekeken

De beloningen aan de top van het bedrijfsleven blijven ons bezig houden. Het is alweer ruim twintig jaar geleden dat toenmalig premier Wim Kok het gedrag van de bestuurlijke top bestempelde als ‘exhibitionistische zelfverrijking’. Sinds die tijd is er veel gebeurd op dat vlak, maar de discussie is nooit verstomd. Telkens deden nieuwe excessen de gemoederen hoog oplaaien en leidden deze tot nieuwe wetgeving. Opvallend is dat de wetgever een steeds prominentere rol aan de ondernemingsraad toebedeelt in dit debat. Is dat slim?