More from 'Jan-Ger Knot, universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijsuniversiteit Groningen'

Loading...

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht

Nieuw IPR-huwelijksvermogensrecht
9 april 2018

Niet alleen in Nederland houdt de wetgever zich met het huwelijksvermogensrecht bezig. Ook de Europese wetgever laat zich op dit terrein niet onbetuigd. In het kader van een nauwere samenwerking binnen de Europese Unie dient vanaf volgend jaar de Huwelijksvermogensrechtverordening te worden toegepast. Deze verordening bepaalt onder meer welk huwelijksvermogensrecht in grensoverschrijdende situaties van toepassing is.