More from 'mr. A.J. van Lint'

Krijgt de computer het laatste woord?

1 april 2020
196 keer bekeken

‘Gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt!’ Als we daaraan toevoegen: ‘en zeker weet dat die nieuwe goed passen’, lijkt het gezegde op maat gemaakt voor de problematiek sinds de afschaffing in mei 2016 van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De maatschappelijke chaos die daarna ontstond kon slechts (enigszins) worden beteugeld door de afkondiging van een tijdelijk handhavingsmoratorium, dat overigens keer op keer verlengd moest worden; recentelijk nog weer tot 1 januari 2021.  Een handhavingsmoratorium van een wet – de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) – waar nota bene strikt genomen niets aan te handhaven valt.

Speelt de wetgever vals?

6 februari 2019
849 keer bekeken

Om de tango te kunnen dansen is niet alleen een goede danspartner nodig, maar ook de juiste muziek. Wanneer in deze metafoor de inspecteur en de belastingplichtige (en diens adviseur) de dansende partijen zijn, is het de wetgever die voor de muziek moet zorgen. En de kwaliteit daarvan is zorgwekkend te noemen. Een enkele valse noot is voor het dansende paar nog overkomelijk, maar als een flink deel van de partituur uit muzikale missers bestaat, wordt het wel heel lastig om nog een fatsoenlijke dans ten beste te geven. De NTFR Opinie van deze week is geschreven door mr. A.J. van Lint.

Is de eigen woning een hopeloze bron van inkomen?

24 januari 2018
3949 keer bekeken

‘Ontluisterend budgettair gerommel ten koste van de principes van belasting naar draagkracht’, zo typeerde Leo Stevens in het Financieele Dagblad het fiscale beleid van het kabinet-Rutte III. Daar is wat mij betreft helaas weinig tegen in te brengen.