More from 'mr. L.J.A. Pieterse'

Vrije gedachten over promoveren

30 september 2019
269 keer bekeken

In deze Opinie bespreekt mr. L.J.A. Pieterse enkele (andere) aspecten van het verschijnsel promoveren, die deels met elkaar samenhangen. In de eerste plaats besteedt hij aandacht aan de keuze van het onderwerp, en daarbij gaat hij in het bijzonder in op de mogelijkheid een biografie te schrijven en als proefschrift te verdedigen. In dat kader komt ook, – beknopt, wat terloops – de aanpak van het onderzoek ter sprake. Tot slot volgt een opmerking over de omvang van het proefschrift, een misschien wat heikel thema.

Vriendenbundel en eerbetoon

6 maart 2018
2945 keer bekeken

In de NTFR Opinie 'Eerbetoon en vriendenbundel' gaat mr. L.J.A. Pieterse in op de mogelijkheden die er zijn om een ander lof toe te zwaaien. Bijvoorbeeld bij een ambtsjubileum of pensionering.