More from 'Mr. Victor Alting van Geusau, auteur'

Wanneer is mogelijk sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

Wanneer is mogelijk sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ als rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?
14 maart 2019

Een organisatie moet vaak persoonsgegevens verwerken om taken uit te voeren die verband houden met haar bedrijfsactiviteiten. De verwerking van persoonsgegevens in die context hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gerechtvaardigd door een wettelijke verplichting of om de voorwaarden van een overeenkomst met een betrokkene op te volgen. In dergelijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigd zijn op grond van ‘gerechtvaardigd belang’.

Certificeren AVG compliance

Certificeren AVG compliance
3 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gehandhaafd. Voor werkgevers brengt deze nieuwe privacywetgeving veel vragen met zich mee. Hoe waarborg je als werkgever nu een correcte naleving van de AVG? En welke artikelen uit de AVG zijn hierbij van cruciaal belang? En wat zeggen deze artikelen nu precies? Deze blog geeft antwoord op deze vragen.